tisdag 16 februari 2016

Och in träder Svante Axelsson på den vita springaren...

När vi kommer att skriva kärnkraftens historia så kommer Svante Axelssons inträde på scenen att få en framträdande roll. På DN Debatt levererade Svante, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, häromdagen det som en pressad regering tillsammans med kärnkraftsindustrin önskat. Ett krav på att effektskatten skall avvecklas. 

Som jag skrivit tidigare så pressas Miljöpartiet i frågan, Socialdemokraterna vill sänka effektskatten för att öppna upp för kärnkraftens överlevnad. Stefan Löfven vill inte se kärnkraften avvecklas. Han var en av dess starkaste beskyddare som Metallordförande.

Miljöpartiets lyckades i sin första budgetförhandling efter regeringsbildningen få till en höjd effektskatt, den las i den gröna vågskålen för att balansera de eftergifter man var medveten om att man skulle tvingas göra i andra frågor - bland annat nya JAS-plan, Värdlandsavtal med Nato och Förbifart Stockholm.

Bittra tunga eftergifter som binder upp miljarder i en struktur som gör att Sverige fastnar i en utveckling som MP bildats för att motverka. Effektskatten såldes in av språkrören som en seger, Åsa Romson lovade till och med att reaktorer skulle stängas före nästa val. (Personligen gjorde jag bedömningen att preliminärt beslut som stängning skulle kunna tas, men att ingen reaktor i praktiken skulle stängas före valdagen).

I regeringskansliet försöker man nu hitta argument för att a) rädda kärnkraften och b) rädda ansiktet på Miljöpartiet. Det är där Svante Axelsson - medvetet eller inte - nu kommit in på en vit springare som är levererad av regeringskansliet.

Det är just detta - en stor miljöorganisations företrädare - språkrören behöver för att gentemot partimedlemmar kunna motivera att MP skall kunna ställa sig bakom beslut om effektskattens stegvisa nedmontering. Den effektskatt som år 2000 infördes för att kärnkraften med marknadsekonomiska styrmedel skulle kunna avvecklas utan att staten skulle få punga ut med ersättning till kärnkraftsbolagen för förlorade väntade vinster - vilket man fick göra när Barsebäck avvecklades.

Dessutom: År 2008 ökades effektskatten, vilket tillsammans med försäkringar om att "kärnkraften skulle få betala sina fulla försäkringskostnader" användes av Maud Olofsson för att lugna Centerpartiets medlemmar och riksdagsgrupp när den borgerliga regeringen drev igenom att förbudet mot nya kärnkraftverk skrotades.

Nu, när kostnadsbilden är sådan att kärnkraften faktiskt kan komma att avvecklas i realiteten, vill man ändra de spelregler som hade som syfte att fasa ur kärnkraften... Det är där den vita springaren kommer in.

Idén som Svante Axelsson framför har varit i säck innan den kom i påse. Säcken är regeringskansliet, påsen är Naturskyddsföreningen. Språkrören behöver hjälp att till riksdagsgrupp och medlemmar sälja in att regeringen skall föreslå sänkt effektskatt för kärnkraft. Just den effektskatt som språkrören tidigare använt som godis när riksdagsgrupp och medlemmar fått svälja en del bittra saker.

Nu kan man peka på att "miljörörelsen" vill ha bort den skatt som språkrören är på väg att kompromissa bort.

Svante Axelsson skriver att effektskatten mycket väl kan avvecklas samtidigt som avfallsavgiften ökar - avfallsavgiften är för låg för att finansiera hanteringen av avfallet (skrev om det bland annat här). Problemet är - vilket rimligen Svante vet om han inte är politiskt fullständigt obegåvad, vilket han inte är - att avfallsavgiften inte kommer att höjas till sådan nivå att den motsvarar kostnaden för effektskatten. Avfallsavgiften är beroende av hur mycket el som reaktorerna levererar, effektskatten betalas fullt ut oavsett elleverans. Och har därmed en helt annat påverkan på kärnkraften än vad avfallsavgiften har.

Dessutom: avfallsavgiften är till för att finansiera kärnkraftens egna kostnader, medan effektskatten innebär att kärnkraften, som har låg industriell fastighetsskatt (0,3 öre per kWh), skattemässigt blir mer likställd med Vattenkraften som belastas med högre fastighetsskatt (drygt 5 öre per kWh). Avvecklas effektskatten blir kärnkraften gynnad i relation till vattenkraften. På samma sätt som vind och sol är gynnade. Anser Naturskyddsföreningen att det är rimligt?

Till råga på allt hävdar Svante Axelsson att elpriset kommer att sjunka än mer och därmed göra kärnkraften än mer olönsam så effektskatten behövs inte. Om elpriset vet vi inte ett skit. Det var inte många år sedan som samma personer som nu lovar att elpriset kommer att sjunka lovade att elpriset skulle öka och att det just därför var smart att sätta upp solceller och köpa vindkraftsandelar. Jag är ganska glad över att inte använt det argumentet i debatten, det var lika korkat som dagens löfte om motsatsen är. Vi skall ha ett ekologiskt hållbart energisystem oavsett om vi tjänar pengar på det eller inte. Det kortsiktig lönsamhetsargumentet gör mig så förbannat trött.

