torsdag 29 mars 2018Hushållens skulder har en tillväxttakt på 7 procent. Det är nu uppe i 3825 miljarder kronor. Med 7 procents tillväxt så fördubblas skulderna på tio år. 

Hade jag varit politiker hade jag hävdat att det är på väg att gå åt helvete. Dagens politiker mumlar om att det är bekymmersamt. Det är bekymmersamt att de inte säger att det är på väg att gå åt helvete. Den ekonomiska tillväxt politiker gläds åt är skulddriven...