fredag 24 april 2020

Folk och Fred

 

Pressmeddelande:

Nya Nätverket Folk och Fred får stor bredd

Försvara alliansfriheten och stärk civila beredskapen är ett av budskapen från det nya Nätverket för Folk och Fred som bildades 19 april. Det nya nätverket välkomnar både individer och organisationer. Bland grundarna finns KG Hammar, fd ärkebiskop, Britta Ring aktiv i Kvinnor för fred och Gemensam Välfärd, Birger Schlaug, grön debattör och Ellie Cijvat, flyktingpolitiskt aktiv och tidigare ordförande för Jordens Vänner.

Nätverkets syfte är att arrangera återkommande folkliga möten i Sälen i samband med mötet Folk och Försvar samt folkbildning och aktioner i frågor av brett gemensamt intresse. Nätverket vill verka för freden, miljön och välfärden och för att stoppa militära upprustningen. Det vänder sig mot skapande av fiendebilder och är för både fred på Jorden och fred med Jorden.
folkochfred@gmail.com
https://www.facebook.com/folkochfred/