torsdag 5 april 2018

Ny kontrollmyndighet, mer byråkrati...

Alliansen, det vill säga de borgerliga partierna, ska lägga ner Arbetsförmedlingen om man vinner valet. Privatisera det hela. Vilket förstås innebär att en ny kontrollmyndighet kommer att krävas som skall övervaka att inte privatiseringen missbrukas som i annan verksamhet där offentliga medel används att dra ut vinst ur verksamheten - har man redan glömt hur det var i under Fas 3-tiden?

Att privatisera aktiviseringsbranchen leder till samma elände. En del områden lämpar sig föga för vinstsyfte eftersom ägarnas mål inte är verksamheten utan att dra ut vinst från verksamheten. Lär vi oss aldrig nåt?