onsdag 15 maj 2019

Vänner splittras - som vänner gör när de växer åt olika håll...

Helst skulle jag se Valter Mutt invald i EU-parlamentet. Det bästa, ur mitt perspektiv, hade förstås varit att han stått på Miljöpartiets lista tillsammans med den andra personen jag  skulle vilja se i parlamentet: Pär Holmgren.
  • Valter för hans genuina och breda kompetens i allt från ekonomisk politik till säkerhetspolitik. En företrädare för hela den gröna ideologin, som jag ser på det. Språkbegåvad dessutom. 
  • Pär därför att han kan klimatfrågan mer än de flesta - precis som Isabella kunde fiskefrågan när hon valdes in och utifrån sin kompetens i den frågan verkligen lyckades påverka. 
  • Båda, som det tycks mig, seriösa och bra personer dessutom.
Pär lär komma in, han står på en som det tycks säker andraplats på Miljöpartiets valsedel och kanske till och med blir personvald.

Valter, som drev och röstade för grön politik i riksdagen på ett sätt som inte partiledningen gillade utifrån sitt perspektiv, står tvåa på valsedeln för Partiet Vändpunkt och lär få det svårare om det inte är många som till slut lägger sin röst där i hopp om att få in ett intressant parti till.

Mina politiska vänner är splittrade. Lustig, jag känner igen den frasen - "mina politiska vänner är splittrade" - från den tiden då Miljöpartiet var alldeles nybildat och gröna  centerpartister stod i valet och kvalet. Centerledningen talade om miljöpartisters "plakatpolitik" som nu Miljöpartiledningen talar om vändpunktarnas "plakatpolitik". Som om det inte var just "plakatpolitik" som skapar opinion för de förändringar som så småningom kan leta sig in i parlamentet.

Som det nu utvecklats så lär i vart fall den som lägger rösten utifrån fredsrörelsens perspektiv välja Valter. Miljöpartiets ledning tycks ha accepterat både den uppblåsta hotbilden och de trettio nya miljarderna till militären. Inte ett knyst säger man. Det strider mot allt vad vi gröna en gång stod för. Varför använder man inte sin plattform för att skapa opinion så att en motreaktion uppstår? Man låter statskassan, trots kravet på att NU investera i klimatrelaterade åtgärder, dräneras på snart 80 miljarder. Ett grönt parti måste våga stå upp mot militarisering och krigsretorik! Så kom igen nu!