måndag 14 januari 2019

Polväxling MP-FP

Söndagen var en fantastisk dag. Liberalerna höll ett helt öppet - för medierna och för väljarna - möte om hur man skulle se på regeringsbildningen, allt redovisades öppet. Sändes i tv och på nätet.

Miljöpartiet tog också beslut - så slutet att man inte ens på presskonferens, trots att det efterfrågades, meddelade hur röstsiffrorna var i partistyrelsen, än mindre i Förtroenderåd eller i riksdagsgrupp.

Så totalt bytta roller i svensk politik!

Miljöpartiet bildades 1981 och beslutande möten var öppna för medierna, det kritiserades för att vara naivt av liberala medier. Nu hyllar liberala medier Liberalernas öppenhet.

MP:s öppenhet, som den stadgades från början, byggde på tankar som var djupt förankrade inom de gröna, och på erfarenheter som Per Gahrton skrivit om i sin doktorsavhandling som fått namnet Riksdagen inifrån.

Per, som varit riksdagsledamot i Folkpartiet (dagens Liberalerna) avslöjade partiets slutenhet, partiledarkult och hur enskilda riksdagsledamöter disciplineras och desillusioneras. Med dessa erfarenheter tog han initiativ till bildandet av Miljöpartiet vars stadgar kom att präglas av interndemokrati, öppenhet och därmed bröt mot alla andra partiers organisationsmodell och partikultur.

Det är nog så att det fanns inslag av viss naivitet i vårt bygge, en del justeringar gjordes. Men att MP inte ens skulle kunna redovisa partistyrelsens och riksdagsgruppens röstsiffror i regeringsfrågan, medan FP håller öppna, tevesända, debatter och omröstningar i samma ämne kunde nog inte någon i Miljöpartiets ungdom tänka sig. Att ett språkrör till och med skulle skratta bort frågan, som igår när den ställdes på en presskonferens, skulle ansetts som totalt omöjligt. Nog än mer omöjlig än hur de riksdagsledamöter,  som i några få frågor röstade för partilinjen istället för regeringslinjen, förra mandatperioden behandlades för att "disciplineras och desillusioneras". De blev till och med anklagade för att vara orsak till dåliga opinionssiffror.

Så har en polväxling inträffat - de två i motpolerna i partikultur har bytt sida. Eftersom jag identifierar mig som grön gör det väldigt ont. Miljöpartiet kan så mycket bättre! Det är jag fullständigt övertygad om. Det tillhör ju faktiskt grön ideologi.PS! Liberalernas votering slutade med 62 - 30 till förmån för stöd till en Löfvenledd regering. Partiledaren tackade de riksdagsledamöter och partistyrelseledamöter som röstade mot hans åsikt och betonade att det är rätten i en demokrati. De mobbades inte ut. Må alla lära sig något av det.

PS2! Man kan nästan säga att Liberalerna, det parti som är mest angeläget att knyta Sverige till överstatlighet i form av allt tätare EU, euro och Nato håller fast vid den nordiska samhällsmodellen där offentlighet och transparens motiveras med att det är mest effektivt. Medan Miljöpartiet, som varit EU-motståndare anammat den kontinentala uppfattningen om vad som är effektivt, nämligen motsatsen till offentlighetsprincipen...