lördag 20 oktober 2018

Svårt vägval för MP

"Säg det parti där det inte finns interna splittringar i ledningen. Så på den punkten är Fokus konstaterande om Miljöpartiet inte särskilt upphetsande. När partier förflyttar sina politiska positioner – och till och med värderingsgrunder – måste rimligen splittring följa. För Miljöpartiets del bottnar spänningarna egentligen i vad man anser vara »regeringsduglighet«."Här finns hela inlägget.