lördag 5 januari 2019

Ska SD ha makt att påverka andras bedömning av EU?

Hela krönikan finns HÄR.
Med gemensam lagstiftning och marknad som övervakas av gemensamma institutioner ska ett ömsesidigt beroende och en ömsesidig nytta växa fram mellan länderna inom Europeiska unionen. Så är det tänkt. Tankefiguren bygger på att en dynamisk process ska landa i en gemensam norm som ska grundas på mänskliga rättigheter och demokrati. 
Men tänk om den dynamiska processen tar en annan riktning? Hur skulle EU utvecklas om de auktoritära och främlingsfientliga tar över den organisation som är skapat i namnet av demokrati och mänskliga rättigheter? Om allt fler topposter, efter fullt legitima demokratiska val, börjar ges till sådana som gillar auktoritära system? Om vi får demonisering istället för demokratisering? Om vi får Orbanisering av lagstiftningen och Lepenisering av retoriken? Om en hel union av EU:s storlek blir verktyg för nyfascister? Som om det inte vore illa nog redan som det är.
Om allt fler trådar är samlade i en hand, och med ett grepp kan flyttas över i annan, så utsätter man sig för en risk. I demokratins och de fria valens namn har sådant hänt förr. Inte minst i Europa. Utifrån detta perspektiv anser jag att mycket av den förda EU-politiken är naiv. 

Hela krönikan kan du läsa här.