Den vita springaren har levererats, ryttare ställt sig till förfogande och kärnkraften skall räddas ännu några år. Den som vill veta hur det går till inom politiken - och hur strategier används av intressegrupper - kan läsa Martin Hultmans bok Den inställda omställningen.

Miljöpartiets språkrör kommer att motivera sänkningen av effektskatt med att det inte är den som är avgörande för kärnkraftens avveckling, utan det som gör att reaktorerna kommer att avvecklas är de nya säkerhetskraven för nödkylning, beslutat av EU efter Fukushima. Strategin är redan klar. Sänkt effektskatt kommer att leda till nya investeringar i kärnkraften. Och vilken blir Svante Axelssons belöning?

PS!
Redan 1988 berättade den socialdemokratiska energiministern Birgitta Dahl, under hotet av MP:s intrång i riksdagen, att regeringen beslutat att två reaktorer skulle stängas i mitten av 1990-talet. ”Detta beslut är oåterkalleligt och kommer inte att omprövas”, sa Dahl.

Så blev det inte. Och Dahl förklarade med de bevingade orden ”beslutet var oåterkalleligt när vi fattade det”.

Den 15 juni 1995 så lät Ingvar Carlsson - socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister - meddela i en riksdagsdebatt:

Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag gör det, men jag skall gärna för Birger Schlaug upprepa att för mig är en folkomröstning ett utomordentligt viktigt instrument i demokratin. Har man valt att underställa folket en fråga, kan man inte utan vidare nonchalera dess beslut. Därför är detta inte bara en energipolitisk fråga för mig. Det är också en moralisk fråga. Svenska folket har sagt ifrån genom att rösta för en avveckling 2010, och då kan vi inte bara ändra på det.

Socialdemokraterna har spelat kärnkraftsspelet årtionde efter årtionde. Och gång på gång låter sig människor - med eller utan vita springare - förledas, utnyttjas och tilldelas roller som duktiga idioter. Lär dom sig aldrig?


51 kommentarer:

 1. Ja, folkomröstningar är såväl demokratiska som moraliska som sakfrågor.

  Därför är det ju förvånande att Birger tar upp folkomröstningar. Det var inte längesen du för n:te gången i ordningen upprepade den infama, historierevisionstiska lögnen att Krim skulle ha folkomröstat om suveränitet från Ukraina.

  Jag finner det således djupt omoraliskt, osakligt och även osmakligt med sådana lögner. Folkomröstningar är viktiga saker, de ska man inte ljuga om.

  Formuleringen om att folk låter sig "förledas, utnyttjas och tilldelas roller som duktiga idioter" finner jag också passande. Dina lögner om folkomröstningar är ju bara en i högen. Du har ju nämligen här och annorstädes fört fram lögner om t ex Tagliavinirapporten avseende Georgienkriget och en hel del andra saker också. Konstigt nog alltid till fördel för Ryssland och till nackdel för väst. Krims folkomröstning dyker allt som oftast upp och bättras på med lögner, men Tatarstans folkomröstning har du nog aldrig nämnt på den här bloggen.

  Var det "duktig idiot" du skrev, Birger?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan se vissa likheter i funktion mellan hur Socialdemokratin regerar enligt devisen att en minoritet kan ha rätt men en majoritet har alltid fel och Miljöpartiets utställningsdemokrati.

   Radera
  2. Så, nu har jag tid att kommentera Ben Dovers kommentar i sak.
   1.Tagliavinirapporten avseende Georgienkriget - Dover påstår att jag ljuger om denna. Vi tycks inte vara så många som verkligen läst den eftersom den numera beskrivs på ett synnerligen vinklat sätt. Rapporten slår fast att Georgien startade kriget genom sina nattbombningar i Sydossetien, att Rysslands inledande svar var legalt eftersom ”delar av den ryska fredsstyrkan hade dödats” men att det ryska agerandet därefter gick ”över resonliga gränser”. En av dem som rapporterade sakligt om den var Jan Blomgren i SvD, som dessutom var på plats under krigsdagarna. Det är precis detta jag påpekat, till skillnad från de påståenden som numera allmänt florerar om att det var Ryssland som påbörjade kriget. Putinregimen provocerade vid gränsen, det är däremot sant. Men Georgien startade, enligt rapporten, kriget. Och Putinregimen utnyttjade detta. Läs gärna http://www.svd.se/georgien-startade-kriget

   2. Enligt Dover tolkar jag allt "till fördel för Ryssland" som vore jag någon sorts anhängare av Putinregimen. Denna har jag gång på gång beskrivit som varande en blandning av det sämsta från Sovjetunionens kommunism och västvärldens kapitalism. Det vill säga dubbelt förskräcklig. Men det innebär inte att jag anammar den krigsretorik som förekommer i svenska medier genom rubriksättning, bildsättning och ensidighet till förmån för Nato. Det jag påpekat, gång på gång, är att Putinregimen utnyttjar - för inrikespolitiska syften - att Nato hamnar allt närmare Ryssland, att Nato-övningarna i t ex Sverige förstärker den bilden, att det slutgiltiga beslutet om Världlandsavtalet mellan Sverige och Nato, där Sverige öppnar upp möjlighet för Nato att angripa tredje land från svenskt territorium, bara kan upplevas som hotande snarare än försök till avspänning. Det innebär inte att jag försvara rysk upprustning, det innebär däremot att jag ser att vi är på väg att rusta upp på båda sidor i en spiral som riskerar att sluta i krig - krigsretoriken är ju påfallande, det låter nu alltmer som "NÄR" kriget kommer än "OM" det kommer. Historiskt sett kan man lära att detta är en förödande retorisk utveckling.

