onsdag 31 maj 2017

Elbilarnas dilemma, laddstolpar och naiva tindrande gröna ögon...

Ni som följt bloggen kanske märkt att jag är skeptisk till modetrender såväl vad gäller politik som annat. Hallelujakören som ofta låter höra av sig när ny teknik lanseras är mer uttryck för ångest än för eftertanke.

Sålunda har ångesten över att ekonomisk tillväxt och klimatfrågan inte är så kontanta ihop lett fram till en naiv hallelujakör för elbilar, laddstolpar och bidrag till sådant. Tanken är att vi inte skall behöva ändra vårt sätt att leva, att tekniken skall lösa klimatproblemen och att vi skall kunna konsumera som vanligt för att hålla igång det system som bygger på att vi måste konsumera mer så vi kan uppnå ekonomisk tillväxt en mandatperiod till... De nya gröna är lika naiva som de röda och blå.

Visst ska vi ha laddstolpar, och visst har elbilar sina fördelar. Visst. Men de löser inte problemen.

Äntligen kom den rapport om jag väntat på och som skulle ge svar på hur det nu funkar med elbilar och klimat. Och svaret blev som förväntat: problemen kvarstår.

Batteritillverkningen är ett problem, den innebär stora klimatrelaterade utsläpp som läggs till de utsläpp som tillverkningen av bilen i övrigt ger upphov till.

Utsläppen är faktiskt större än vad jag själv kommit fram till att de skulle vara - och för vars siffror jag fått på käften från de tekniknaiva som jag debatterat med.

Så här är det enligt Svenska Miljöinstitutets rapport: Varje kilowattimme som ett bilbatteri kan lagra ger upphov till minst 150 kilo koldioxid (eller mer noga uttryckt: koldioxidekvivalenter).

Vilket betyder att den vanliga Nissan Leaf, med batteri för 30 kWh, redan när man köper den släppt ut drygt 5 ton koldioxid.

En Tesla på 100 kWh har medfört utsläpp på över 17 ton. För att klara klimatmålen måste vi ner till högst 1,5 ton per person och år.

Förstår ni hur mycket hyckleri som finns i klimatdebatten, med dess laddstolpar och tindrade ekomodernistiska gröna ögon?

Ser ni problemet? Förstår ni hur naiv debatten om den eviga tillväxten är?

En Tesla på 100 kWh släpper således ut 17 000 kg vid batteritillverkningen. Jämfört med en Thailandresa t/r som släpper ut 700 kg. Den som inbillar sig vara klimatsmart genom att köpa en Tesla, och pekar finger på den som reser till Thailand, är pinsamt självförhärligande.

Som sagt: vi måste ner till 1,5 ton per person. Och då räcker inte teknikutveckling. Det är där problemet finns. Och det vill ingen politiker - röd, blå eller grön - tala om. Visst tänker sig t ex Tesla att återvinna batterier. Vilket väl alla biltillverkare så småningom tänker sig. Men för att återvinna 5 miljarder batterier behövs först 5 miljarder batterier. Och återvinningsprocessen är inte problemfri den heller.

Bara den gruvbrytning som krävs för att kunna få material till batterierna till en Tesla på 100 kWh leder till utsläpp på cirka 2 ton koldioxid.

Nu är det förstås så att tekniken utvecklas. Blir smartare. Vilket är bra. Men för den som kan räkna syns problemet. För ju energieffektivare vi tillverkar batterierna, ju billigare blir de och ju fler kommer att tillverkas och konsumeras. Det brukar gå under benämningen rekyleffekt.

Eftersom ungefär hälften av koldioxiden uppkommer vid "råvaruproduktionen" och gruvdriften så blir det förstås inte problemfritt bara för att själva batteritillverkningen skulle ske i Sverige, med lite fossil elproduktion

Med dagens teknik:  hur länge kan en genomsnittsbilist köra en "vanlig" bil innan den släppt ut lika mycket som batteritillverkningen stått för i en Tesla på 100 kWh?

Det trista svaret blir:  cirka 8 år.

För Nissan Leaf blir det istället cirka 2,5 år.

Vad kan man då lära?
  • Jo, ska man köpa elbil så ska man hålla sig till en som inte har mer batterikapacitet än man faktiskt behöver i sin vardag. 
  • Att de med tillräckligt höga inkomster som tror att de är klimatsmarta genom att visa upp sig i en flådig Tesla för någon miljon också är en del av problemet.
  • Politiker - röda, blå och gröna - kan lära att det är bra med teknikutveckling men att den inte räcker för att lösa de klimat- och miljöproblem vi har. 
  • Det vore fantastiskt om vi åter hade ett  parti i Sveriges riksdag som orkade att ta till sig verkligheten. Som inser att laddstolpar. visserligen är trevliga och nödvändiga - men inte löser problemen. Och att den som ger sken av detta är en del av problemet. Tyvärr.