tisdag 21 juni 2016

Låt inte Försvarsmakten anfalla Bryssel!

Jag visste inte att Försvarsmakten är motståndare till svenskt medlemskap i EU. Det var verkligen en överraskning. Man slår, i sin nya informationsvideo,  fast att man med alla medel skall försvara att all offentlig makt skall utgå från folket. Att man skall möta alla hot mot detta med alla medel. Och att vi kan lita på dem.

Ungefär 60 procent av besluten som rör kommunerna påverkas av det som redan beslutats av Bryssel. Och ungefär 50 procent av besluten som rör landsting och regioner påverkas av beslut inom EU. Visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

Riksdagen är så uppstyrd av EU-beslut att den nya EU-ministern meddelat att svenska medier borde berätta mer om de beslut som tas där makten finns...

Jag rekommenderar, trots detta, Försvarsmakten att inte anfalla Bryssel, att inte med vapen se till att all offentlig makt utgår från medborgarna i landet Sverige.

Våld är aldrig bra. Låt oss tala om saken istället. Lär gärna av de här som forskar om saken. Jag hoppas regeringen håller Försvarsmakten i nackskinnet...

Istället, bästa Försvarsmakt, bör ni gärna med alla till buds stående medel försvara oss mot de militära angrepp som några galningar - även från främmande makt - avser att göra mot en stor svensk dricksvattentäkt! Ni lovar ju att ni skall möta varje hot och klara varje utmaning...