fredag 7 december 2018

V och "gröna element" utmålas av Nato-tankesmedja för att vara proryska trojanska hästar.

Atlantic Council är en tankesmedja under paraplyorganisationen Atlantic Treaty Association vars syfte det är att propagera för Nato. Därifrån hävdas att såväl Vänsterpartiet som "gröna element" skulle vara "proryska trojanska hästar" i Sverige.

Rapporten "Kremls trojanska hästar 3.0"  närmar sig verkligen ryska troll i smutskastning. Att arbeta för fredsdialog, aktivt argumentera mot svenskt Natomedlemskap och för förbud mot kärnvapen likställs tydligen med att vara prorysk i de nätverk som samlar sig för svensk Natoansluting. Texten om Sverige är skriven av Frivärlds och Idagoras Henrik Sundbom.

The Atlantic Treaty Association (ATA) is an umbrella organization which draws together political leaders, academics, military officials, and diplomats to support NATO.

Rapporten där Vänsterpartiet och "gröna element" utpekas som "proryska trojanska hästar".
Så buntas V och SD ihop i de aktiva nätverken... se nedanstående "kremlologi"


Så kan då dynga spridas, allt för propagandan... inte bättre än unkna ryska troll som går Putins ärenden. Är någon inte prorysk, med den bakgrund han har med flykt från det sovjetiska Baltikum, så är det Valter. Mutt. Däremot är han en stark företrädare för förbud mot kärnvapen, mot medlemskap i Nato och för dialog. Passar inte i dagens propaganda för svenskt medlemskap i Nato.
Anna Wieslander är chef för Atlantic Councils Nordeuropaavdelning som ligger i Stockholm, hon är också generalsekreterare på Allmänna försvarsföreningen och ordförande i styrelsen för den svenska tankesmedjan Institute for Security and Development Policy. Tidigare på Försvarsdepartementet och Postnummerlotteriet. 

Den som påpekar att det finns demokratiska problem också i Ukraina anses förmodligen vara prorysk i dessa sammanhang. Liksom om man pläderar starkt för förbud mot kärnvapen. Som om Putin skulle gilla det! Att tala om fred mer än krig, behovet av nedrustning istället för upprustningsspiral, konfliktlösning istället för konfliktskapande uppfattae s väl också - vilket ju är helt absurt - som "proryskt". En del Natoanhängare målar världen i fundamentalistiska färger, bara svart och vitt.

Lite kremlologi ang de nätverk som bedriver propaganda/information (välj själv) om medlemskap i Nato kan ju vara på sin plats:

Texten i om Sverige "Kremls trojanska häst" är skriven av Henrik Sundbom som dels är redaktör för Idagora - vars uppdrag det är att sprida den "borgerliga opinionsjournalistiken och erbjuda ett helt nytt sätt att orientera sig i idédebatten" - samt arbetar för tankesmedjan Frivärld, vars ordförande är Gunnar Hökmark.

Frivärld, presenterar sig så här: "Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vårt mål är att stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik." Frivärld bygger på tre grundbultar enligt sin hemsida:
  • Nato är den främsta garanten för transatlantisk säkerhet."Här inkluderas också frågan om svenskt medlemskap i Nato och ökade försvarsanslag."
  • Det av högsta vikt att främja frihandel och globalisering.
  • Bevara den liberala demokratin och den globala rättsordningen som grund för samhällssystem och internationella relationer.
Vilka utgör Frivärld?
Frivärld meddelar på sin hemsida att Stiftelsen Fritt Näringsliv är huvudsponsor - Stiftelsen Fritt Näringsliv bildades av Svenskt Näringsliv tillsammans med Näringslivets Fond (Näfo). Syftet var, enligt hemsidan, att "skapa en hållfast bas för opinionsarbete".

Vid stiftelsebildandet sköt Svenskt Näringsliv, enligt hemsidan, till trehundra miljoner kronor. Stiftelsen bedriver sin verksamhet främst genom Timbro, vars uppdrag är att arbeta för "fria marknader" vilket innebär att man bland annat meddelar att miljöskatterna bör sänkas.

Frivärld driver också Utrikesakademin, som "samlar ett tjugotal av framtidens utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattare och opinionsbildare" för utbildning bestående av föreläsningsdagar, nätverksträffar och studieresor. Man samarbetar med Svenska Dagbladets ledarredaktion.
PS! Jag behöver väl inte nämna att Carl Bildt och Marcus Wallenberg är medlemmar i Atlantic Councils Advisory Board (Rådgivande nämnd). Slut på kremlologin...