söndag 12 april 2020

Om konsten att dö som en man...

Det talas mycket om döden i dessa dagar. Jag förstår att det gäller att vandra frejdigt genom livet och dö som en man. Har funderat på vad detta kan betyda.

Har det i modern betydelse möjligen betydelsen "konsumera käckt och oförfärat så tar vi kål på planeten så frejdigt - så låt oss käckt och oförfärat återgå till hur allt var innan corona och möta kollapsen som frejdiga män med huvudet under armen". En del finner tröst i att återuppstå i en galleria på den yttersta dagen. Gäller en del kvinnor också. Hörde talas om en som heter Ebba.