lördag 11 juni 2016

Repris på kärnkraftsspelet

Energiuppgörelsen är klar. Det blev en repris på hur det var efter folkomröstningen. Då föddes MP som protest. Nu är man istället del av spelet som man då protesterade mot.

Efter folkomröstningen skapades en nödbrygga för kärnreaktorers överlevnad i form av kraftig utbyggnad av direktverkande el för uppvärmning. Trots löften inför folkomröstningen från socialdemokraterna om att detta tvärtom skulle förbjudas - vilket framgick av texten på valsedeln för Linje 2.

Nu blir nödbryggan för kärnreaktorers överlevnad avvecklad effektskatt.

Effektskatten - som infördes för att kärnkraften skulle kunna fasas ur genom ekonomiska styrmedel - skall således nu monteras ner. Med expressfart, enligt moderaterna. Det stod klart när S, M, KD, C och MP höll gemensam presskonferens om energipolitiken.

Efter sin första budget såg MP:s partiledning en höjning av effektskatten som en förhandlingsframgång - nu hävdar man att avveckling av densamma är en ännu större framgång. Samtidigt som M  och KD ägnade presskonferensen åt hur bra det nu blivit eftersom kärnkraftens överlevnad säkrades - med hjälp av MP.

Skådespelet var värdigt den svenska modellen...

Moderaterna och kristdemokraterna stod  sida vid sida med miljöpartisten på presskonferensen och betonade ihärdigt att kärnkraften räddas såväl kortsiktigt som långsiktigt. Och att målet om att det om 24 år skall vara 100 procent förnybart inte innebär att kärnkraften behöver vara avskaffad... Ett mål är ett mål, av de miljömål man hittills satt upp har bara en bråkdel uppnåtts.

Uppgörelsen öppnar också för ny kärnkraft. Tio nya reaktorer får byggas. Idag finns inte så mycket som pekar på att ny kärnkraft byggs, men översenkommelsen, kombinerad med högre elpriser om några år kan innebära helt andra   förutsättningar. Det vi redan nu vet är att kärnkraftreaktorer genom uppgörelsen kommer att vara kvar längre än om uppgörelsen inte tillkommit. Och att uppgraderingar av gamla reaktorer åter kan bli lönsamt.

Med den princip som numera gäller i MP:s riksdagsgrupp får man inte rösta emot detta utan att anses vara illojal...

Genom att överenskommelsen öppnar upp för andra investeringsregler för avfallsfonden kan kärnkraftsägarna räkna hem ytterligare ekonomiska fördelar, hävder kritiker, sjäv har jag inte granskat den delens effekter än. Dock skall man betala mer till avfallsfonden, oklart hur mycket, eftersom det där fattas pengar. Kostnaden för detta blir dock avsevärt mindre än de skatteminskningar som genomförs. Kärnkraftsägarna kommer fortfarande inte att behöva betala mer för kostnaderna vid en olycka än vad som redan beslutats i riksdagen, det vill säga mycket lite.


Effektskatten kan inte bytas ut mot något annat som ger samma resultat eftersom den skatten utgår på kärnkraftsreaktorernas effekt - det vill säga går de dåligt så får man ändå betala skatten (står det helt stilla slipper man betala efter en längre tid). 


Istället för att försvara de ekonomiska styrmedel MP varit med att införa i syfte att genom marknadsekonomiska styrmedel fasa ur kärnkraften inom inte alltför stor sentid (den skulle vara avvecklad 2010) påbörjar man således en avveckling av desamma. När man är på väg att lyckas med avvecklingen av kärnkraften börjar man darra och hela det politiska spel som inleddes vid folkomröstningen om kärnkraft kan gå i repris.


Kärnkraften skulle  vara avvecklad 2010, enligt folkomröstningen. Statsminister Ingvar Carlsson blev förnärmad när jag i riksdagsdebatter ifrågasatte hans löfte. Den 15 juni 1995 lovade han - hänvisande till socialdemokratisk moral - att kärnkraften verkligen skulle vara avvecklad 15 år senare. Ingenting gjordes för att så skulle ske. Moral och löfte var intet värt.

Den politiska finessen var att lägga avveckling så långt fram i tid att man ingenting behövde göra för att störa kärnkraften. Det kallades "avveckling med förnuft". Först underlätta för kärnkraftens överlevnad, med luftigt löfte om att sedan, någon gång, påbörja avvecklingen.

Vi ser hela spelet i repris. Förra gången ledde det spelet till att MP bildades. Den här gången deltar MP i samma spel.

Miljöpartiet är värt bättre. Gräsrötterna är värda bättre. Eldsjälar som under årtionde slitit - Inga, Elisabeth, Lena, Olle, Kjell, Lotta, Krister, Per och Eva - är värda mer än så. 

Gustav Fridolin utlovade skärpt politik för att rädda sig kvar som språkrör. Få kunde väl ana att den skärpta politiken skulle innebära värdlandavtal med Nato, nedmontering av effektskatten och möjlighet att bygga tio nya kärnreaktorer när elpriserna åter kommer att gå upp och transportsektorn kommer att domineras av elbilar.

Låt oss minnas detta när debatten än en gång tar fart efter nästa oundvikliga kärnkraftsolycka. Eller efter kaoset som uppstår då någon terroristgrupp ger sig på ett kärnkraftverk på det sätt som nobelpristagare Hannes Alfvén framtidsvarnade för redan inför folkomröstningen. Vi hade kunnat avveckla, vi valde att låta bli.