   3.Om Tartarstans folkomröstning har jag inte skrivit. Visste inte ens att den hållits. Krims folkomröstning i början av 90-talet. Jag läser i SvD en essä av Örjan Berner, f.d svensk ambassadör i Moskva: "I en folkomröstning i början av 90-talet uttalade sig 93 procent av Krimborna för att en suverän ”Krimrepublik” skulle bildas." Hela texten här: http://www.svd.se/krimhalvon-ett-ryskt-stridsapple-i-ukraina

   Radera
  3. Angående värdlandavtalet, vad skulle hindra Nato från att angripa tredje land från Sverige idag? Alltså bortsett en svensk begäran, förstås, vilket ju krävs oavsett.

   Radera
  4. #2: Nej, du har även kommit med rena lögner i denna fråga.

   a) Att det skulle vara fråga om basering av kärnvapen i Sverige. Det går inte utan att svenska regeringen bestämmer det. Utöver det förfogar inte NATO per se över kärnvapen, det gör medlemsländerna.
   b) Att Ryssland skulle vara "kringränt" av NATO. Den formuleringen har du använt i t ex fria tidningen. Den är helt felaktig. Längst landgräns har Ryssland mot Kazakhstan, vilket ej är med i NATO. Det är kanske i storleksordningen 15-20% av Rysslands gräns som utgörs av NATO-medlemsländer. Det är inte heller NATO som "kringränner" nånting. Det är enskilda länder som ansöker om medlemskap. Baltstaterna t ex. Påståendet att "NATO kringränner Ryssland" är alltså felaktigt på mer än ett sätt. Det är dessutom ganska anslående att den här typen av formuleringar även förekommer i värsta sortens ryska publikationer med ungefär samma formuleringar som din blogg. Du kritiserar andras retorik men citerar själv som den värste Surkov eller Glazyev.

   #3. Örjan Berners ordval är olyckligt, men tolkningsfelet ligger trots det helt hos dig. "Suverän Krimrepublik" skall, vilket jag påpekat på den här bloggen flera gånger, inte tolkas som att man bildar ett fristående land eller ansluter sig till Ryssland. 1991 handlade det om ett återupprättande av den "autonoma Sovjetrepubliken" och 1994 bl a om lite mer självständighet inom ramen för Ukraina, samt dubbelt medborgarskap.

   Eftersom Berner nämner siffran 93/94% måste han syfta på 1991 års folkomröstning. Alltså för eller emot upprättandet av en "autonom" Krimsk Sovjetrepublik, eftersom Sovjetunionen fortfarande existerade i början av 1991. Ingen självständighet, inget eget land.

   När det gäller Tatarstan däremot, så handlade folkomröstningen 1992 om en suverän STAT.

   Med hänsyn till internets storlek och befolkning kan man knappast heller urskulda sig med att man bara citerar andra, må så vara Örjan Berner. Felaktigheter får man stå för själv.

   Det urskuldar så klart i praktiken Putins agerande om man falskeligen hävdar att Krimborna sökt fullständig självständighet i en folkomröstning och inte fått det. Då kan man ju tro att Putin exekverade nån slags rättvisa som Krimborna förvägrats av Kiev. Det är ju precis det du gjort med den här typen av uttalanden:

   Som väntat - jag skrev om det den 27 februari - lär det bli ännu en folkomröstning i den autonoma republiken Krim. Resultatet är ganska givet.

   Redan för drygt 20 år sedan röstade mer än 90 procent för att bli en egen republik. Det vill säga frigöra sig från Ukraina. I Kiev var man inte villig att följa folkomröstningens resultat.


   Det fetstilta är lögn. En lögn som används för att urskulda hr Putins agerande.

   Radera
  5. Tack för intressant och utförligt svar på Ben Dovers kommentar!
   L.

   Radera
  6. Ben Dover, suck... Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning, är en av dem som i DN skriver: "Som Natomedlem skulle Sverige sannolikt kunna säga nej till att hysa kärnvapen i fred men om Nato anser att en kris föreligger blir vi skyldiga att ta emot dessa vapen, i strid med Ickespridningsavtalet NPT och riksdagens tidigare beslut."
   Frågan är nu om jag ska lita på en som döljer sig bakom signatur eller en professor i freds- och konfliktforskning som framträder med namn och är internationellt respekterad.

   Radera
  7. Tack Ben för intressant och utförligt svar på Birgers kommentar!
   IQ

   Radera
  8. Man kan ju även läsa vad försvarsministern skriver i DN 2016-01-10. Han gör upp med en del andra lögner också, som det där om "straffrihet för NATO-trupper".

   Att vi skulle vara neutrala och alliansfria är en annan festlig lögn, för övrigt. EU är ju också en försvarsallians vilket aktualiserades under terroristdåden i Frankrike.

