söndag 12 augusti 2018

När skogen brinner dyker politiker upp...

Skriver i dagens ledare:

"När skogen brinner dyker ledande politiker upp. Betraktar den skog som brunnit, lägger pannan i djupa veck och talar vackert.

De ledande politikerna borde lägga pannan i djupa veck oftare. Sverige sköter inte sin skog på ett rimligt sätt. Möjligen kan man säga att Sverige sköter sina timmeråkrar på ett sätt som timmeråkrar kan skötas om de slipper att vara skog.

Skog är inte bara träd. Skog är också andra växter. Och djur. Också sådana som den urbana människan tycker är äckliga. Skog är myller och mångfald. Levande träd, döda träd. Mossor, lavar och kommunikationssystem som kan få människor att känna sin litenhet. Skog är till för fler än människor. Skog är till för annat än att politiker skall lägga pannan i bekymrade veck när tevekamerorna är på."

Läs hela ledaren här.