måndag 1 oktober 2018

Otyg

Det är ett otyg. Det där som allt fler tidningar ägnar sig åt. DN och SvD är två av dem. Det där att mer och mer lägga in betalade artiklar som är reklam, med allt mindre noteringar om att det är reklam. Detta har vuxit snabbt i främst nätupplagarna.

Vem kan tro på mediernas uttalade vilja att informera sakligt och seriöst när man ägnar sig åt att mer och mer blanda tidningens journalism med företagsbetalda artiklar som skall se snarlika ut.

Steg för steg har detta skett. Förutom att en vanlig nätartikel numera avbryts flera gånger med reklam. Det är så totalt oseriöst som det kan bli. Allt medan högstämda visor sjungs om vikten av tredje statsmakten som den som håller näringsliv och stat i herrans tukt och förmaning. Och demokratin högt.

Vi går mot allt mer absurda medier vars ägare tänjer allt mer på gränserna för vad som är vad. Detta i en tid när samma figurer talar vitt och brett om vikten av att stoppa falska nyheter. Vilket dom borde ägna sig åt utan att själva skapa utrymme för  just falska nyheter allt mer förklädda till reportage och seriöst menad information. Det är ett förbannat otyg, En markndasfundamentalistisk variant av sovjetiserad mediehantering är på väg att smyga sin in och bli en normalitet. I den sovjetiserade varianten styrde Partiet, i den Demokratiska varinaten styr ekonomiska intressen.

Dessutom upptas allt mer av de stora tidningarnas utrymme av kommentarer snarare än reportage. Kommentarer som ofta talar om hur vi skall tänka - till skillnad från reportage som ger underlag för våra egna tankar. Konspirationsmedier är absurda i sina bubblor där konspirationsteoretiker suger i sig all dynga som serveras på det mest häpnadsväckande sätt. Gammelmedierna får se upp så dom inte hamnar i sina bubblor vars innehåll inte styrs av vilja att informera utan om att propagera.