fredag 27 oktober 2017

Avdankat tyckande

Veckans köksbordstyckande från avdankat rör:

Public-serviceavgiften, byggd som på skatt, är bra. Som avdankat rör minns jag att jag framförde just det för cirkus 20 år sedan.

Bibliotektsdebatten: det ska ta mig fan var tyst på bibliotek. Tysta zoner behöver värnas. De är utrotningshotade.

EU glider allt närmare tvångsinförande av euron: Sverige bör likt Danmark förhandla fram legal rätt att inte delta.

Sverige är bromskloss i EU när det gäller att införa obligatorisk lägsta skatt på koldioxid. Redan under min rörtid krävde MP, tillsammans med dåvarande Folkpartiet, att sådan skall borde införas. Nu har MP insomnat i Löfven famn. Tragiskt.

Utvecklingen i EU är osäker, bruna krafter har alls inte förlorat slaget i unionen. Dels existerar deras partier, dels drar sig såväl blå som röda partier i riktning mot dessa partier. Sverige bör utarbeta Plan B för hur vi skall kunna ha en reell option för att lämna unionen.

Dansbandsmoms. Jag är totalt ointresserad av så kallad dansbandsmusik men momssatsen för musik med dans bör vara samma som momsen för enbart musik. Gammalt MP-krav som inte blir sämre bara för att SD har samma uppfattning.

Moderaterna talar retoriskt om att skatten för långinkomsttagare skall minskas (att man sedan ger mest till höginkomsttagare är en annan sak...). Grundavdraget bör höjas radikal, målet bör vara att de först intjänade 120 000 kronorna  bör vara skattebefriade. Ett sätt att öka människors frihetsrum, ett sätt att minska rundgång där hög skatt på långa inkomster leder till behov av bidrag.

I debatten om kostnader för det militära försvaret bör upplysas om att 2 procent av BNP (vilket några borgerliga partier vill ge till militären) utgör 8 procent av statens utgifter.

Att det av gröna väljare bör uppmärksammas att regeringen föreslår större ökade kostnader för militären än för miljön.

Miljöpartiets språkrör bör inse att de är språkrör för MP och inte i första, andra och tredje hand är språkrör för den löfvenska regeringen - även om detta säkert kan leda till goda uppdrag (för Isabella inom FN:s ram och för Fridolin inom nåt) som tack för underlåtenheten att framför MP:s politik.

Posten skall få två dagar på sig att dela ut en del brev. Regeringens beslut är fullt rimlig med tanke på hur verkligheten ser ut.

Regeringens satsning på flygplatser - bland annat skall det bli lätt att flyga till Sälen - tycks mig minst sagt motsägelsefull. 

Feministiskt Initiativ har lagt en egen statsbudget, om den kan man tycka mycket, men inriktningen utgör i vart fall ett alternativ som liknar den inriktning som MP en gång gett uttrycka för. Med FI mer centralt placerad i samhällsdebatten skulle - oavsett om man gillar innehållet eller inte - bredda infallsvinklarna och påvisa alternativa utvecklingsvägar inom en rad områden, allt från säkerhetspolitik till skattepolitik. Sådant kallas demokrati.

Oavsett vad man tycker i sak så är två partiledare de godaste debattörerna; Jonas Sjöstedt och Åkesson är. Kan det möjligen beror på att de framför sådant som de själva tror på?

Polen blir ett alltmer skrämmande inslag i EU, nu senast tycks man - läs: regeringspartiet Lag och rättvisa - vilja förminska polackers delaktighet i Förintelsen och rent av kriminalisera forskning som kommer fram till att polacker medverkade. Det gamla kommunistiska arvet lever.

För övrigt är det väl lika bra att den vuxna generationen redan nu ber den yngsta om ursäkt för att det för tillfället bygger hus så fort och slarvigt att de yngre får rejäla kostnader för reparation och underhåll. Men då har dagens politiker insomnat eller gått vidare som styrelseledamot i  första sämsta pensionsbolag.

Sverige är det enda land som tillåter vinstuttag ur skattefinansierad skola - borgerliga politiker som försvarar detta tycks mena att världen i övrigt är dominerad av halvkommunister som förnekar barn goda skolor och all form av valfrihet. Lustigt att politiker som gillar globalisering vet så lite om världen...