söndag 14 januari 2018

Folk och Försvar inleds: Rädda Vättern från Försvarsmakten

Utdrag ur Öppet brev:

"Försvarsmakten har i över 100 år använt Vättern som skjutmål utan att ta hand om ammunitionsresterna. Under många år dumpades också gammal ammunition ute i sjön. Nu vill försvaret kraftigt utöka skjutningarna i Vättern.
(-)
Vättern är idag dricksvattentäkt för ca 300 000 människor. Närmare 200 000 tillkommer när Örebro m.fl. kommuner bygger en överföringsledning från Vättern ner till Närkeslätten. Även Mälardalen kan komma att behöva utnyttja det klara och kalla råvattnet från sjön. Vättern är också ett Natura 2000område där skyddsvärda arter och deras livsmiljöer ska bevaras. Inte ens militären kan längre agera som för hundra år sedan då miljökunskapen var obefintlig.

Peter Hultqvist, Karolina Skog och Pierre Campenfeldt, ni är närmast ansvariga för att få slut på den långvariga krigföringen mot Vättern. Ett första steg kan vara att skapa en självständig tillsynsmyndighet som har förmåga att tillämpa miljölagstiftningen enligt riksdagens intentioner. "

Hela brevet, som bland annat redovisat att något sediment som begraver ammunitionen inte fins på botten vid skjutmålet, finns här.