   Radera
  9. Anonym 10:07,
   Du rör ihop det mesta. Värdlandavtalet innebär inte att Sverige blir Natomedlem. Schlaug & Co tar in kärnvapendiskussionen i värdlandsavtalet, vilket är totalt missledande, och leder till förvirrande diskussioner, vilket kanske är idén?

   Radera
  10. #1: Georgien inledde en kraftig offensiv strax före midnatt den 7:e augusti. Denna var oproportionellt kraftig och eftersom Ryssland som av en händelse råkar ha "fredsbevarande trupper" i området, så ingrep de för att skydda egen trupp, varvid själva kriget var igång.

   Men du brukar ju själv prata om hur man ska vinna freden vid förhandlingsbordet, innan det går till handgripligheter. Jag har därför extremt svårt att se det som nåt annat än en avsiktlig, tendentiös historierevisionism att hänföra krigsutbrottet till en händelse 23.35 den 7 augusti 2008. Grunden för det lades långt tidigare, enligt Tagliavini själv:

   Recognition of breakaway entities such as Abkhazia and South
   Ossetia by a third country is consequently contrary to international law in terms of an
   unlawful interference in the sovereignty and territorial integrity of the affected country,
   which is Georgia. It runs against Principle I of the Helsinki Final Act[...]


   Given these requirements,
   only a limited number of such conferrals can be deemed as legally binding under
   international law. The vast majority of purportedly naturalised persons from South Ossetia
   and Abkhazia are not Russian nationals in terms of international law.


   Enligt ditt eget sätt att resonera, är det väl klart att Georgien kan ursäktas med att Rysslands erkännande av utbrytarna är en eskalation, en provokation, etc osv?

   Det rimmar oerhört illa att å ena sidan:

   -Ensidigt peka ut en enstaka handling såsom "startande av kriget", men å andra sidan
   -Diskutera avspänning och avrustning, hur Ryssland är "kringränt" av NATO, etc osv.

   Jag menar, är det den som skjuter första skottet som är skyldig kan vi ju placera 1000 kärnvapenladdade långdistansmissiler på Mynttorget, det är ändå ryssarna som kommer att skjuta först och då är det deras fel? Bara vi ser till att inte fysiskt beskjuta ryska medborgare eller ryskt territorium så har vi ju inte gjort nåt fel?

   Jag tycker det framträder en ganska tydlig bild, där en måttstock används för Carl Bildt, EU, USA och NATO, och en annan används för Putin, Medvedev och den ryska armén. Sen toppar du det med lite rena lögner när det passar.

   Radera
  11. Som avslutning skulle jag vilja citera Tagliavinis rapport för dig:

   This Report shows that any explanation of the origins of the conflict cannot focus solely on the artillery attack on Tskhinvali in the night of 7/8 August and on what then developed into the questionable Georgian offensive in South Ossetia and the Russian military action. The evaluation also has to cover the run-up to the war during the years
   before and the mounting tensions in the months and weeks immediately preceding the
   outbreak of hostilities. It must also take into account years of rovocations, mutual accusations, military and political threats and acts of violence both inside and outside the conflict zone.


   Och i det här fallet påstår du för det första:

   Det är precis detta jag påpekat, till skillnad från de påståenden som numera allmänt florerar om att det var Ryssland som påbörjade kriget.

   Några sådana rykten har då jag aldrig hört.

   Och sen reduceras det hela till:

   Putinregimen provocerade vid gränsen, det är däremot sant. Men Georgien startade, enligt rapporten, kriget.

   Sådana förenklingar rimmar oerhört illa med Tagliavinirapporten, tycker du inte?

   Radera
  12. Så Ben Dover drar ut en snutt och till och med moderata SvD anser han har fel i läsningen av hela rapporten. Inte dåligt. Faktum är att Jan Blomgren på SvD skriver samma sak som Schlaug, så vem ska man då tro på?

   Radera
  13. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  14. Läs rapporten själv för all del.

   Radera
  15. Om man tolkar det som att "Georgien sköt artilleri, de startade kriget" så får man naturligtvis göra det. Det är en extremt snäv och oinformerad tolkning enligt min uppfattning.

   Men man kan inte heller SAMTIDIGT hålla på att resonera om att Ryssland kan bli kränkt eller provocerat av att vi samarbetar med andra parter, i så fall. Så länge vi inte skjuter på Ryssland provocerar vi dem ju inte och därmed startar ju inga krig, eller hur?

   Allt annat är hyckleri och dubbla måttstockar.

   Radera
 2. Neoliberal Agendatis feb. 16, 06:42:00 fm

  Håller med om att vi inte vet hur elpriset kommer bli.

  När det gäller att stå för sina egna kostnader, så borde det gälla alla energikällor. Ta bort subventioner av vindkraften t.ex. Människor dör av vindkraftsolyckor så varför skulle den anses finare än kärnkraften?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Folk som dör av att vindkraftverk går sönder,är mycket få och de dör nära kraftverket. Utsläpp från kärnkraftverk kan spridas över stora ytor och ligga kvar länge och påverka människors och allt annat livs hälsa efter många år. Eftersom det finns billigare och säkrare sätt att koka vatten tycker tant Barbro

   Radera
 3. Vi kanske borde bestämma oss för att snarast möjligt ersätta nuvarande kärnkraftverk med några gen4-kärnkraftverk som kan börja bränna avfallet från våra nuvarande kärnkraftverk. Vi kan knappast klara Sveriges snabbt ökande befolkning med biobränsle, vind och el samtidigt som vi avvecklar de fossila bränslena. Det är dags för miljörörelsen att bli en gnutta mindre dogmatisk beträffande kärnkraften, eller förbereda befolkningen på väldigt kraftiga ekonomiska standardförsämringar. Miljörörelsen får inte te sig som autister som aldrig orkar revidera några hållningar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Biobränsle, vind och sol skall det förstås stå...

