onsdag 4 mars 2020

Det fanns inga horder av frigivna trälar på vägarna..."Min kunskap om vikingatiden var begränsad. Från unga år mindes jag mest eddadikten Rigstula som beskriver hur den manlige guden Rig ligger med allehanda kvinnor världen över. Det var väl det där med liggandet som gjorde att kunskapen fastnade i tonårshjärnan. Genom kopulerandet – så berättas det i dikten – avlades de olika samhällsklasserna fram: allt från jarlar och fri män till trälar.

En av kvinnorna som Rig lägrade var Edda. Resultatet av detta blev en pojke med tunga mörka ögon som växte upp med fult ansikte, knotiga knogar, tjocka fingrar och skrynklig hud. De kallade honom Träl. Så en dag kom en flicka med grus i fotsulorna och näsan nedböjd. Hon kallades Trälinna. Träl och Trälinna fick söner som kallades Gnällspik, Fähusdräng, Klåpare, Kutrygg och Gråe. De fick döttrar som kallades Klump, Sotnäsa, Gaphals, Trashank, Tranben och Den våldsamt kåta.

Så har trälklassen fötts fram. Mörka, korta, fega, dumma och fula. Inte som riktiga människor. Så förmedlades en världsbild som vore klass något av naturen given. Världsbilden underlättade för den ene att förtrycka den andre i träldom.

I Sverige avskaffades träldomen år 1335. Men det finns inga berättelser om lösdrivande människor. Borde det inte funnits horder av lössläppta trälar på vägarna? Men icke. Kanske hade träldomen gradvis upphört. Ett skäl kan ha varit det stegvisa kristnandet – det ansågs nämligen gudfruktigt att frige sina trälar eller åtminstone behandla dem väl. Att behandla dem väl kostade en del. Så för den gudfruktige kunde det vara mer lönsamt i jordelivet att ge trälen sin frihet för att bli backstugusittare och arrendetorpare som kunde göra dagsverken och ”ringas in” när det behövdes. Det tänktes väl likadant då som det tänks i dag.

Det är billigare att ringa in människor när de verkligen behövs. När de inte behövs är de fria. Om än med svårighet att få banklån till bostad eller ens hyreskontrakt. En prekär situation. Istället för anställda kan man ju också köpa tjänster när det behövs av egna fria företagare som får ta eget ansvar om de blir sjuka eller får ungar som skall tas hand om.

Det är så ett prekariat växer fram i namn av frihet. Som om man hade svårt att läsa vad ordet frihet betyder."

HELA KRÖNIKAN FINNS HÄR - DET ÄR KLART DEN ÄR LÄSVÄRD...