onsdag 22 juni 2016

Fyra ledamöter (MP) följde partilinjen... Och slutet närmar sig för NPM (också)

Med anledning av gårdagens omröstning i riksdagen kan nämnas att  fyra miljöpartistiska riksdagsledamöter följde partilinjen, fyra var frånvarande och resten följde språkrörslinjen. Här hittar ni voteringslistan.

När min mor ansåg att jag och min far blev skadligt ilskna på varandra vid middagarnas ständiga politiska samtal så började hon sjunga Det var på Capri vi mötte varandra..Då visste vi att vi skulle tagga ner och prata om något trevligt istället.

Så nu  tar vi något trevligt istället för gårdagens riksdagsbeslut. Den rödgröna regeringen tillsätter en utredning om New Public Management  (NPM). Syftet att stoppa eländet. Heja!

NPM fick genomslag i den gemensamma offentliga sektorn på 1990-talet.

Inspirerade av Thatcher kastade sig politiker av olika färger över synsättet att medborgare var kunder och att det offentliga var en enda stor marknad. Ett systemtänkande som fungerat för produktion av varor överfördes till områden där målet var att ge god service åt medborgare. Anställda reducerats till ansiktslösa prestationsrobotar.

NPM blev en del av ekonomismens mål att reducera människan till lönsam kugge i ett hjul, ett sätt att reducera människan från att vara en biologisk, social och kulturell varelse till att betraktas som en ekonomisk varelse. Ni har läst det förr på den här bloggen...

Nu skall kanske eländet stoppas. Vilket i så fall blir ett av den rödgröna regeringens bästa beslut hittills.

I vart fall skall en utredning tillsättas. Tillitsdelegationen, kallas utredningen.

Vilka fyra det var som följde partilinjen istället för språkrörslinjen när det gällde tillfälliga uppehållstillstånd och stopp för familjer att återförenas?

Samma fyra som följde partilinjen när det gällde värdlandsavtalet. Man kan säga att MP aldrig haft en så liten grupp i riksdagen som nu... Om man nu vill vara lite syrlig. Och det vill man.

God morgon!

PS! 
I gårdagens Studio Ett debatterade Jan Björklund och Peter Eriksson om den brustna bostadsöverläggningen. Jan Björklund hånade MP för att man ställde krav på klimatsmarta hus... Han ville tydligen bygga hus som inte är klimatsmarta.