   Radera
  2. Klarar inte svensk ekonomi att bygga ett "miljonprogram" bostäder till alla immigranter så klarar nog inte svensk ekonomi av att bygga kärnkraftverk, för båda dessa jätteprojekt uppkom under samma tid...
   Hur kör man framåt när alla tittar i backspegeln?

   Radera
  3. Att bygga några gen4-kärnkraftverk är säkert a piece of cake jämfört med att bygga ett nytt Stockholm. Men skall folk bo i tält så behöver vi verkligen rejält med energi att värma med.

   Radera
 4. Solen är ingen förnyelsebar energikälla, men vad bryr sig miljörörelsen om det? Sanningshat är vad som driver det här landet.

  SvaraRadera
 5. Rapporter om hur många liv föroreningar från förbränning tar brukar hamna mellan 5.5 och 7 miljoner per år. En hel del av dessa liv bokförs på förbränning av förnybar biomassa. Det motsvarar ungefär en Tjernobyl-olycka var 6:e timme (Tjernobyls dödstal är pessimistiskt bedömt av WHO till 4000). För mig är det väldigt märkligt att du, Birger, fortsätter delta i det folkmord det innebär att vägra kärnkraft.

  Ibland önskar jag att jag kunde snacka en dag eller två face-to-face med politiker och försöka förstå var skon klämmer egentligen. För jag förstår helt ärligt inte varför du inte står på barrikaderna och kräver mer kärnkraft. Är det bara gammal prestige, eller förstår du verkligen inte storleksordningarna och alternativen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jeppen, min argumentation mot kärnkraft är såväl ekologiskt motiverad som ideologisk: http://schlaug.blogspot.se/2009/02/darfor-vill-jag-se-avveckling-av.html

   Biobränslen, särskilt förbrända med dåligt teknik, är ingen bra lösning. Hur kan man då få ihop krav på avveckling av kärnkraft och fossila bränsle och begränsad användning av biobränslen? Ja, det lär inte gå - även om man som jag är teknikoptimist när det gäller solceller, vind etc - om man samtidigt stävar efter ökande konsumtion och ständigt ekonomisk tillväxt och till råga på allt försvarar växande skuldberg för att finansiera detta. Jag gillar inte den argumentation som hävdar att vi kan avveckla kärnkraft och fossila bränslen med hjälp av ny teknik om vi samtidigt skall jaga årlig ekonomisk tillväxt. För mig - i det jag lägger i begreppet grön ideologi - går det ihop. Det kräver en fredlig kulturrevolution. Det är den jag jobbade för som politiker, till föga nytta - och med överlämnande av ett arv som knappast förs vidare som det tycks. Så du, Jeppen, har säkert större möjligheter att få igenom din vision än jag har att få igenom min. Därför är det förvånande att så pass många följer min blogg, att en del till och med känner att det är värt besväret att kommentera.

   Radera
  2. Tllväxt ja, sedan kärnkraftsomröstningen har ju befolkningen ökat 25%, utan att vattenkraft och kärnkraft har byggts ut för det. Hur mycket av energin går till basala behov egentligen, kanske vore en bra utgångspunkt för diskussionen.

   Radera
  3. Att vi samlas här hos dig är kanske en indikation på hur extremt dåligt det intellektuella läget är i landet. Det finns nästan inga ställen man kan vara utan att få andnöd. Det är fan jobbigt att vara den enda intelligenta tuppen/människan i det här landet, så man får ta vad som bjudes. Landet är en intellektuell öken och man får vara glad för varje liten skvätt av intelligens. Det är tveksamt om det går att hitta några intelligentare forum på engelska och det är verkligen inte lika lätt att uttrycka sig snabbt och väl på engelska.

   Radera
  4. Birger, tack, nu har jag läst den texten. Den börjar med att säga att frågan om kärnkraft inte är mer än bara "teknik" och också handlar om samhällsmodell.

   Men jag undrar om du, med tanke på det jag skrev om partikeldöden, håller med om att kärnkraft de facto, i den sorts samhälle vi lever i idag, räddar både liv och miljö? Detta gäller även inklusive härdsmältor, gruvdrift, misslyckade slutförvar etc etc. Det gäller dessutom EXTREMT mycket, dvs kärnkraften nettoräddar otroligt många liv och otroligt mycket miljö. Detta eftersom all regression visar att det mesta av kärnkraftsenergin annars varit ersatt av annat som är hundrafalt skadligare. Är du med på det, eller har du något annat försanthållande? Eftersom detta är "tekniskt" snarare än ideologiskt, så bör detta vara något vi borde kunna bli ense om.

