söndag 26 april 2020

Länge leve uppslagsböcker som inte kan manipuleras

I en värld av fake news och manipulerade texter är uppslagsböcker oövervinnerliga. I sådana kan inte åsikter, historia och vetenskapliga påståenden skrivas om, manipuleras, läggas till rätta, bli "korrekta". Det som står det står.

Hemma har vi åtskilliga uppslagsverk från olika årtionden vilket är ett fantastiskt sätt att förstå hur samhället utvecklats, vad som varit viktigt, vad som varit norm - och hur historia och värderingar förändrats genom årtionden.

Och inte minst hur maktens partier och män (det är ju mest män) försöker glömma sin egen roll. Tänk bara på hur sossar och liberaler i skön förening gjort det till en sorts offentlig sanning att "demokratin i Sverige fyllt hundra år". I själva verket införde sossar och liberaler allt annat än demokrati för hundra är sedan. De som fick offentligt ekonomiskt stöd för att överleva fick inte rösta - vilket främst var ensamstående mammor. Och romer, oavsett om de var rika eller inte, fick inte rösta förrän 1959. Ändå  surrar liberaler och sossar - och hela dess press - om att demokratin fyllde hundra häromåret.

Vad mer?  Synen på olika folkslag, "raser" och hur hierarkierna sett ut har förändrats, men visar också hur rasistisk vår historia är.

Här ett kort utdrag ur min nya bok (Vad ska vi ha samhället till):

"Så sent som i 1965 års upplaga av Svensk Uppslagsbok berättas att det är farligt för den europeiska rasen att beblanda sig med negroida raser: »Härvid utgår man från att korsningar mellan avsevärt skilda människoraser äro mindre önskvärda. Till grund för bedömningen ligger respektive rasers kulturståndpunkt samt framför allt deras genomsnittliga frekvens av socialt värdefulla arvsanlag. Så äro t.ex. korsningar emellan negroida och europida raser ur den senare rasens synpunkt icke önskvärda.«  

Jag tror inte heller detta skrevs av ondskefulla människor, men väl av människor som var marinerade i en klassificerande norm."

Slut citat. Modern teknik har förändrat vår syn på moral  - det som tidigare ansetts vara rent fascistiskt har genom den nya teknikens framfart blivit fullt normaliserat. Några sidor i min nya bok handlar också om detta, hur vi sakta och säkert flödar med i en tidsuppfattning. En gång i tiden ansågs t ex rashygien vara något vedervärdigt, idag används inte ordet. Men med ny teknik har just rashygien det blivit normalitet. Att sortera bort det oönskade är normalitet i dag. Förr var det nazister som ansåg detta vara önskvärt. Tekniken ändrar inte bara vår världsbild utan också våra värderingar, hur vi uttrycker oss, vad som är korrekt och inte korrekt. Vi får se upp!

Uppslagsböcker i bokform är fantastiska dokument. I digital form kan allt manipuleras för att lägga tillrätta. Så länge leve uppslagsböcker!