måndag 4 februari 2019

Ingen bryr sig om trafik, kultur eller bistånd.... enligt Aftonbladets stjärnkommentator.

Gomorron. Tänk dig att du får frågan om vilka tre vänner av tio namngivna du bryr sig allra mest om. Du måste svara. Och du svarar... med tre namn. Sedan får du läsa på nätet att de andra sju struntar du fullständigt i.

Nej, sånt händer förstås inte. Men i Aftonbladet händer följande: i en opinionsmätning uppmanas deltagarna att uppge de tre politikerområden de anser vara viktigast. Sedan redovisar tidningen i feta rubriker, i en artikel av tidningens politiska kommentator, att de politiska områden som minst antal personer anser vara de tre viktigaste är sådana som folket inte alls bryr sig om.

Så kan man fördumma politiken. Utan att vara så kallat socialt media. Journalister och medier - vars existensberättigande är att de skiljer sig från nätets fördummande texter - är verkligen undermåliga ibland, eller rättare sagt: alltför ofta.

"Bara en procent av de tillfrågade i Aftonbladet/Inizios undersökning uppger att de tycker att kultur, trafik och den personliga integriteten på internet är viktiga politiska frågor." Så skriver Lena Mellin. Men i den undanskymda noten kan man läsa: "Frågan som ställdes var: Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre."