fredag 10 augusti 2018

Maktutövningen som ingen vill tala om...

Varför inte nyttja knappt tre minuter åt maktutövningen som raserar klimatet och gör våra liv torftiga. Klicka för youtubeklippet.