lördag 8 april 2017

En doft av krig - kan vi lära något av den?

En doft av krig över Stockholm. Undrar om de många som talar så lättvindigt om krig, de många medier som deltar i krigshetsen, de som trivialiserar värdlandavtal och romantiserar krigsövningar, om alla dessa sansar sig lite innan de fortsätter att göra krigsretorik till något sorts normaltillstånd.

Det vi kände var en liten, liten doft av krig - ett sådant krig som vår vapenexport bidrar till, som den upprustningsspiral som vi deltar i bidrar till, som vapenindustrin ser positivt på.

En liten, liten doft. Husen stod kvar, toaletterna fungerade, broarna gick att vandra på, sjukhusen överbelastades inte, dagen efter fungerar tåg och kollektivtrafik, teatrarna kan spela.

Det var en doft ett kort ögonblick, inte mer.

Hur skulle det vara om alla de där som normaliserar krigsretoriken tog sig en funderare, om alla de som så lättsamt talar om krig började fundera, om alla som verkar så lekfulla inför den stora krigsövningen Aurora - som skall gå av stapeln i höst i Sverige med USA inbjudet - börjar fundera.

Hur vore det om vi skulle slippa se flinande partiledare sittande på pansarvagnar, slippa höra språkrör vara stolta över att deras parti medverkat till upprustning, slippa höra försvarsministern fördumma samtalet genom att anklaga de som kritiserar värdlandavtalet för att gå ärenden åt någon annan.

Om alla de där börjar fundera. Om vårt mål inte istället borde vara att bygga gemensam säkerhet med potentiella fiender istället för att medverka till ökande konfliktzoner. Om vi inte skulle tala om hur vi når nedrustning istället för upprustning. Om vi inte skulle tala om fred istället för krig. Om vi inte skulle tala om konfliktlösning istället för att bidra till konflikter.

Det räckte med en doft av krig i Stockholm för att skaka om ett kort ögonblick. På ledarsidor talas om hjältar som lät arbetskamrater övernatta istället för att vistas på gatorna när hemresan omöjliggjordes. Är inte det att förminska hjälterollen till inte ens en doft av densamma?

Kan vi lära oss något av den där doften som låg över Stockholm några ögonblick igår? Kan vi förstå, iställer för att naivisera, att den krigsretorik som medier och en del politiker ägnar sig åt så lätt kan utgöra en krigsspiral som inte går att hejda och som medför att städer så lätt kan dränkas i krigets odör.