måndag 13 januari 2020

En miljard djur - två biljoner djur

En miljard djur. Som dött i Australiens bränder. Vilket ju är väldigt många, lika många som vi som bor i Sverige slaktar på 9 år.

Vi slaktar ungefär 113 miljoner djur varje år, inklusive de 5 miljoner tuppkycklingar (15000 varje dag) som mals ner direkt efter kläckningen.

Direkt i naturen skördas/skjuts/avlivas (du väljer själv ord) ungefär 350 000 klövdjur årligen i Sverige. Av andra arter kan t ex nämnas rödräv (ca 55 000), iller (ca 2100), fälthare (drygt 20 000), skogshare (ca 14 000), bäver (drygt 7000), björktrast (ca 700), havstrut (ca 800) och Vigg (ca 900). Hela listan hittar den som är intresserad här.

Lite mer siffror:
I Australien äts i genomsnitt 115 kg kött (från landbaserade djur) per person och år. (USA "leder" med 124 kilo). I Sverige äter vi i snitt 80 kg per person och år (snittet i Europa är 76 kilo, i Afrika 17 kilo och i Asien 30 - hela listan här).

För den som är hågad kan nämnas att homo sapiens beräknas äta cirka 2 biljoner djur (det vill säga 2 000 000 000 000) varje år (inkl vattenlevande som kvävs till döds). Vi uppträder således, sett ur det perspektivet, som det största och mest dräpande rovdjuret på vår planet.

Sägas ska att jag vare sig är vegan eller vegetarian så jag utmålar mig inte som moraliskt högstående - däremot äter jag allt mindre kött. Har själv "haft" både höns och får - och slaktat själv, vilket jag anser den som äter kött själv skall förmå att göra.

Ett besök i ägg- kyckling- lax- och gris"produktionen" ger väl också en rimlig konsumentinformation som kan leda till genomtänkta val - hur dessa val nu än ser ut. Hemma förekommer i vart fall aldrig numera industrikyckling eller norsk "odlad" lax - få varianter av "livsmedelsproduktion" i vår del av världen inrymmer väl mer vedervärdiga, rent av äckliga, förhållanden.

Uppvuxen i köttkultur var det en ganska märklig upplevelse att det gick alldeles utmärkt att leva utan dagligt kött... Utan större moralisk ångest finns dock såväl viltfångad lax från Kalix som Kravlamm från Sörmland och en del "viltkött" i frysen. Min gode vän veganen anser att det i vart fall är ett steg på vägen... Själv tycker jag att det är flera hundra steg och anar att människan om 100 år förmodligen till stor del övergett nuvarande köttkultur.