tisdag 17 april 2018

Hård debatt i brittiska parlamentet.... men inte i det svenska

Hård debatt i det brittiska parlamentet. Theresa May kritiserades hårt för beslutet stt inte, enligt praxis,  tillfråga parlamentet före robotattacken mor Syrien. Corbyn kräver lagändring.

Tragikomiskt nog har vi i Sverige beslutat att regeringen, även en minoritetsregering, själva, utan stt tillfråga riksdagen, kan besluta stt Natotrupp bjuds in för att såväl nyttja svenska flygplatser, hamnar, vägar och lokaliteter samt till och med från svensk mark avskjuta robotar etc mot tredje land... Allt enligt Värdlandavtalet med Nato.

Föregicks detta beslut av debatt i valrörelse? Svar: Nej. Så kan det också gå till...