söndag 21 oktober 2018

Myten om grön tillväxt

Ekonomisk tillväxt. Inom den gröna och röda sfären diskuteras med jämna mellanrum detta begrepp. Ibland surras det till något alldeles förfärligt. Kanske beror det helt enkelt på det som Kate Raworth skriver i sin lysande bok Donutekonomi: eftersom fortsatt ekonomisk tillväxt också i höginkomstländer anses vara politiskt nödvändigt så hävdas desperat att det är möjligt.Ekonomisk tillväxt innebär att BNP ökar från ett år till nästa är. Om vi ser BNP som en hink, så skall hinken bli större och större för varje år om ekonomisk tillväxt skall uppnås. När en del tillväxtromantiker talar om “grön tillväxt” så menas att något grönt - låt oss säga solceller eller Krav-odlade bönor - skall växa. Skall vi ställa om så skall rimligen solcellerna och de Krav-odlade bönorna ersätta fossila bränslen och kött. Det vill säga det händer något i den befintliga hinken, dess innehåll blir grönare. Men hinken växer inte med automatik för det. Det vill säga, vi har grön tillväxt utan att det leder till ekonomisk tillväxt i form av en allt större BNP-hink.

Läs hela ledaren här.