lördag 21 mars 2020

Dom fartblinda...
Låt oss ödmjukt ta till oss långsamhetens lov, den minskande konsumtionens tillfredsställelse och möjligheterna i ett samhälle där ”karantän” – i dess bästa bemärkelse: leva i närhet – utgör en mycket större del av våra liv.

På kuppen tror jag att de allra flesta kommer att färdas så mycket bättre. Oljesamhället var en parentes, kommer framtida generationer att säga. Och med en suck tillägga: Dom blev så fartblinda att dom inte förmådde tänka långa tankar – var dom inte lite korkade?

Det vore kul om framtidens människor fann att några av oss som lever nu faktiskt fattade. Läs hela krönikan här!