torsdag 20 september 2018

Trettiosjuåringens födelse

Här bildas Miljöpartiet - som senare fick tillägget De gröna för att betona att partiet hade en ideologisk grund där rättfärdig fördelning, delaktig demokrati och frihetlighet var starka ingredienser.
Nej, inte partiledare, inte ens språkrör. Sådant fanns inte i början. Eva Sahlin var "sammankallande i politiska utskottet". I tre månader, sedan roterades hon ut som sammankallande enligt stadgarna. Inger Paulsen och Ralph Monö följde efter. Språkrör inrättades 1985. Då valdes Ragnhild Pohanka och Per Gahrton.

Det dröjde tre valrörelser innan vi kom in i riksdagen. Här Ragnhild Pohanka, jag, Åsa Domeij, Per Gahrton och Eva Goës. Eva och jag var språkrör, Per och Ragnhild hade varit. Åsa kallades i medierna för provrör.

Och så några tips till den nya riksdagsgruppen som nyss blivit vald - råden kommer från de föredrag om grön ideologi jag höll efter det att jag 2000 avgick som språkrör. Jag tror att dom är giltiga än idag, kanske mer än någonsin när jag tänker efter:

1. Inse att makt korrumperar. Det är naivt att tro att man själv inte påverkas av makten. 

2. Se på politiken med utanförperspektiv. Utan detta märker man inte när man hamnar på det sluttande planet och tappar alltmer av det språkbruk, den attityd och de värderingar man hade innan man ”gjort karriär”. 


3. Säg samma sak internt som extern. Dubbelspel genom att säga en sak till etablissemanget och en annan sak till medlemmarna är inte värt annat än förakt.


4. Bli aldrig så märkvärdig att du struntar i det egna partiets medlemmar och den debatt som dessa för. 


5. Inbilla dig inte att ”makt och inflytande” är detsamma som att miljöpartister administrerar socialdemokratisk eller borgerlig politik.