torsdag 31 mars 2016

Timbro och Svenska kyrkan...

Gunnar Sjöberg reagerar
Minsann har jag inte på ett positivt sätt blivit namngiven i en rapport från Timbro... Man tar mig som exempel på kritik av Svenska kyrkan för att den ägnar sig åt samhälls- och miljöfrågor istället för åt guden.

Svenska kyrkans kommunikationschef på kyrkokansliet reagerade på sin blogg och tyckte nog att jag (liksom Stig-Björn Ljunggren och Humanisterna) var dum - åtminstone som jag framställs i Timbrorapporten. Nu har vi haft en liten debatt på hans blogg - den blev så här.

Nu har kanske inte Timbro begripit riktigt vad min kritik gick ut på... Nämligen att kyrkan köpte in en konsultrapport med ytligt innehåll från en PR-firma och gjort en synnerligen simpel klimatrapport. Så här skrev jag när rapporten presenterades:

PR-byrå tar fram klimatrapport åt Svenska kyrkanEn PR-byrå har "hjälpt" Svenska Kyrkan att ta fram en klimatrapport. Rapporten är högst elementär och det vore tragiskt om kyrkan betalat mer än några tusenlappar för PR-byråns standardarbete som redan gjorts många gånger förr. Kyrkans själslösa rapport berättar - för vilken gång i ordningen? - att elbilar kan drivas av el från solceller och att vi kan bygga el-motorvägar.

Jodå, cykel-motorvägar finns också med. Rapporten meddelar, som om den vore skriven för Tillväxtverket, att vindkraften är bra för tillväxten, biobränslen är bra för tillväxten och att klimatåtgärder minsann kan bli en tillväxtkick. Tillväxten kan ge jobb - eller om det var jobben som skulle ge tillväxt... Hej och hå.

Funderar på hur f.d. ärkebiskopen K.G. Hammar - som är en av författarna i den tillväxtkritiska antologin Att svära i kyrkan - har att säga.

Som troende ateist tycker jag att det vore en fördel om en rapport från Svenska Kyrkan innehåller åtminstone något som har anknytning till någon sorts teologisk bas. El-motorvägar i all ära men kyrkan borde ha någon sorts analys utifrån den mer vertikala kommunikation jag antar att man bedriver - t ex om sådant som Stefan Edman saknar i rapporten: resonemang om konsumtionens, livsstilens och värderingarnas betydelse.

PR-byrån (Westanders) skall även hjälpa kyrkokansliet att planera utspel som ska nå ut i medierna, meddelas av Kyrkans Tidning.

Ett biskopsbrev i klimatfrågan är att vänta. Det är bara att hoppas att allehanda PR-byråer håller sina välbetalda tassar borta från detta. Annars riskerar biskopsbrevet bli lika sterilt som konsultrapporten. Svenska kyrkan kan bättre, engagemang för klimat och miljö finns inom dess väggar. Ta vara på det!


PS!
I den lilla debatten på Gunnar Sjöbergs blogg skriver jag bland annat som svar på hans inlägg:

"Du skriver att Bibeln måste tolkas in i varje ny tid. Så det var rätt av kyrkan att på söndagarna predika mot kvinnlig rösträtt eftersom det var en annan tid? Eller att citera C. S Lewis som menade att kristna, under andra världskriget, måste ha rätten att känna glädje i att döda? Eller att kyrkans syn på bibeltexter och homosexualitet var rätt i sin tid, och lika rätt när den moderniserades i takt med att samhällsdebatten förändrades? Jag tycker förstås att det sistnämnda är mycket bra i sak, men varför Jesus skulle ha ändrat uppfattning när politiken kommit längre i människokärlek än religionen har jag lite svårt att förstå."

PS2!
Dags igen för Nyhetspanelen imorgon klockan 07.45 i Gomorron Sverige, SVT. 

Kommentarsfältet är stängt, vill du kommentera eller rätta något, så är du välkommen att skriva till synpunkterschlaugse@gmail.com