söndag 8 september 2019

Miljöbudgeten återställd och 800 miljoner tillförs utöver det

Regeringen och dess samarbetspartier har kommit överens om att återställa de 2,1 miljarder som försvann från miljöbudgeten förra året då M-KD:s budget gick igenom i riksdagen.

Dessutom tillför man 800 miljoner. Gott så. Det skall dock jämföras med de 5 miljarder som militären får (inte en krona av detta går till civilförsvaret, vilket en del gröna fåtts att tro efter luddiga uttalanden. För övrigt är det flera gröna vänner som sprider att friåret är återställt, men så är inte fallet, det "utvecklingsår" som nu införs är något helt annat än det frihetliga friåret).

Naturvårdsverket lär dock dra en suck av lättnad med tanke på den nya budgeten, eftersom M-KD-budgeten slog hårt.

Bra är den dryga miljarden till klimatklivet - kritiken mot klimatklivet har varit erbarmligt enögt. 300 miljoner till Industriklivet kan nog däremot diskuteras.

De ökande anslagen för att sköta naturreservat och nationalparker var verkligen nödvändiga innan förfallet skulle bli totalt.

Pollinerarstödet är bra - men det motverkas av den låga skatten på bekämpningsmedel som slår ut just humlor, bin etc. Här är samarbetet med Centern en kvarnsten.

Miljöbudgeten, liksom andra delar av budgeten, är “större än någonsin” samtidigt som miljöskatternas andel av BNP är mindre än på 25 år (nästan lägst i hela EU). Intrycket blir därmed kluvet.

Kommer miljömålen, som riksdagen slagit fast, att nås? Svar: nej. Men man kommer å andra sidan inte heller längre ifrån.

Kommer de ekologiska fotavtrycken att minska? Svar: nej. De kommer att öka i år också, precis som förra året.

Kommer utsläppen av koldioxid att minska per capita? Svar: nej. Vilket bland annat beror på att man räknar med att konsumtionen skall öka.

Liberalernas ledare Nyamko Sabuni betonade i gårdagens Aktuellt att höginkomsttagare som nu får sänkt skatt lär konsumera än mer. Fortfarande justerar man med goda avsikter i bladverket - men stammen är på väg att ruttna. Man klampar på, allt mer nakna.