måndag 25 februari 2019

Räven som rådgivare för bygge av hönshus

I regeringens delegation för Agenda 2030 (FN:s sjutton utvecklingsmål) sitter representanter för Swedbank och Scania som ägs av Volkswagen.

Bland annat har de målet att "bekämpa olagliga finans- och vapenflöden", "bekämpa klimatförändringarna", och "uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder".

Tala om att låta räven ge råd för hur man skall bygga hönshuset...

Swedbank ägnar sig åt penningtvätt och Volkswagen ägnade sig åt historiens största bluff när det gäller att mäta utsläpp. 

När regeringen plockade in representanter för näringslivet i delegationen för Agenda 2030 så visade det på stor naivitet.

Parul Sharma som var ordförande för delegationen valde att avgå efter regeringens beslut. 

Än finns det en och annan med rak rygg. 

Vore intressant att höra hur regeringen nu ser på de ledamöter den (eller formellt förra Löfvenregeringen)  beslutat tillsätta för att hålla "marknaden" på  gott humör...  Trots att just de bolag de företräder, och får sin lön av, uppenbart ser miljö och etik som hinder på vägen mot nästa kvartalsrapport. Vilket i sin tur bland annat beror på den kortsiktighetens förbannelse som råder i den globaliserade sentida kapitalismen.