fredag 8 april 2016

Litteraturbanken

Kultur har sin sidor, dess bärare är inte alltid större människor än de minsta vad gäller hämndbegär och småsinthet. Ofta mindre tycks det. Men  Litteraturbanken är bra...