tisdag 8 maj 2018

Vägra vara borgare. Bli birgare.

Ovanstående glada budskap levererades häromdagen av en för mig okänd person. Vad skulle då birgare vara? Tja, en som anser...
 • att socialisters och borgarnas vurm - eller acceptans - för arbetslinje, tillväxt och globalisering är bisarr, 
 • att civilsamhället skall värnas på bekostnad av såväl staten som kapitalet, 
 • att socialekologisk blandekonomi är vacker,
 • att fredsrörelsens värderingar är värda, rent av nödvändiga, att bygga på,
 • att litet och decentraliserat kan vara vackert,
 • att det gemensamma bör äga grundläggande infrastruktur, utan vinstkrav, som t ex elnät och mobilnät samt äga åtminstone en bank och en penningförmedling,
 • att vinstuttag från skattefinansiersd skola och omsorg skall förbjudas,
 • att självtillit och minskad sårbarhet är centala mål,
 • att ingen bör behöva betala skatt på de första 120 000 kronorna som tjänas på annat än kapital,
 • att företagen bör beskattas på likvärdigt sätt oavsett om det är människor, robotar eller annat som står för produktionen,
 • att trygghetssystem skall vara transparanta och så generella som möjligt samt utgå från medborgarperspektiv, inte vare sig från kund- eller undersåtesperspektiv,
 • att bygga förståelsesamhälle där systemen är begripliga, 
 • att frihet för människor är något helt annat än frihet för kapital,
 • att staten ägs av medborgarna, inte av politiker och bytårater, partier "satsar" inte pengar, de föreslår hur andras pengar skall användas,
 • att politik består av främst två delar: dels det demokratiska hantverket med kompromisser i parlamentet, dels skapa opinion för det maan anser vara rätt oavsett vad andra tycker: gillar du inte det vi säger så rösta på andra.
Tja, jag är väl en birgare...:-)