   Om du är med på det, så funderar jag på hur du sätter detta i relation till din önskan om en annan samhällsmodell, din önskan om överblickbarhet och självtillit och en övergång till ett mer kvalitativt samhälle. Jag förstår den ideologin, även om jag inte själv tänker riktigt så. Men jag har däremot inte så lätt att förstå att dessa dina önskningar kan leda till ett ställningstagande mot kärnkraft.

   Låt mig ta ett par analogier: Jag är insyltad i nykterhetsrörelsen och är ideologiskt mot tobak, alkohol och andra droger. Jag vill se ett annat samhälle. Men jag blir tokig på folk i rörelsen som vägrar utdelning av rena sprutor för att det "sänder fel signaler" och "stödjer ett drogmissbruk som vi inte vill ha".
   Vi har också konservativa (i USA exempelvis) som verkar för att staten inte ska få stödja organisationer som har preventivmedel och kondomer som en del i sitt bistånd. Detta eftersom de tycker att det rätta samhället är ett samhälle där folk idkar avhållsamhet och/eller livslång tvåsamhet, så att varken sexuellt överförbara sjukdomar eller för oönskade graviditeter ska vara något problem.

   Båda dessa exempel visar på hur ideologiskt övertygade grupper, som de facto inte har eller har utsikter att få det samhälle de helst skulle önska, faktiskt väljer att sabotera och motarbeta viktiga liv- och hälsoräddande mekanismer och åtgärder i det samhälle som vi faktiskt har. Hur ser du på det? Hänger du med på parallellen till ditt önskade samhälle kontra kärnkraften och de 5-7 miljonerna per år som dör?

   Nu har vi också växthuseffekten som extra "krydda". Du kan medverka till att vi vägrar kärnkraften och resultatet blir som det ser ut inte ditt önskade samhälle utan bara ett totalförstört klimat. Känner du att det liksom är rätt åt oss isåfall, att det kanske blir en välbehövlig katharsis? Uppriktigt nyfiken på hur du ser på detta. Vore det inte lyckosammare att isåfall gå mot en fredlig kulturrevolution från en styrkeposition där fossilkraften och det värsta av biomassa-förbränningen är borta, snarare än från en position av resurskrig, förstört klimat och försurade hav?

   Radera
  5. Neoliberal Agendatis feb. 16, 12:16:00 em

   Ja, Kuckeliku, DN, SvD, SVT, Dagens Industri mfl. stänger ner kommentarsfälten eller tar bort forum. Det blir allt svårt att finna ställen där man kan diskutera dagsaktuella politiska händelser.

   Känns som utvecklingen går baklänges.

   Finns en del andra bloggar, men min erfarenhet är att många raderar kommentarer som inte stämmer överens med blogg-ägarens politiska uppfattning. Jag bojkottar alla sådana ställen, de ger ett sken av att debatten är fri, när den i själva verket är styrd

   Birger ska ha cred för han tillåter kritiska kommentarer, och då menar jag sådana som är sakliga, on topic och utan invektiv etc. Det är iaf. min erfarenhet.

   Radera
  6. Jeppe - för det första kan jag driva debatt i Sverige och svenska förhållanden, är det något land som inte behöver bli beroende av kärnkraft, genom att bygga in sig i sådan teknik än mer,så är det Sverige med massor av vattenkraft (som borde ta ett steg till i teknisk effektivisering och två steg mer i naturvårdshänseende, biobränslen, som fungerar bra som kraftvärme med goda tekniska lösningar - gärna dock med större förståelse för vikten av att inte blålänsa skogar på allt vedartat material -, långa kuster där vindkraft fungerar och utmärkt lagring/reglering i form av vattendammar. Jag tycker också att Tyskland gör ett spännande tekniklyft där målet är att avveckla atomkraften och kraftigt begränsa fossila bränslen - hur det skall gå följer jag spänning eftersom man genom detta tvingar fram nya tekniska lösningar och småskalig elproduktion.

   Att stoft från biobränslen är ett elände i många länder - inte minst när man bränner skogar för att anlägga palmoljeplantager eller mastodontlik biffkouppfödning - är solklart, gäller även den småskaliga vedeldningen i materiellt fattiga länder, där dock kärnkraft,som jag ser det, vore djupt olyckligt eftersom sol inte är någon bristvara och terrorhot mot just kärnkraftverk lär kunna bli populärt. Så jag har svårt att se vitsen med en energilösning där kärnkraft utgör ett hållbart alternativ (sen tillkommer de vanliga argumenten om avfall etc, men det kanske man kan lösa genom nya modeller etc). Sårbarhet och beroende tror jag inte på. Däremot tillhör jag dem som ansett att den så kallade tankeförbudslagen - nu var det ju inte precis tankeförbud men du vet vilken lag jag menar - var mindre begåvad.

   Radera
  7. Birger, tack för ditt svar. Jag tolkar det som att vi inte är överens när det gäller olika effekter och möjligheter av teknikval, samt att du helst tänker och agerar lokalt, snarare än globalt. Ändå är jag väldigt intresserad av hur du ser på resonemanget kring att stödja det som räddar liv i det samhälle vi faktiskt har, kontra att vägra eftersom det inte leder till det samhälle du helst skulle vilja ha. Det svarade du tyvärr inte alls på. Därför är frågan om du skulle gå med på att replikera på detta mer hypotetiskt och i en mer global kontext.

