onsdag 13 april 2016

Lobbyisterna, kärnkraften och darrande politiker


Kärnkraftindustrin gav häromdagen ett löfte. Kärnkraften är borta senast 2020. Löftet från folkomröstningen, och bland annat socialdemokraterna, var att den skulle vara avvecklad 2010. Så det handlar inte om någon förtida avveckling. Utan om en sentida.

Verkligheten har sprungit ifatt även kärnkraftens mer fundamentalistiska vänner. Nya säkerhetskrav, fattade på EU-nivå efter Fukushima, medför kostnader. Elpriset är förhållandevis lågt, inte minst beroende på att alltmer förnybar el flyter in i nätet. Effektskatten, som i praktiken innebär att kärnkraften beskattas ungefär likvärdigt med vattenkraften, tär på tänkta vinstmarginaler.

Målet, som vi folkomröstat om, är på väg att uppnås. Löftet på väg att uppfyllas. Om än sentida. Då börjar lobbyverksamheten. Inte bara genom att sentida beskrivs som förtida. Begreppet löfte byts ut mot hot. Också i SVT:s rubriksättning.


Politiker, som infört effektskatten, börjar darra eftersom den bidrar till det politikerna lovat... Och det var ju aldrig meningen. Tycks det.

Det som så många eliter i Sverige egentligen aldrig trott, och egentligen aldrig velat, håller således på att bli verklighet. Årtionde efter årtionde har man i retoriken sagt ett, i handling gjort något annat.
Omedelbart efter folkomröstningen, där den vinnande linjen lovade att direktverkande el skulle avvecklas och reaktorerna skulle bli offentligt ägda för att underlätta avvecklingen, gjorde man tvärtom.

Direktverkade el byggdes ut så att elen från kärnkraften skulle kunna säljas. Och kärnkraftverk hamnade hos ägare som Preussen Electra. Så när Barsebäck lades ner, genom politiskt beslut eftersom danskarna var så förbannade över att Köpenhamn skulle komma att behöva utrymmas i årtionden vid ett haveri - vilket bland annat beskrevs i utredningen Efter Tjernobyl - betalade staten pengar till bolaget för "utebliven förväntat vinst".

Det är ungefär som om bödeln skulle ersättas för förlorad förväntat vinst när dödsstraffet avvecklades.

Lobbyisterna gräver sig fram, smyger i buskarna, levererar ord som skall användas. Inför folkomröstningen myntades begreppet "avveckling med förnuft" - förnuftet innebar att man först skulle bygga ut kärnkraften för att sedan avveckla den. Sedan lanserades således begreppet förtida istället för sentida.

Vänsterpartiet börjar darra
Så småningom viskade någon konsult i öron, tillhörande sådana som aldrig brytt som om klimatfrågan, att kärnkraften skulle kunna rädda klimatet. Man har tydligen också viskat i öron tillhörande Vänsterpartiets partistyrelse också. Denna börjar darra på de röda manschetterna.

Målet man sagt sig kämpa för i årtionden kan kanske nås - då backar man.  Den nya idén blir istället att kärnkraften bör vara kvar längre än man tänkt sig för att fossila bränslen skall kunna fasas ur tidigare. Tanken lär vara att svensk kärnkraft skall kunna ersätta tyskt kol. Problemet är bara, som Greenpeace noterar, att kärnkraften lika kärna kan komma att förhindra utbyggnad av förnybar energi. Så är det naturligtvis.


Konsumentverket förbjuder lögner
Strategin från kärnkraftbolag och lobbyister har varit att nylansera kärnkraft som koldioxidfri. Således erbjöds lobbytidningen Allt om Atomen gratis till skolor. 30 000 exemplar delades ut "som hjälp för lärare och elever". Med budskapet: "kärnkraft är den enda globala energiform som är koldioxidneutral…”.

E.On marknadsförde i samma veva - i helsidesannonser - kärnkraften som koldioxidfri.

Så småningom slog Konsumentverket till. Och förbjöd bolaget att marknadsföra kärnkraften på det sättet. Kärnkraft är nämligen inte koldioxidfri. Hur mycket än lobbyister försöker marknadsföra den tanken. Lakoniskt konstaterades att mängder med fossila bränslen krävs för alla moment i kärnbränslekedjan – uranbrytning, konvertering, den enormt energikrävande anrikningen, transporter, bränsletillverkning, byggande under många år, den tidskrävande rivningen av reaktorer och därtill avfallshantering under minst 100 000 år...

SNF öppnar för avveckling av effektskatten
Och nu är det då effektskatten som är målet för lobbyverksamheten. Till och med Naturskyddsföreningen trädde in på arena och förslog att denna skatt skulle kunna ersättas med något annat. Trots att man vet att detta "något annat" är just det som lobbyisterna vill skall vara dörröppnare till kärnkraftens bevarande. Just nu när löftet om avveckling faktiskt kan förverkligas, trädde SNF in på arenan. Lustigt nog samtidigt som Vänsterpartiet börjar darra. Lustigt nog när kärnkraftslobbyn tagit ytterligare sats i just den frågan.

Lobbyisterna har smugit in begreppet "straffskatt". Subventionerna talar man däremot aldrig om. T ex det faktum att man slipper betala försäkringskostnader för haverier. Lobbyisterna nämner heller aldrig att den avfallsavgift som kärnkraftsbolag betalar till avfallsfonden - som skall bekosta rivning av kärnkraftverk och hantering av avfall de närmaste 100 000 åren - är för liten. Beräkningar, från bland annat KTH, visar att avgiften bör vara 6 öre per kilowattimme istället för som nu 4 öre.

Dessutom: eftersom kärnkraften beläggs med mycket låg fastighetsskatt, till skillnad från vattenkraften, så innebär effektskatten att rimlig balans uppstår.

Också i regeringskansliet darrar man, miljöministerns löften om två avvecklade reaktorer denna mandatperiod skulle ju kanske kunna uppfyllas. Och det har ju aldrig varit meningen...


Har man följt alla de turer, manipulationer, svek mot demokratin som följt kärnkraften i spåren blir man inte överraskad. Min sista tro på ärligt uppsåt från kärnkraftens försvarare försvann när så litet hände under så många år när det gäller den så kallade elmidjan, det vill säga överföringskapaciteten från Norrlands älvar till södra Sverige. Det var som om man inte ville ta de beslut som skulle underlätta avvecklingen. Precis som man inte ville ta de beslut som skulle innebära att direktverkande el stoppades efter folkomröstningen.

Ingvar Carlssons stora demokratilöfte var bara spel, precis som Linje 2:s (S och FP) löften inför folkomröstningen - den baksida som skilde linje 2 från Linje 1 (där Moderaterna ingick) vara enbart ett sätt att lura medborgarna, S och FP hade i årtionde möjlighet att få majoritet i riksdagen, tillsammans med Linje 3-partier, för det man skrev på baksidan. Men man avstod.

Nu tycks det således vara Vänsterpartiets tur att kovända just inför slutkampen. Som om man just nu, när lobbyisterna satsat allt på ett kort, plötsligt upptäckt klimatfrågan...

Och många väntar på att Miljöpartiet skall lägga sig i frågan om effektskatt för att Löfven så kräver av sina undersåtar i regeringen. Frågan är om man kommer att göra det. Om riksdagsgruppen skulle stå ut. Jag tror faktiskt inte det. Naivt?

Tack för att du läst inlägget - kommentarsfältet är stängt, men vill du kommentera eller fråga något  kan du skriva till synpunkterschlaugse@gmail.com