måndag 29 januari 2018

Kamprad och Det naturliga steget

Ingvar Kamprad och andra företagsledare skulle motta intyg och erkännande efter att ha gått en grundläggande miljöutbildning hos Det Naturliga Steget. Fest och gamman. Och jag var en av de inbjudna - man lockade med underhållning och mingel med Anni-Frid Lyngstad.

När Ingvar Kamprad skulle tacka för utbildning och intyg så talade han om sådant han lärt sig om naturens systemvillkor men kom snart in på IKEA:s behov av trävaror. Inte minst från Asien. Han kom in på konflikten mellan skyddade skogar och folkens behov av möbler. Och att djurarter utrotats i alla tider.

Nu började skaran med åhörare ana att något skulle gå snett, och företrädare för Naturliga Steget började titta ner, med allt mer röda kinder. Till slut hade den gode Ingvar blivit så upprörd över miljömuppar att han berättade att det fanns en "miljöorganisation som till och med har en symbol föreställande djur som har försökt bli utplånade i decennier".

Med mild hand avtackades han så fort det gick. Men minglet var ju trevligt, alla menade väl och log vackert. Jag lämnade som en av de första. Har lite svårt för påtvingad trevnad.