onsdag 29 april 2020

Omtanke, omstart, omställning

T.o.m 30 april.
Det pågår en massutrotning av arter och liv på Jorden. Klimatförändringar, sårbarhet och ökande klyftor hotar våra
samhällen. Vi befinner oss i en ekologisk kris. En social kris växer fram i takt med ökande otrygghet. Det måste bli slut på kortsiktighetens förbannelse, girighet och bortförklaringar. Utifrån detta måste vi agera.
Det krävs förändringar av system, strukturer och normer. Det ekonomiska system som tjänat så många, så väl och så länge har nått vägs ände. Marknaden måste tyglas, globaliseringens avarter stoppas och ekonomin måste utformas som om människan och planeten betyder något.
Vi behöver mer än någonsin skapa fred med jorden, fred på Jorden och fred med oss själva. Förändringarna kommer av många att upplevas som besvärande och omvälvande. Som det är med stora förändringar.
Gamla ideal som tillväxt, arbetslinje och krigskultur måste ersättas med balans, livslinje och fredskultur. En socialekologisk blandekonomi – där balans uppnås mellan såväl globalisering och självtillit som mellan marknad och politik – bör ersätta den sentida globaliserade kapitalism som blivit alltför kreativ för människans, samhällets och planetens bästa.
Historiska lärdomar skall tas tillvara: upprepning av brister, misstag, elitism och övergrepp som förekom i den reellt existerande socialismen ska bannlysas.
Människans frihetsrum skall värnas inom ramen för ett solidariskt samhälle där ansvar tas för såväl nuvarande som kommande generationers möjligheter att leva goda liv. Naturen och andra arter skall inte bara ses som resurser som kan brukas och förbrukas, utan som egenvärden oavsett formell nytta för människan.
Vi behöver ta några ärofyllda steg tillbaka, för att därifrån ta oss vidare i samhällsevolutionen. Vi behöver på allvar fundera på vad vi skall ha samhället till. Och därmed också vad vi skall ha våra liv till.
Det är hög tid för omtanke, omstart och omställning.
(Detta är efterordet i Vad ska vi ha samhället till - fram till och med sista april ger förlaget 10 procents rabatt till den som anger koden BIRGER. Finns här: https://verbalforlag.se/bocker/vad-ska-vi-med-samhallet-till/