   Alltså, anta att:
   * någon storskalig energikälla (fission, fusion eller någon ny magi) räddar miljoner liv och massor med miljö pga 1000 ggr lägre skador per kWh än genomsnittet av andra energislag.
   * du inte får med världen (som har en genomsnittlig BNP per capita på ungefär 1/5 av Sveriges) på en fredlig kulturrevolution i syfte att kraftigt minska den materiella konsumtionen.
   * solceller och vindkraft av någon teknisk anledning inte är realistiskt att skala upp för att möta behoven.
   * vi står inför en påtaglig risk att förstöra planetens klimat.

   Skulle du i ett sådant läge kunna tänka dig att inte stå i vägen för massiv global utbyggnad av den storskaliga energikällan? Eller skulle du ändå vara emot, för att det är för storskaligt och konsumtionsbefrämjande och inte leder till det småskaliga och jordnära samhälle du önskar?

   Radera
  8. Du får ursäkta Birger men du låter lite hur ska jag säga?
   Din vision verkar inte ta någon vidare hänsyn till lokalbefolkningens öskemål.
   Var hade du tänkt placera vattendammarna?
   Inte vill du väl lägga de i dalgångar där det oftast bedrivs lantbruk nu?
   Hur mycket hade du tänkt att lokalbefolkningen ska få bestämma om det ska byggas gigantiska vindkraftverk eller ej?

   Notera att jg har inget emot om någon bygger på platser där lokalbefolkningen vill ha det.
   Men jag har svårt att tro de vill ha mastodontkraftverk där hela vinsten från kraftverken försvinner.
   Det känns onekligen som en liten doft av inomnationell kolonialism över detta.

   Radera
  9. Birger Schlaug skriver att Tyskland gör ett spännande tekniklyft. Kanske fel ordval. De gör DET spännande tekniklyftet. Fånigt att jämföra oss med Tyskland, eller något annat stort medlemsland med stor röststyrka. Däremot kan och bör man som Birger skriver, följa det med spänning, för att det tvingar fram nya lösningar. Fram till dess, får vi vackert vara det land som inte konkurrerar för mycket, för att tvinga fram dessa. Vi får inte snedvrida konkurrensen. Fast personligen så undrar jag, om den inte redan är väldigt snedvriden.

   Lisbeth

   Radera
  10. Tyskland sägs ha punktskatt på kärnbränsle. Sverige har ingen motsvarande skatt. Strider effektskatten mot punktskattedirektivet? Återstår att se.

   Lisbeth

   Radera
  11. Hej igen, Birger! Som sagt, jag är nyfiken och skulle verkligen uppskatta om du ville ta dig tid att svara på min senaste kommentar. (Som jag hoppas inte var ställd på ett alienerande vis.) Om du inte har lust så får jag leva med det.

   Radera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 7. "Lär dom sig aldrig?" skriver Birger.

  "Bröd och skådespel åt folket" distraherade folket och tystade protester i det sönderfallande romarriket.

  Köpcentra, charterflyg, lekprogram, matlagningsprogram, boendeprojekt och stadsfestivaler. Vårt bröd och våra skådespel.
  Vem hinner bry sig om politik. Möjligen de få "missanpassade". De som upplever att de inte får/kan "vara med i leken".
  Effektskatter och avfallsavgifter må vara hur viktiga eller spännande som helst, men nästan alla struntar blankt i sådan typisk realpolitik.

  Om däremot Kungsgatan planeras bli gågata - Då tar det hus i helvete, minsann!
  Om man lockar med "fiber" för främst dataspel och filmer, DÅ blir det liv i gräsrötterna.

  Dagens inlägg pekar på de allvarliga bristerna med vår högt värderade demokrati. Vad är det för jeppar som styr, EGENTLIGEN?
  Ingen vill, orkar eller har tid att höra svaret på den frågan.
  IQ

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns inget som en bok om citat: Alla borde vara mer intresserade av vad nutiden innebär för framtiden. Vi ska ju vistas resten av vår tid där... Man kan inte bara tro sig sålla ut godbitarna hela tiden.

   Radera
 8. Solen är en transformator, så logiskt vore att välja rätt transformator. Teknik för effektivisering finns, men det finns också låsta patent. Vi lever i solsystemet och då bör vi väl använda oss av solen som vår främsta energikälla. Annat vore att betrakta som systemfel. Systemfel finns det gott om...
  Stefan Löfven talar om den fjärde industriella revolutionen. Naturligtvis varken kan, eller vill inte Löfven, avveckla kärnkraften. Speciellt inte nu med M och de andra flåsande i nacken. Han vill skapa högteknologiska jobb. Skapas två jobb utomlands skapas samtidigt ett hemma säger Wallenberg. Med stora flyktingströmmar, löften om EU:s lägsta arbetslöshet, får MP vi andra och även Birger Schlaug, välja mellan miljön och flyktingar. De väljer flyktingarna helt uppenbart. Miljonprogrammen måste upprustas, säkert passar man på att energieffektivisera också. I den mån det går och hinns med. Nya miljonprogram måste byggas. Omställning sker inte på en kvart. Men frågan är hur lång tid har vi på oss?

