tisdag 13 november 2018

Vad är det ni inte förstår?

"Vad är det ni inte förstår? Jo, jag vet hur ni tänker: ni sätter ”grön” framför. Grön tillväxt, gröna bilar, grönt flyg, gröna frihandelsavtal. Ni tänker ”ny teknik”. Kanske typ den nya teknik som en gång bestod i att bilar förseddes med katalysatorer. Resultat: varje bil släppte ut mindre skit. Men tillväxten skulle ju bestå! Tio bilar med katalysatorer måste bli hundra bilar med katalysatorer – och skiten ökar alltså likväl. Nyligen skrev Foreign Policy om tre empiriska studier som på senare tid har gjorts över så kallad grön tillväxt, det vill säga försöken att frikoppla tillväxt från ökat utnyttjande av naturresurser. Alla visade: det går inte. Det finns helt enkelt fysiska gränser för hur effektivt vi kan utnyttja resurser. "


Slut citat. Det var citat från Nina Björk Och jag ställer samma fråga: Vad är det ni inte förstår? Det må vara begripligt att höger som Timbro och marknadsliberaler håller fast vid tron på evig ekonomisk tillväxt. Det ekonomiska systemet som vi idag lever med - den sentida globaliserade kapitalismen som inte har ett skit med marknadsekonomi, än mindre med demokratiskt balanserad blandekonomi, att göra - kräver ju ekonomisk tillväxt för att överleva.
Men när också gröna och vänstermänniskor kör samma visa - som t ex socialister med stort engagemang för klimatfrågan, som t ex Johan Ehrenberg i ETC, känns det som att det är lika bra att lägga av. Vad är det ni inte förstår? Vad är era hjärnor marinerade i?
Ekonomisk tillväxt innebär att BNP ökar från ett år till nästa är. Om vi ser BNP som en hink, så skall hinken bli större och större för varje år om ekonomisk tillväxt skall uppnås. När en del tillväxtromantiker talar om “grön tillväxt” så menas att något grönt - låt oss säga solceller eller Krav-odlade bönor - skall växa. Skall vi ställa om så skall rimligen solcellerna och de Krav-odlade bönorna ersätta fossila bränslen och kött. Det vill säga det händer något i den befintliga hinken, dess innehåll blir grönare. Men hinken växer inte med automatik för det. Det vill säga, vi har grön tillväxt utan att det leder till ekonomisk tillväxt i form av en allt större BNP-hink.
De solceller och den vindkraft som nu installeras i världen bidrar förvisso till global ekonomisk tillväxt, men det beror i princip på att den läggs ovanpå den pågående användningen av fossila bränslen. Men det är ju inte så vi skall ha det.
Visst ska vi producera och konsumera solceller, men på oljans bekostnad. Visst ska vi dela mer på prylarna, men på bekostnad av prylkonsumtionen. Visst skall vi tillverka saker som håller längre - varför inte skjortor som kostar dubbelt så mycket men som är fräscha fem gånger så lång tid - på bekostnad av den ekonomiska aktiviteten. Visst ska vi sätta upp solceller på taken, tjäna pengar på det och sänka vår arbetstid… inte ta en extra tur till Thailand
Det handlar om att begripa att det i varje krona, varje euro, varje rubel, varje dollar i något led - också i tjänstesektorn - finns fossila bränslen, naturresurser, utsläpp till luft och vatten. Visst är det så att vi genom att bli effektivare, mer uppfinningsrika, kan minska såväl naturresurser och utsläpp från varje krona, euro, rubel och dollar. Men desto mer resurseffektivt desto billigare blir ofta produkterna och desto snabbare tenderar omsättningen av varor att bli. Tro nu inte att tjänstesektorn - stora delar av denna består av sådant som åkerinäring och reklambyråer vars uppdrag det är att öka begäret efter fler varor - är den stora lösningen, också den kräver materialresurser och energiomsättning. Ser vi inte sambanden är vi illa ut.
Men begreppet “frikoppling” då? Det vill säga att den ekonomiska tillväxten fortsätter utan att utsläppen ökar. Vilket skett i vissa länder, i vart fall under viss tid, särskilt om man bortser från konsumtionen. Det låter ju förförande fint. Men det räcker ju inte på långa vägar. Såväl utsläppen som förbrukningen av naturresurser måste minska betydligt fortare än så. Vi har ju bråttom, eftersom vi låtit åren gå utan att göra det vi borde gjort. Vi behöver inte bara frikoppling, vi behöver en gigantisk frikoppling snabbt. Och ingenting pekar på att det är möjligt.
Så vad i h-e är det ni inte förstår?
Kanske beror tillväxtmarinerade hjärnor helt enkelt på det som Kate Raworth skriver i sin lysande bok Donutekonomi: eftersom fortsatt ekonomisk tillväxt också i höginkomstländer anses vara politiskt nödvändigt så hävdas desperat att det är möjligt. Kanske är det ännu enklare: insikten om att evig ekonomisk tillväxt är en omöjlighet innebär att vi måste bryta ny mark i hjärnorna, förändra våra uppkörda tankebanor, bete oss annorlunda än vi vant oss. Bete oss annorlunda än de som ropar ut: konsumera mer! Gärna med lånade pengar. Det tragikomiska är att vi med lånade pengar, skapade ur intet som siffror i datorer, blivit så rika på dessa förbannade siffror att vi har råd att konsumera sönder planeten och därmed som fullblodsidioter såga av den gren vi sitter på, förstöra möjligheterna att fortsättningsvis bygga civiliserade samhällen med social anständighet och demokratisk delaktighet. Så, jag säger som Nina Björk, vad i h-e är det ni inte förstår?

Inlägget finns här som öppet inlägg på FB för den som vill kommentera.
Eller på Twitter här.
Tyvärr var det nödvändigt att stänga av kommentarsfunktionen på bloggen för flera år sedan eftesom så mycket av ren anständighet ideligen måste tas bort pga att sådana som bakom anonymitet skrev så mycket rasistiskt och/eller gentemot varandra förolämpande skit.