tisdag 30 oktober 2018

Påverkan från öst, påverkan från väst, påverkan från staten, påverkan från kapitalet...

Med rätta varnas för ryska troll, och Rysslands försök att påverka val i Europa. Det är tystare om när amerikanska jättetroll försöker sig på samma sak. Glömt är att USA under Obamatiden till och med lät avlyssna Merkels telefon. Skulle tro att det varit ett ständigt återkommande ämne i SvD och DN om det varit ryssar som åkt fast för samma sak. Jag önskar att upprördheten hade varit likvärdig.

Jag utgår från att den sovjetiska regimen avlyssnade sina lakejer i Östeuropa.

När Steve Bannon - arkitekten bakom Trumps seger i presidentvalet - drar runt i Europa för att ena den europeiska högern inför bland annat EU-valet i vår så noteras det i medierna men utan den stora upprördhet som hade uppbådats om Bannon varit ryss och varit arkitekt bakom Putins seger i presidentval. Jag önskar att man använt samma måttstock.

Personligen skulle jag således vilja se lika stort rättspatos i svensk media oavsett om det är ryssar eller amerikaner som gör sitt bästa för att vrida opinionen i länder de inte har att göra med.

Personligen skulle jag också vilja se hur ledarsidor, de som dominerar är borgerliga, nyttjar det de anser vara sin rättspatos genom att fundera lite över den så kallade Marknadens aktörer, och dess finansierade tankesmedjor och inköpta åsiktsbärare, som försöker påverka.

Så kallade Marknadsaktörer - som t ex Google som genom sina logaritmer väljer vilka förslag på sajter som dyker upp först när man söker efter ord som har med politik och ekonomi att göra - har säkerligen större inflytande och påverkan över vad vi tänker och tycker än alla trollfabriker som Putinregimen anlägger.

Av någon anledning blundas alltför ofta för Marknadens opinionsbildning och påverkan när kritisk analys görs i medier som är beroende av Marknadens välvilja för att få in reklampengar.

Eftersom jag identifierar mig som grön så kan jag med hedern i behåll hävda att vi bör akta oss för både Staten och Kapitalet. Staten i vår del av världen må ägna sig åt en del maktutövning som är tvingande. Men Kapitalet ägnar sig åt betingande maktutövning som skapar normer i samhället - inte minst köpandets och ägandets normer. Hur vore det om medier skulle ha modet att analysera den betingande maktutövningen och den påverkan som den gör?

Nähä, det var inte populärt. Att sätta strålkastarens på sig själv, när det är mer lönsamt att sätta den på någon annan, är aldrig populärt. Staten och kapitalet. Putin och Trump, trollfabriker i öst och tankesmedjor i väst. Alla är dom ute efter att påverka våra hjärnor. Så blunda inte med något av ögonen.