  Solen vår kraftkälla slutar inte lysa. Hur mycket än del än verkar vilja det. Läs gärna David Jonstads utmärkta artikel "Med Gud i maskinen". Den beskriver miljörörelsens Extrema makeover. Den beskriver privatisering, tillväxt på ett utmärkt sätt. Och den beskriver vår hybris. De gamla grekerna skulle definitivt ha kallat det för det.

  Vi är väl där vi är i omställningens tid. I återvändsgränder där vi stångar huvudet blodigt i försök att ge människor tak över huvudet och jobb. Utvandring kostar mycket mer än invandring. Regeringen kan inte riskera att högutbildade får nog och lämnar landet. Inte nu när så många 50 procent av dem som kommer har 0-9 års utbildning. De ska naturligtvis utbildas jobb inom industri och skogsbruk och ge oss den ekonomiska tillväxt vi så väl förtjänar? Vi tillverkar vapen och exporterar, ni flyr.

  Lisbeth

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hybrisen framme igen men denna gång bara två signaturer. Nej nu ska jag göra som Mia för idag dvs. Logga ut :)

   Radera
 9. Ben Dover, du har ett stort trovärdighetsproblem med den signaturen (porrstjärna) och den bilden (hopkok mellan Hitler och Putin?). I övrigt kan konstateras att Putin lär ha sina troll ute på nätet, det har nog den andra sidan också dolda i anonymitet. Dessvärre verkar Putins troll mer seriösa än att gömma sig bakom porrskådisar och bilder värdiga en trettonåring. Synd, det hade ju varit ännu lättare att garva åt dem då.
  Antitrollet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var är de underbyggda argumenten...?

   Radera
 10. Vore fint om alla kommentatorer utgick från att de satt vid samma bord, såg varandra i ögonen och använde en hygglig ton mot varandra.

  SvaraRadera
 11. Fin pedagogik av ProVoka,
  vi liknar alla trots allt stora eller små barn i vårt samspel med varandra.
  ...men kommentatorer har tyvärr sällan eller aldrig det mod eller den förmåga som krävs för rundabordssamtal.
  IQ

  SvaraRadera
 12. Jag saknar det småskaliga tänket.
  Om jag vill anlägga ett vindkraftverk för egen el på min mark så är det nästan omöjligt att göra det.
  Varför är det ingen som driver dessa frågor här.
  Bistånd till sådana projekt gå alldeles utmärkt att finansiera utomlands men inte här, varför?
  Tänk vad bra det hade varit om staten hade uppmuntrat folket på landsbyggden att bli mer självständiga.
  Möjligheten till egen privat elproduktion hade definitivt varit ett steg i rätt riktnig.
  Vilket lyft det hade varit för glesbyggdskommunerna i synnerhet den känslan av oberoende som hade kunnat blomma ut mer.
  Som vindkraften hittills har byggts ut har vi gjort exakt samma misstag som med kärnkraften.
  Vindkraften är även den ett projekt som binder upp miljarder i en struktur som gör att Sverige fastnar.
  Snabbtågen verkar också bli ett sådant projekt som dras med samma problem.

  SvaraRadera
 13. Anders, om du kollar här ovanför så ger jag en längre kommentar till Jeppe som bland annat handlar om vikten av småskalig energiproduktion som är mer oberoende av stat och kapital. Idag ger man statligt stöd till solceller som du sätter upp själv för övrigt, gen-el-rörelsen växer faktiskt också i Sverige. Vindkraftverk är mer problematiska eftersom grannar inte blir lika glada - visst ljud, vingarna som ger skuggeffekter som kan vara irriterande etc.

  SvaraRadera
 14. "Och gång på gång låter sig människor - med eller utan vita springare - förledas, utnyttjas och tilldelas roller som duktiga idioter. Lär dom sig aldrig?"

  Nu får man tydligen inte kommentera kulturelitens självbild heller.

  SvaraRadera
 15. Om dagens bloggtext är överensstämmande med verkligheten, vilket jag inte betvivlar, så kommer jag troligen att lämna Naturskyddsföreningen. Har idag bett dem om en förklaring. De skulle återkomma med en sådan.
  / Gt

  SvaraRadera
 16. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 17. Tänkte för mig själv att snart kommer det. Att den svenska effektskatten sätts i ett större sammanhang. Men icke...sa Nicke!
  Liberalerna har välkomnat, frågan om den svenska effektskatten är förenligt med EU:s energidirektiv. Om den svenska energiskatten blir underkänd i EU domstolen, riskerar den svenska staten bli betalningsskyldig, till de företag som äger den svenska kärnkraften.
  Vår regering har de råd att riskera det? Har vi det svenska folket det?

  Svante Axelsson bestämmer inte om EU:s energipolitik. Inte regeringen heller. Det som regeringen arbetar för är en långsiktig energipolitik och det gör de tillsammans med de andra. Liberalerna t.ex. Som driver på.

  Svante Axelsson kallar det för en skendebatt. Och säger att kärnkraften har större problem än effektskatten. Och det är väl bara att hålla med. Ett stort problem är, att vi får inte snedvrida konkurrensen. Det får bara de stora medlemsländerna, med större röststyrka. Löfven heter inte Angela Merkel, trots att han ibland verkar tro det. Han vill säkert fasa ut kärnkraften även han på sikt. Omställning vem har trott att det lilla Sverige ska vara ledande i det? De gröna på sina vita springare?

  Lisbeth

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.