fredag 28 december 2018

Det behövs 2019

En ny berättelse som handlar om fred på jorden och fred med jorden. Om att våga se sig själv med den andres ögon, om att skapa självtillit för att våga möta den andre utan rädsla. En berättelse som handlar om befrielse från den globaliserade sentida kapitalismens makt över människor, på samma sätt som människor befriade sig från den reellt existerande socialismens fängsel.
En ny berättelse  om ekologisk hållbarhet, social anständighet, delaktig demokrati och kulturell mångfald inom humanismens ramar. Rent av om ett ärofyllt återtåg från ekonomismens era. Men också om modiga steg till det oprövade. Det prövade har nämligen inte fallit väl ut.