fredag 30 mars 2018

Inte lätt...

Det är banne mig inte lätt att vara statsråd när man blir behandlad som om man inte finns. Som t ex hur DN i sin artikel om att regeringen skall skärpa kravet på SJ utnämner Isabella Lövin till milljöminister, vilket sker genomgående i DN-artikeln... Karolina Skog må inte vara så medial, men att inte ens Pia Gripenberg på DN orkar hålla reda på vem som är miljöminister visar väl hur lite en näringslivsreporter intresserar sig för miljön...
För övrigt meddelas att SJ och Green Cargo kan slås ihop... så att person- och godstrafik åter hamnar under samma företag. Gissa vem i MP som 2001 motsatte sig att partiet - jag hade avgått som språkrör men satt kvar i riksdagen - plötsligt fick för sig att dela upp och bolagisera? Ni gissade rätt, jag gick emot hur de nya kockarna plötsligt började älska bolagisering, entreprenad och annat som bygger på att medborgarna reducerades till kunder.
Glad påsk, som vanligt länkas till denna lysande redovisning för konsultverksamhet: