söndag 13 december 2015

Förstår man vad 1,5 grader innebär för åtgärder? Kommer väljare att rösta på politiker som tar 1,5 grader på allvar?

Vi människor har, via  företrädare för världens alla länder, kommit överens om vad som måste göras. Men inte att vi avser att göra det.

Det första steget, att ha kommit överens om att 2-gradersmålet inte räcker - vilket bland annat tjatats om på denna blogg - är bra. Nu är man överens om att den genomsnittliga ökningen på jorden egentligen bör begränsas till 1,5 grader.

Frågan är bara om de som skrivit under begriper vad det innebär.

De närmaste åren kommer mycket lite att göras, vilket innebär att mer måste göras längre fram. Utsläppen måste vara nära noll redan 2035 år - men om inget görs snabbt måste utsläppen vara nära noll redan 2030 år. Det handlar ju egentligen om de totala utsläppen som görs, koldioxid ackumuleras.

Man har inte vågat konkretisera tidsbestämda globala utsläppsmål. Avtalet börjar gälla först 2020 och det mesta tyder på att utsläppen snarast kommer att öka fram till dess. För att få snurr på det hela borde utvärderingar ske varje år, nu skall de ske vart femte.

Kort sagt: gör vi inte mycket redan nu under demokratiska former, så riskerar vi att demokratin senare inte klarar av de åtgärder som behövs.

Det man än så länge lovat i utsläppsminskningar pekar på en genomsnittlig temperatuthöjning på 3 grader.

Det som krävs är en teknisk utveckling i en takt vi inte sett skymten av tidigare, tekniken måste också sjösättas samtidigt som vi förstår att a) innehållet i ländernas BNP måste förändras radikalt och b) att vi inte kan fortsätta att bygga system på idén om evig tillväxt.

Vi måste förstå att när varor blir allt billigare - gäller bland annat ny teknik för hushåll - så kan inte detta bortfall i BNP ersättas med att allt fler varor tillverkas. Vi måste också börja reflektera över att frihandel har som mål att öka mängden varor till billigare pris. Detta är politiskt känsligt, kanske är det därför transporter och varuflöden tas inte upp i avtalstexten.

Dessutom räcker det inte att bygga ut vindkraft och solkraft på det sätt som sker nu - det vill säga att lägga den ovanpå den olja- och kolenergi som redan används. Världens konsumtion slukar alltmer energi eftersom världens befolkning ökar och den globala medelklassen, med ökande konsumtionsvanor, blir allt större.

Således: menar man allvar med 1,5 grader så krävs stora förändringar. Utifrån mitt politiska perspektiv är det bra förändringar - att rädda klimatet och att skapa goda samhällen med bra liv är ingen motsättning. Men de förändringar som krävs - t ex att ta ut ökad produktivitet i form av fri tid istället för mer pengar och införa en radikal grön skatteväxling - motsätts av den överväldigande politiska majoriteten.

Världens ledare har visat att de fattat vad vetenskapssamhället säger. Men ingenting i avtalet säger att de avser att föra en politik som tar hänsyn till det. Där står vi idag. Kommer medborgare att rösta på politiker som avser att ta 1,5-gradersmålet på allvar? Har vi glömt redan till annandagsrean?

PS! 
Debatten on pengar handlar om hur mycket pengar de som släppt ut mycket under många år skall betala till de fattiga, vars historiska utsläpp är jämförelsevis små, för att finansiera a) skador och förluster som uppkommit och uppkommer samt b) åtgärder för anpassning till förändrat klimat. Tolkningsutrymmet för vad som får räknas in i klimatpengar är mycket stort. Utlovade pengar är på tok för små.

Debatten om klimaträttvisa handlar om historiska utsläpp - västvärlden har industrialiserat med hjälp av fossila bränslen som lett fram till klimatförändringar som nu hårdast slår på andra. Men, och nu börjar det bli jobbigt på individnivå, klimaträttvisa handlar också om att vissa individer lever på ett sätt som innebär stor påverkan på klimatet - bör klimaträttvisa därför innebär att varje individ har ett begränsat klimatkonto ur vilket man kan göra uttag för egen del?

46 kommentarer:

 1. Birger,
  Min känsla är att du är för pessimistisk. Att världens ledare visat att man "fattat vad vetenskapssamhället säger" är väl ett stort framsteg, allra helst om det uppfattas som ett stort framsteg, vilket möjliggör förändrade attityder hos gemene man, vilket möjliggör ytterligare skärpningar, vilket möjliggör att man byter den förnekande spiralen mot en vi-ska-fixa-det-här-spiral, och då kan vad som helst hända, och det kan gå fort, kanske hela idén att mycket prylar gör oss lyckliga kastas ut och i backspegeln blir obegripligt.
  Till syvende och sidst handlar den här omställningen väldigt lite om teknik och väldig mycket om psykologi, och precis som det tidigare varit förödande med alla mäktiga förnekare så känns det just nu destruktivt med negativa domedagsprofeter.
  Plötsligt händer det. 20-30-40 års forskning om rökningens skadeverkningar, ingen lyssnade, nu betraktas den som tar upp en cigarett på krogen som ett fullsständigt UFO

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är naivt att tro på och rösta på politiker/beslutsfattare som påstår sig förstå samspelet mellan evolutionen, människan och annat liv. Ena stunden tar de beslut som leder till krig där byar, städer, samhällen raseras, där människor och annat liv dödas, de tar beslut som handlar om genetisk manipulation, där frön ska vara ettåriga och privat ägodel, där de som spar frön är brottslingar som dras inför rätta, de skapar frihandelsavtal som ökar transporter världen över, de centraliserar sjukvård, skattekontor, försäkringskassa med mera så att människors resande ökar etcetera.

   Vid Klimatmötet i Paris finns samma politiker/beslutsfattare som verkställer det jag pekar på här ovan.

   Det sorgliga är att vi "vanliga" medborgare inte tänker längre än näsan räcker. Minnet är bra, men kort.

   Christer

   Radera
  2. Eric, du sätter fingret på just det problem som jag beskriver.utan att du själv är medveten om det. Andelen rökare i världen har minskat, det är sant. men mängden rökare har ökat. Vilket beror på att befolkningen ökar. Antalet rökta cigaretter per år har ökat med 26 procent från 1980 till 2013. Sverige tillhör de länder där rökningen minskat, men i den växande globala medelklassen ökar rökningen, precis som konsumtionen gör. Studien om rökningens utveckling har från University of Washington i USA. Och visar således på just det jag beskriver: en ökande befolkning och en ökande global medelklass innebär ökande konsumtion. Du skriver att vi kanske tröttnar på konsumtionssamhället, jo, många av oss som levt i det längre tröttnar, men hela den nya framväxande globala medelklassen har alls inte tröttnat, de har just börjat. De vill leva som vi gjort så länge.

   Radera
  3. Eric, du skriver att det handlar om psykologi, det är en starkt skrivande orsak, men, psykologin leder också till just det som Birger skriver. Jag önskar att det vore som du skrev, men allt talar för att det är som Birger skriver. Dessutom är det ju inte bara normerna utan också de "system och strukturer" som råder, vilka vi byggt så att de är beroende av bnp-tillväxt. Inte ens i Sverige, där vi minskat rökningen bland födda i landet,orkar politiker med att ens göra en parlamentarisk utredning om hur vi skall bygga våra samhällen om tillväxten uteblir.

   Radera
  4. Det är så lätt att se på världen som om den vore en förstoring av den lilla krets där man själv befinner sig, att man är något av en ufo på en krog om man röker är kanske sant, men världen är större än en svensk krog med rökförbud. Jag upplevde att Eric, som jag har den största sympati för utifrån vad jag läst när han kommenterat. gör samma misstag som när de som sagt att klimatfrågan är så lätt att lösa och jämför med ozonhålet. Att ersätta freoner med andra kemikalier var lätt, att ersätta fossila bränslen, som fortsätter att öka, med annat är en jätteprocess såväl tekniskt som rent praktiskt. Mycket riktigt så finns inte något om avveckling av fossila bränslen med i avtalstexten, vilket beror på att ett ental oljeländer intensivt ställer sitt hopp till koldioxidlagring eller att forskningen skall komma fram till att klimatskeptikerna har rätt. Till och med Volvo har stött sådana organisationer.

   Radera
  5. Att sluta röka har som allt annat en bak och en framsida. Att aldrig börja röka är A och O... Att sluta kan starta något, man inte i den vildaste fantasi kunnat ana, om man inte vet att ett rökstopp kan vara starten på t.ex. Ulcerös kolit. (Egen erfarenhet) Den som lever den lär... Egna upplevelser gör att människor förstår något mer. Ju svårare desto mer verkar vi lära. Men det verkar som om vi behöver upprepa många upplevelser gång på gång, innan vi verkligen förstår. Det räcker alltså inte med att begripa. Alltså när vi läser oss till saker begriper vi. En bra början. Men endast en början. När vi upplever saker, ofta gång på gång, så förstår vi. Till slut. Vi har i den materiellt rika världen, många gånger läst oss till kunskap vilket gör att vi begriper en hel del. Så länge vi inte i handling gör stora livsstilsförändringar, så kan vi inte förvänta oss att andra ska göra det. För de allra fattigaste, har enligt forskning de största drömmarna. Mentala inre bilder färgade av känslor. De tittar på dem som äger mycket inte lite. Så nu måste vi gå före och bevisa att vi inte bara snackar. De inre mentala bilderna av "oss" är vår sak i den "rika" världen att förändra. Och då behövs en kombination av prat men allra mest ren handling.

   Lisbeth

   Radera
  6. Eric, jag tvivlar på om det räcker med kunskap för att förändra våra beteenden. Dåligt samvete är obehagligt att traska omkring med och våra försvarsmekanismer är alltid redo att stå till tjänst. Människor gläds över att utsikten förbättrats när ett kalhygge ersätter levande skog, att ta till sig rent känslomässigt att det man ser är ett skadat ekosystem inger obehagskänslor.
   Att inse att den nya mobiltelefonen ökat sopberget med 56 kg avfall är en otrevlig tanke så vi väljer att glädjas över den fantastiska tekniken istället.
   Vi ersätter gärna våra glödlampor med LED belysning för där finns ingen konflikt men att avstå från julresan söderut är svårare och våra försvar hittar alltid en rationell förklaring när vårt beteende går tvärs emot vår kunskap.

   /Gunilla

   /Gunilla

   Radera
  7. Johan Rockström i SvD: om vi skall klara 1,5 grader så behöver vi i princip släcka lampan på jorden redan på måndag... "Vi skulle behöva nå en fossilfri värld redan till 2030, med utsläppsminskningar på 10 procent per år de kommande 15 åren", säger Johan Rockström. Alltså till och med ett snäpp hårdare än Birger som nämner 2035. (För att klara 2-gradersmålet hade vi tiden fram till 2050 på oss, om reduktionen skulle påbörjas redan nu.

   Centralt är nog att vi låter oss luras av att sol- och vindkraft växer, men det är ju som Birger skriver: det läggs ovanpå den kol och olja som redan används!

   Radera
  8. Gunilla, Ja det s.k. samvetet är dessutom ett komplex av känslor, fruktan, vidskepelse fåfänga och vanor. Som dessutom växlar med anlag, uppfostran, och inte minst miljöpåverkan. Det är obehagligt att traska runt med allt detta. Vilket vi alla gör. Men kunskap är väl A och O? Kunskapen om en levande skog t.ex....Och dess betydelse, för allt liv på denna planet. Inte endast människans fortsatta liv.

   Är så glad att någon annan tar upp "när ett kalhygge ersätter levande skog" Det finns en stark oro inom mig (samvetet) att våra fina skogar snart är ett minne blott. Det en del ser som skog ser nämligen andra ofta som ett par träd. Så är synen, inte minst inom EU. Samvetet gnager gör ont. Men utan det vad vore vi då? Som makthavarna? Som verkar sakna samvete? Eller saknas gedigen kunskap? Erfarenhet av livet?

   Regeringen följer verkligen i Alliansens och Reinfeldts spår. Han flög över våra fina skogar och konstaterade att här finns det gott med utrymme. För människan...För flyktingar, för fortsatt "evig" tillväxt.

   Alice B. K. (MP) talar nu om praktikplatser och boende åt flyktingar på gårdar. "Skogens gröna guld" är vår nya tillväxtmotor. Tusentals flyktingar ska få jobb inom skogsindustrin. Naturligtvis vill även jag leva i ett öppet land. Hjälpa andra. Det vill även många flyktingar långväga ifrån. Men deras inre mentalt färgade bilder säger ofta, inte vill vi bo ute i skogen. Så uppfattade vi inte Sverige. Vi ville komma till storstäder. Varför inte lyssna till det? Klarar människor på landet inte det rent mentalt? Men om skogen kan förvandlas till grönt guld...? Då vill vi? Sverige som det nya nybyggarlandet, innebär en hel rad möjligheter för många visst. Men kan även innebära en rad framtida stora miljöproblem. Vad är det för mentala inre bilder Sverige erbjuder. Ytterligare en ny signalpolitik? Här kan ni bygga era nya liv. Ni kan använda er av skogen. Dags att börja tala mer om vart är vi på väg och vart vill vi komma? Vill vi vara en blek kopia av USA? Om inte får vi ändra vår flykting eller migrationspolitik? Hjälpa på andra sätt. Eller fortsätta den gamla bilden av Sverige? Drömmen om staden som många som kommer verkar ha. Ska vi förtäta våra städer mer? Bo mindre, tätt och mer enkelt? Vart vill vi komma? Vilken bild av Sverige vill vi ge? Allt resande tär på planeten, så det är "kanske" dags att fundera på allvar nu. Klimatförändringarna gör dessutom att vi måste det. Vi bör inte bara titta på oss själva och vårt dåliga samvete och om vi bor väldigt fint och stort tänka, alla ska ha rätt att bo som jag? Då finns det snart inga träd alls. Och inga djur eller växtlighet som sprids genom korridorer. Då har Gud i maskinen oavsett om det är en skogsmaskin, ett flygplan eller annat satt stopp för fortsatt liv. Åtminstone det liv vi nu känner till på denna planet.

   Samvetet detta komplex... vi utvandrade ju tidigare till USA på grund av att vi ville ha ett bättre liv. Så vilka är då vi, att neka andra samma sak? verkar många resonera som. Låt oss offra skogen, bland annat djurens hem. Och makten den ler "nog".

   Lisbeth

   Radera
  9. @Lisbeth,
   Reinfeldt var bara en av många som ser Sveriges landsbygd och dess folk som något man kan kolonisera.
   En som har en massa åsikter men liten kunskap om villkoren på landsbygden.
   En som tycker det är kul att åka ut "på landet" då och då och därför tror sig ha rätt att bestämma.
   Vad skiljer en sådan inställning mot hur de som koloniserade Afrika resonerade?
   Inte alls vill jag påstå, VI som bor på landet betackar oss för sådana fasoner.
   Levande skog, i norden, kräver arbete av människor för att den skall vara levande, det vet alla som har kunskap om skogsskötsel.
   Nu menar jag inte granåker förstås, men alla som har insikt varifrån detta påfund kom ifrån vet att det var våra socialdemokratiska politiker som hade ett uttalat politiskt mål att det enbart skulle produceras gran eller tall på icke jordbruksmark.
   Blandskog var förbjudet att ha en tid in på 80 talet.
   En form av kolonialism med andra ord.
   Att ondgöra sig för kolonialism i lågtbortistan samtidigt som man moraliserar och kommer med pekpinnar hur folket här på landsbygden skall leva är inget annat än dubbelmoral.
   Reinfeldt är inte mycket bättre än alla andra som tror sig veta hur VI som bor på landet ska leva VÅRT liv.

   Radera
  10. @Lisbeth,
   Reinfeldt var bara en av många som ser Sveriges landsbygd och dess folk som något man kan kolonisera.
   En som har en massa åsikter men liten kunskap om villkoren på landsbygden.
   En som tycker det är kul att åka ut "på landet" då och då och därför tror sig ha rätt att bestämma.
   Vad skiljer en sådan inställning mot hur de som koloniserade Afrika resonerade?
   Inte alls vill jag påstå, VI som bor på landet betackar oss för sådana fasoner.
   Levande skog, i norden, kräver arbete av människor för att den skall vara levande, det vet alla som har kunskap om skogsskötsel.
   Nu menar jag inte granåker förstås, men alla som har insikt varifrån detta påfund kom ifrån vet att det var våra socialdemokratiska politiker som hade ett uttalat politiskt mål att det enbart skulle produceras gran eller tall på icke jordbruksmark.
   Blandskog var förbjudet att ha en tid in på 80 talet.
   En form av kolonialism med andra ord.
   Att ondgöra sig för kolonialism i lågtbortistan samtidigt som man moraliserar och kommer med pekpinnar hur folket här på landsbygden skall leva är inget annat än dubbelmoral.
   Reinfeldt är inte mycket bättre än alla andra som tror sig veta hur VI som bor på landet ska leva VÅRT liv.

   Radera
  11. Ja så är det. "Reinfeldt var bara en av många som ser Sveriges landsbygd och dess folk som något man kan kolonisera" En av alla stadsmänniskor, eller varför inte, före detta stadsmänniskor som nått sin gröna dröm. Ibland uttrycks besvikelse över, att de flesta tycks vilja bo i stan.

   Jag kan begripa, att de på landet betackar sig för sådana fasoner. Och jag tror inte, att regeringen kommer att lyckas helt i sitt uppsåt att förvandla skogen till grönt guld. För de som bor på landsbygden, har inte varit med i processen, som sägs ha startat på allvar redan 1975 och bestämt att Sverige ska dels vara religiöst mångkulturellt, och berett väg för att landsbygden och skogen bör betraktas som en plats för den som vill att kunna slå sig ner i. Oavsett om man är en god förvaltare eller inte.

   Levande skog kräver givetvis ett hårt arbete. Men levande skog och "när ett kalhygge ersätter levande skog är något annat. Och vi människor verkar inte kapabla till att behålla denna planet levande. Kanske inte skogen heller?

   Kolonialismen är givetvis noga förberedd. Av sossar och andra partier i symbios. För egen del tränger jag gärna ihop mig ytterligare. För skogens och djur och växters skull. Förtätning är inte så hemskt. Integritet handlar inte bara om fysiskt utrymme. Mycket värre är att låta detta fortgå. Kanske är det dubbelmoral. Men det är inte helt ovanligt heller, att människor på landet tror sig veta hur vi som bor i stan vill leva våra liv. Samt hur en noll 8 är och tänker. Det är väldigt individuellt. Kärleken till landsbygden och skogen kan vara stor hos dem som bor i stan. Frågan är väl, vad vi var och en är beredda att offra. Och jag personligen är inte beredd att offra skogarna de vilda djurens hem. Eller sällsynta växters hem.

   Lisbeth

   Radera
  12. Lämnas skogen för sig själv då finns det inte mycket för djuren att leva av.
   Helt enligt den ekologiska sucessionen, tät granskog i norr och tät bokskog i söder, med vissa ljusluckor vid vindfällen.
   Där finns inget gräs till älgarna.
   Men om vi återinför uroxen blir det en skillnad
   Men å andra sidan kommer knappast någon våga sig ut i naturen då.

   Du skulle bara veta hur mycket arbete vi på landet lägger ner frivilligt för skötsel av viltet.
   Det är skogsbolag, omdömmeslösa bilister och konventionella spannmålsbönder som störs mest av vårt vilt.

   Som du redan vet är det bästa sättet att stödja vårt vilt och den biologiska mångfalden är att främja de produkter vi kan få från en beteshage.
   Jag hoppas att du ställer upp och stöttar bonden i Molstaberg, det han har drabbats av är omänskligt.
   Utan deras arbete där att upprätthålla en biologisk mångfald vars motsvarighet kan jämföras med en regnskogs håller nu helt på att spoileras.
   Länsstyrelsen håller på att tvinga honom att ha djuren i plåthangarer utan möjlighet att kunna vistas i hagmarkerna.
   LRF ger enbart ett halvhjärtat stöd till honom eftersom deras agenda egentligen är att slippa beteskravet för våra djur.

   Radera
  13. Ja, man utgår från sig själv och sin lilla krets och har säkert för lätt att tro det gäller alla. Å andra sidan känns det många gånger rimligt att utgå ifrån att det allra flesta har liknande reaktioner och behov, vi är alla människor, trots allt.
   I väst är vi några (kanske inte så få, kanske de flesta ..) som tröttnat på konsumtionssamhället, den växande medelklassen i andra länder upplever det istället som lockande, håller med.
   Slutsatsen skulle kunna vara att "de" måste få hållas och själva prova på, för att ganska snart göra samma erfarenhet, nämligen att överflödig konsumtion inte skapar bättre liv, tvärtom. Under tiden tar "vi" (i väst) oss samman och visar vägen med en ny livsstil som är hållbar på sikt. För att lyckas med det räcker nog inte dåligt samvete, man måste även uppleva glädjen i att avstå. Jag tror det är fullt möjligt att låta den känslan ta överhand.
   För tillfället bor jag på landet, och lever i en liten kappsäck, det går utmärkt.

   Annars var nog min poäng att (just) nu känns "positivt tänkande" av godo, inte så sällan är det inte det (man blir bara lurad).

   Radera
  14. Det är förmodligen de flesta överens om. Att skogen och landsbygden behöver goda förvaltare. Stöttar givetvis bönderna i deras kamp. Och jag önskar de kunde stötta mig och andra arma krakar till balkongodlare i stan. Trängs vi tillräckligt länge i stan och kör med statsodling, ofrivilligt eller frivilligt, så inser nog alla till sist att landsbygden och skogen behöver goda förvaltare, för framtida matförsörjning. Centraliseringen till storstäder är inte bra. Det är inte bara skogsnäringen som kan ta hjälp nu, utan även bönderna kan ta emot nyanlända familjer. Eller andra hjälpande händer. 10 procent sägs vilja det.
   Hur står det till med mentaliteten på landet ;) Har ni svårt med att be om hjälp? Om ni bönder på landet vill ha hjälp mot skogsbolagen och skövling, så börja med att ta emot den vetja. Det finns så mycket god kunskap från andra kulturer. Permaodling t.ex. Både stad och landsbygd skulle kunna odlas upp. Om viljan fanns.

   Det bönderna nu utstår är omänskligt. Så vi måste tänka på att köpa mer svenskt. Hoppas de har vett att ta emot lite hjälp. Lite hjälpande händer. Hjälp mot att hela landsbygden köps upp. De slåss mot väderkvarnar. Ett land utan naturresurser är ett fattigt land. Så i stället för att ge tusentals flyktingar jobb inom skogsindustrin, så kan flyktingar med goda kunskaper i att odla, hjälpa till med att bevara den svenska landsbygden till kommande generationer.

   Lisbeth

   Radera
  15. Hmm... LRF ljuger sig blåa...
   Det finns alltså runt 4000 mjölkproducerande företag.
   Runt 800 svinföretag...
   Ett antal spannmålsodlare och sedan en hel del fritidsbönder.
   Ingen av dessa har möjlighete att ta hand om okunniga ovana människor...
   Om de inte har samma ersättning som Bert med flera...

   Radera
  16. Och läs gärna boken "vår irländksa fråga" som handlar om den svenska "inomnationlla kolonialismen" och effekterna av denna märkliga politik idag....
   Så klarnar mycket!
   Då slutar du att fantisera och inser vad det handlar om....

   Radera
  17. "Ingen av dessa har möjlighet att ta hand om okunniga ovana människor..."
   Tänker man så om andra människor är man inte värd någon hjälp...?
   Lantbrukarna som vägrar ta emot några flyktingar, får naturligtvis inga stödåtgärder. Det är i så fall tvingande makt. Ta emot och få hjälp att överleva. Avstå och klara er bäst ni vill. Har man den åsikten att det finns flyktingar som inte är okunniga och ovana vid lantbruk, så kan man söka och finna. Det handlar naturligtvis inte om att hjälpa bönderna. Inte ens i min vildaste fantasi tror jag det. (Om det var mig du menade)

   Lisbeth

   Radera
  18. Det är just detta som är ett typiskt inomkolonialt tänkande "behöver goda förvaltare" och "stötta folket"
   Byt ut orden "folket på landsbygden" eller bönder mot ordet infödig så kanske du förstår bättre.
   Vi tar det igen, vill du att "infödingarna behöver goda förvaltare"?
   Eller "stöttar givetvis infödingarnas kamp"?
   "Infödingarna" som vägrar att ta emot några flyktingar, får naturligtvis inga stödåtgärder.

   Det lät kanske inte så trevligt om man säger på det viset, inte så lite nedlåtande skulle jag vilja påstå.
   Att först beskatta och reglera till döds för att sedan hota med indragna stöd ÄR tvingande makt.

   Jag har goda kunskaper om permakultur, just det kultur, just i detta ögonblick håller en 6000 årig inhemsk kultur på att försvinna.
   En kultur som startade i och med den yngre stenåldern.
   Det är en kultur som helt kretsar kring djurhållning i hagmarker.
   Vi kallades en gång i tiden för nordens massajer, kan du förstå konsekvenserna för massajernas kultur om de blev fråntagna deras boskap?
   Eller om några "goda förvaltare" började reglera deras boskapsskötsel eller förbjöd dem att försvara sina djur mot rovdjur?
   Just i detta ögonblick är det massa organisationer som köper upp och driver bort massajerna från deras mark för att plantera skog där.
   Tänk på det nästa gång du ser någon som vill ha pengar till att plantera träd i Afrika.

   Radera
  19. En sak till det är inte, avstå och klara er bäst ni vill, som gäller.
   Det är snarare, avstå och vi i städerna får klara oss på klordoppad kyckling och amerikanskt hormonkött.
   För veganer, får det nog bli något från Monsanto i stället.
   EKO odlarna är faktiskt direkt beroende av att det finns betesdjur.

   Men egentligen behöver jag inte bry mig om att disskutera sånt här, själv har jag så jag kan vara självförsörjande åt både mig och mina närmaste.
   Så jag kan faktiskt välja alternativet, avstå och klara mig själv.

   Radera
  20. Goda förvaltare behöver väl vår planet? Det tar sig...! Byter gärna ut bönder mot ordet inföding! Eller varför inte jämföra med Amerikas indianer.Som fick maka på sig, för att andra sökte bättre liv. Nej jag vill eller tror inte inte, att bönderna behöver goda förvaltare. Men att de kan behöva ett handtag. Precis som jag skrev. "De slåss mot väderkvarnar" skrev jag förut. Mot makten. Jag skrev ju att det handlar om tvingande makt. Bra att du har god kunskap kring Permakultur. Det är vad Sverige behöver. Permakultur kretsar inte bara kring djurhållning i hagmarker. Det har jag förstått, efter att ha blivit undervisad av en vän från Peru. Vars kunskaper här i Sverige i princip kastas bort. Men visst kretsar det kring djurhållning. Men även odling i anslutning till skog. I mitt tycke är det ibland väl grymt, då jag är vegetarian. Men det är jag det... Jag vill att vi ska fortsätta att ha betesdjur och en levande landsbygd. Och med ett förändrat klimat behöver vi kunskap från dem som har god erfarenhet av ett varmare klimat. Och av djurhållning. Av Permaodling.

   Jag menade att bönderna riskerar att bli som Amerikas indianer, bortdrivna. Bortskuffade. Att de behöver ta hjälp från andra kulturer. Inte minst nu vid klimatförändringar. Men att det bör ske för att de själva vill det. Och för att Sverige behöver det. Inte för att makten vill.

   Se där kom det... Vi lever i individualismens tidevarv. Men ett paradigmskifte väntar. Och då bryr vi om kollektivet mer. "Men egentligen behöver jag inte bry mig om att diskutera sånt här, själv har jag så att jag kan vara självförsörjande åt både mig och mina närmaste. Så jag kan faktiskt välja alternativet, avstå och klara mig själv" Det kan inte jag och mina närmaste. Och inte många andra heller med oss. Stadsodling kan ge lite, men inte egenförsörjning. Hela landet bör brukas. Som man säger i Norge....Inte leva som man säger i Sverige. Levande död vill ingen vara.

   En annan grupp som har det svårt är de funktionshindrade. Svårare än friska bönder... De verkar likt t.ex. bönderna vara Sveriges nya indianer. De nekas nu assistansersättning, på grund av dyra kostnader för flyktingmottagande och för att sjukskrivningarna rusar. Svaga grupper, sätts mot andra svaga grupper. Det är då sannerligen inte bara bönderna som ligger risigt till.

   Tack för diskussionen! Och en sak till sköt dig själv och skit i andra är ingen bra väg.

   Lisbeth

   Radera
 2. "– Om vi verkligen vill minska användningen av fossila bränslen måste vi använda alla tekniker som finns. De som undantar några alternativ har inte förstått problemets storlek, säger Björn Karlsson, professor i energiteknik vid Mälardalens högskola." (DN)

  SvaraRadera
 3. "Kommer väljare att rösta på politiker som tar 1,5 på allvar?" Enligt ditt eget inlägg, så finns det inga sådana politiker... Eller hur? Instämmer med Eric Secher och Christer.

  Det finns däremot en samling skurkstater. Som låtsas att de förstår. Vi står inför ett paradigmskifte. Evolution, samhällsevolution. Prylar minska på dem! Resor minska på dem! Förväntningar låt dem vara realistiska. Teknik! släpp patent kring ny teknik, men på ett ansvarstagande sätt. Teknik kan lätt missbrukas. Och tekniken, bör inte ersätta, den slumrande medvetenheten inom oss, som säger, att vi inte behöver så mycket prylar, som vi tror. Vi behöver börja rensa upp i det yttre, samtidigt rensar vi i vårt inre. Vi behöver inte mycket och stort av allt. För det betyder att andra får mindre och lite av allt. Ja inte enligt New Age... Önska och allt ska bli ditt. Kanske den värsta religionen av alla?

  "Vid Klimatmötet i Paris finns samma politiker/beslutsfattare som verkställer det jag pekar på här ovan" Precis! De finns där med sina "ideologi" eller ska man säga idiotier? Inte förstår de eller vi, det fulla samspelet mellan evolutionen, människan och annat liv. Vi tror och låtsas att vi förstått det. En del har förstått lite mer och andra mindre. "Plötsligt händer det" som Eric Secher skriver. En majoritet har förändrat sitt sätt att leva och förstår då lite mer. Mer forskning kring människans roll i Evolutionen tack. Mer av religionspsykologi tack!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 4. Idéer om att begränsa indiers och kinesers möjligheter att konsumera, eller att införa individuella klimatkonton, har väldigt begränsade genomförandemöjligheter, för att uttrycka sig milt.
  Det enda som kan göra en stor skillnad är att göra konsumtionen och produktionen av varor mer ekologisk.
  Miljöpartister företräder ofta linjen hos den gamla greven Magnus Stenbock; han var emot industrialiseringen helt och hållet, delvis därför att den lyfte upp människor från enkla förhållanden. Han ville att de som var lite högre än de andra skulle förbli det för all framtid, inte bli omkörd av någon liten direktör. Den här attityden är väldigt bekväm; i synnerhet när den kommer från lite äldre personer från rika länder. Anledningen är ju att de inte har något direkt att förlora, de har redan jobbat sig upp och behöver inte mer egentligen. Fattiga och befolkningar i u-länder kommer ju däremot inte att vilja stoppa sin medelklassresa innan den har börjat, det är en orealistisk fantasi.

  SvaraRadera
 5. Vi är på väg in i en helt ny tidsålder, som vi ännu bara sett början på.

  “For example, Adidas, a company founded after World War II, just announced they are opening a new plant where they are going to have robots making 100 percent of their products. This is the beginning of a trend that’s taking a whole new dimension. Then you are going to have robots breeding robots — they are going to make their own." (kingworldnews)

  SvaraRadera
 6. Neoliberal Agendasön dec. 13, 11:10:00 fm

  Temperaturen har redan stigit ca 1 grad de senaste 150 åren. Hur många har dött av den klimatförändringen? Vad händer med växtligheten om CO2 halten inte blir lika hög framöver? Fossila bränslen står för 85% av jordens energiproduktion. Vad är alternativen och vilka konsekvenser får de - för fattiga länder och på miljön?

  Vad är en optimal temperatur egentligen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Temperaturen var mer optimal under den atlantiska värmeperioden.
   Sahara var en savann och det växte ekar i Norrland.

   Radera
  2. Anders Rydén, du jämför med en period med synnerligen få människor - cirka 10 miljoner allt som allt cirka 5000 år före vår tideräkning. Nu är vi snart 10 miljarder som är beroende av komplicerade system.

   Neoliberal, du bör nog ta en grundkurs i klimatfrågan. För det första har befolkningen ökat och samhällen byggts nära kuster. Du tycks inte fatta att miljontäta områden läggs under vatten, att saltvatten tränger in på jordbruksmark, som skett i t ex Egypten, att översvämningar och torka slår till beroende på geografiskt läge. Dessutom är att märka, vilket bloggaren påtalar extra noga idag, att det handlar om genomsnittstemperaturökning på jorden när vi talar om t ex 2 grader. Fem grader mindre snitt än idag var istid, fem grader mer än idag blir bastuvarmt på stora delar av jorden. Istället för 40 grader i solen blir det drygt 50. Även i södra Europa.

   CO2 halten håller sig lägre idag än det hade blivit om inte haven sugit åt sig stora mängder, men haven är alltmer mättade och det leder till att co2 inta har någonstans att "ta vägen" annat än att bilda "växthusglas" över jorden. Klimatet som medför att vi kan leva som vi gör är en balans på slakt lina hela tiden. För låg genomsnittstemperatur eller för hög dito leder till "klimat" som finns på andra icke livskraftiga planeter.

   Radera
  3. Har inte assuandammen och dåliga jordbruksmetoder allt att göra med att nildeltat utarmas?

   Radera
  4. Högsta strandvallen var då 53 m högre i Stockholm. Monsunvindarna gick annorlunda och förde in nog med regn över Sahara.

   Vänliga hälsningar

   Nanotec

   Radera
  5. Neoliberal Agendasön dec. 13, 03:52:00 em

   "För det första har befolkningen ökat och samhällen byggts nära kuster. Du tycks inte fatta att miljontäta områden läggs under vatten, att saltvatten tränger in på jordbruksmark, som skett i t ex Egypten, att översvämningar och torka slår till beroende på geografiskt läge."

   Även om vi är fler idag, än för säg 75 år sedan, så har vi ju också myckte bättre teknik, för att t.ex. bygga vallar. Du som har gått grundkurs i klimatfrågan kan väl svara på hur många som har dött. Det ger ju iaf. en siffra att jämföra med.

   "För låg genomsnittstemperatur eller för hög dito leder till "klimat" som finns på andra icke livskraftiga planeter."

   Jo, men det är väl ingen som tror temperaturen ska bli som på Mars eller Venus. Temperaturen har ju varierat förr, för 20 000 år sedan var Sverige täckt av ett kilometertjock istäcke. Det växt- och djurliv vi har idag fanns inte. Det var som Grönland idag.

   Var det optimalt?

   Radera
  6. Nanoteknik,
   Högsta strandkanten var 150 meter högre för 10 500 år sedan i Stockholm, betyder det att ett kallare klimat är att föredra?

   Radera
 7. Politikerna har skaffat sig Jordens maffigaste att-göra-lista, som Anders Bolling skrev tidigare i höst, med anledning av de nya globala utvecklingsmålen. Politikernas ledarskapsförmåga är dock inte i paritet med utmaningarna. Det är tveksamt om ens fantastiska teknologiska genombrott kan rädda oss när politikerna inte klarar ledarskap. Allra minst våra svenska politiker, som dväljs i fantasivärldar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varken politiker eller journalister är så intresserade av obekväma beslut som drabbar någon av alla de lättkränkta med tolkningsföreträde.
   Ändå påstås demokrati vara det bästa alternativet.
   Alltså är resultatet givet.

   Radera
 8. Anders, jo, men vi var så mycket färre människor...

  SvaraRadera
 9. Ser att Margot och regeringen överger västsaharierna nu också.
  Man kan säga att det svänger om regeringen.
  Ofta.Mycket.
  Gärna 180 grader.
  Vilken fråga svängs det i nästa gång?

  SvaraRadera
 10. Varför bry sig om Parisförhandlingarna? Samtidigt som man suttit i Paris har andra förhandlingar pågått parallellt i skymundan som ska underlätta kol- och oljekraft. Det skriver Ingemar Siby.

  Varför ska vi bry oss om Parisförhandlingarna? De är enbart ett spel för gallerierna! Samtidigt pågick förhandlingar om ”Tjänstehandelsavtalet Tisa”.

  Mellan den 30 november och 4 december diskuterade 23 förhandlare från Australien, Schweiz, USA och flera EU-länder ett stort internationellt tjänsteavtal inom världshandelsorganisationen WTO. Avtalets syfte är att minska regleringen och privatisera handeln med tjänster.

  Genom att införa ”technological neutrality”, frånhänder sig staterna möjligheten att styra och reglera så att klimatvänliga energikällor kan införas. Begreppet jämställer solceller med kärnkraftverk, och vindkraftverk med kolkraftverk osv.

  Detta har kommit fram genom läckta dokument som Wikileaks har publicerat.


  SvaraRadera
 11. Paris: Två veckors dygnetrunt-diskussioner om "Hur upplösa klimathotet och rädda jorden till våra barn" utmynnar i en bunt totalt tomma papper, vad gäller relevans visavi jordens allt sjukare tillstånd..

