lördag 29 september 2018

Pensioner kräver att vi tvångsarbetar längre...? Nej!

Politik debatteras i olika bubblor. Häromdagen var den pensionerna. För att finansiera dessa måste man arbeta längre, berättades det.

Med vad man skall jobba när robotiseringen och AI tar över allt fler jobb? Varför ställer ingen den frågan?

Och vad är det som säger att det skall vara skatt och avgifter på just arbete som skall finansiera pensioner etc? Varför ställer inte en enda journalist den frågan?

Självfallet skall den produktion som robotar och annat står för också beskattas - och därmed delfinansiera pensionerna. 

Annars blir det ju enbart kapitalägarna som drar ekonomisk nytta av den nya tekniken - med ännu större ekonomiska klyftor som följd.

Allt det där visste det parti jag var språkrör för en gång i tiden. Nu säger man ingenting. Så många bollar ligger på straffpunkten, men partiets ledning ser inte, hör inte, känner inte. Språkrör kallar, med en föraktfull ton, opinionsbildning för plakatpolitik... Jag blir så oändligt trött på politiker!