tisdag 13 augusti 2019

Liberal samhällsordning

DN kräver att Sveriges blivande EU-kommissionär siktar högt och gör rätt. Med högt och rätt menas att arbeta för mer transporter av varor över haven. Samtidigt skall högt och rätt vara klimatfrågan, enligt DN:s ledaranalys. Frågor drivs i burkar med vattentäta skott emellan. Det blir lika komiskt som tragiskt.

https://www.dn.se/ledare/sverige-bor-sikta-hogt-och-ratt-i-europasamarbetet/


Högt och rätt är också, enligt ledarredaktionen, att motsätta sig minimilöner inom EU eftersom det skulle "ytterligare försvåra den fria rörligheten för arbetskraft och minska dynamiken". Läs nog och analysera: "fri rörlighet för arbetskraft". 

Det är människor vi talar om, men de är reducerade till arbetskraft som skall bidra till ökad dynamik. Farsor som inte kan komma på kvartssamtal för att de jobbar i en annan del av Europa bidrar till dynamik. Splittrade familjer, där var och en är att se som varande och blivande arbetskraft, är bra för tillväxten, dynamiken och konkurrenskraften. Men vad ska vi ha livet till?

Går det ut på att var och en av oss - som inte lever på inkomst av kapital - skall reduceras till kugge i ett ekonomiskt system som kräver att hjulen snurrar fortare och fortare? Så: Vad ska vi ha livet till? Vad ska vi ha samhället till? Vad är en människa?

Vi måste resa oss upp också från denna fördummande tidsepoks reduktion av människan! Systemet som råder är ju absurt!

Liberaler, till vilket DN:s ledarredaktion räknar sig, bör värna den liberala samhällsmodellen vad gäller människans frihet och respekt för att få vara den man är, säga vad man tycker och få växa som människa utan var sig gudars eller statsmaktens diktat - men sluta hylla den frihet för kapital som gör människan till kugge i ett hjul, verktyg för ett system och undersåte till anonyma krafter.

Liberaler stod upp när individen blev undersåte till diktatorer och till statens maktfullkomlighet - men tiger oftast som muren då individer blir undersåte när den så kallade marknaden löper amok, Som grön avskyr jag när såväl staten som kapitalet reducerar människan till undersåte, till kugge vars värdighet mals ner oavsett om det sker genom diktatorer som i Östtyskland och Francotidens Spanien eller genom Wall Street och bolagskonglomerat.