måndag 16 april 2018

Sista striden...?

Av de 15 procent som anser att miljö- och klimatfrågan är en av de tre viktigaste anser bara knappt häften att MP har den bästa politiken. Visade en hyggligt seriös mätning i DN häromveckan. 

Bara drygt sju procent av väljarna innefattas således i den volym som såväl anser att miljö-klimatrågor är viktiga som att MP är bäst på dessa frågor. Alla som känner oro för att Alliansen skall bilda regering bör känna oro för detta. Dessa sju procent utgör nämligen MP:s potentiella väljarbas. Det är besvärande illa för partiet.

Den mest avgörande frågan för såväl vårt framtida svenska samhälle som för planeten och dess människors möjlighet att leva goda liv måste lyfta. Efter valet skulle en borgerlig regering, med en moderat statsminister, vilande på godkännande av Sverigedemokratern, underminera de steg som ändå tagits.

Mindre än sex månader till valet och nu tycks Miljöpartiets ledning ana att Löfven är mer intresserad av några borgerliga partier än fortsatt samarbete med Miljöpartiet. Kanske har detta bidragit till att ledande miljöpartister nu morskar upp sig, vågar släppa rädslan att såra Löfven, skaffa sig en tydlig profil. Bli intressant. 
Läs hela ledaren här.