  Men Obama jublar " – Jag tror att det här avtalet kan bli en vändpunkt för jorden"

  Obamas hejduk Kerry jublar: " Resultatet är en fantastisk seger för alla här, för planeten, för kommande generationer.– Vi har gjort det möjligt att ge oss ut på en ny färdväg, en hållbar färdväg."
  Internationella valutafondens chef Christine Lagarde jublar:"Parisöverenskommelsen ”ett avgörande steg för att bemöta utmaningarna (...)"
  Indiens högsta representant, miljöminister Prakash Javadekar, hyllar det nya avtalet: – Detta är ett historiskt ögonblick. Vi har öppnat ett nytt kapitel i vår historia, ett kapitel som inger hopp. Idag har vi återförsäkrat framtiden för kommande generationer,"

  Europeiska kommissionens president Jean-Clause Juncker talade om världens enighet: "– I dag står världen enad i kampen mot klimatförändringarna. I dag får världen en livlina, en sista chans att lämna över en friskare planet som är stabilare med rättvisare samhällen, och mer välmående ekonomier. Det här avtalet kommer att styra världen mot en övergång till grön energi"

  Nicaraugua kritiskt
  Nicaraguas representant Paul Oquist uttryckte landets missnöje över klimatuppgörelsen. Han sade att avtalet inte gjorde tillräckligt för att skydda ”moder jord”.

  Alltså: 1 (EN) röst ur fungerande hjärna, bland 192 världsledares rösterr i denna livsavgörande fråga: HUR återfå Moder Jords hälsa till våra barn och alla efter dem kommande generationer?
  Pengar eller livet = VALFRÅGAN, som måste få ett adekvat svar.

  Klimatförändringen är blott ETT "dödsvirus" som drabbat Moder Jord, pga omvandlingen av liv till död, PENGAR! Denna omvandling har förgiftat jordens alla tre hav, dvs. vattnen, luften, myllan OCH allt i dessa tre hav levande, livsuppehållare, dvs vår och allt livs föda, med andra ord är symbiosen å vår gudagåva Jorden genomförgiftad. Detta FAKTUM begravde Parisförsamlingen i totala Tystnaden!!

  Vår jord är ett mirakel, en livets väv av allt i sköraste symbios.
  Vi människor tappar mer och mer kontakten med vår nära natur.
  Vi använder naturtillgångarna som en resurs för att tillfredsställa
  vår ekonomiska girighet.
  Ur en människas djup växte texten till sången "Förlåt oss jord” fram,
  inifrån förtvivlan över hur vi förgör våra källor till liv. Ett folkets röst.
  Sången

  "Förlåt oss jord" är en bön om förlåtelse, ämnad att ge insikt i
  vår egen skörhets källa, Jorden, vårt Världsarv.

  Du vind som smeker vår sargade jord
  och som troligen har hennes öra
  viska från mig några värmande ord
  några skimrande ömma och sköra.

  Säg henne tack mor för de gåvor du strött
  över barnskarors skriande hopar
  förlåt oss mor att vi rivit, förött
  dina flortunna sinnrika knopar.

  Förlåt alla sargande hugg och slag
  förlåt ock de djupaste såren
  vi lovar bli vuxna en vacker dag
  och gälda de förlorade åren.

  Tack kära mor för de blommor du ger
  för de vindar som svalkande drar
  för toner som gläder och tröstar och ber
  i din flammande färgbudoar.

  Du vind som smeker vår sargade mor
  och som svalkande rör hennes panna
  lyssna med henne var psalmerna bor
  och låt skogarna sjunga de sanna.
  © s-e forslin

  SvaraRadera
  Svar
  1. fixErIngSbiLDen

   Aktie/ränte/valutarapportens blåskimrande staplar darrar… Darrning-
   ens minsta fluktuens skakar
   jorden. Darr-
   r-
   rr
   rrr-
   ningen
   rapporteras, analyseras, debatteras globalt – sekundligen. Paralyserad
   rusar mänskligheten ifrån sig själv, med blicken hypnotiskt focuserad
   vid den darrande fixeringsbilden.
   Ekonomins akademiska burfåglar, ”Dårfinkarna”, kvittrar
   inifrån sin inlästa teoribur svischande
   siffror, surrande summor.
   Tomma tankar tumlar. Enfaldens eko ökar. Dårhuset dånar.
   ”Dårfinkarnas” ägare, ”Psykopaterna”, patrullerar gränsen mot
   verkligheten. Ingen,
   inte någon, inte en enda jävel skall släppas ut ur overkligheten.
   BASTA!
   Darrningen skall hållas!
   Vetenskapens virrhjärnor irrar vilsna. Schizofrena politiker dreglar
   drömmar, blåser bubblor bakom journalistiska skenfigurers skyhöga
   skydd.
   Dånet dönar.
   Darrningen dirrar.
   I-världens irrelevans, relativt fortsättningens förutsättning,
   frodas i förbleknande fägring på jorden. Livet
   ligger på dödsbädden, flämtande.
   Hypnotiserade hysteriker hastar över alla utsikter till insikt.
   Fixeringsbildens darrning skälver
   till. Jorden skakar.
   Barnen bleknar. Rodnande
   mödrar och fäder hastar förbi dem
   svettiga av iver att hinna sig själva
   i bortrusande odödlighet.
   © s-e forslin

   Radera
 12. Tyvärr tror jag att människor i Sverige vill ha högre temperatur...

  Människor som Bob M Carter som torpederar klimatbluffen fullständigt hjälper naturligtvis inte till att inse det verkliga problemet heller...

  Problemet kommer heta överbefolkning och sinande resurser. Det ENDA partiet som insett detta heter vadå?

  SvaraRadera
  Svar
  1. EkoSoLiD?

   Och vad har du för lösningar?

   Radera
  2. Skulle gärna rösta på ditt parti om du kunde redogöra för hur många fler än du och jag som skulle göra det då..

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. @Kuckeliku
   EkoSoLiD kan du gärna bjuda in till valsamverkan om du vill!

   Vi har flera olika lösningar som kommer sänka CO2-halten dessutom. Färre människor, färre och kortare transporter genom ut ur EU, satsningar på hållbar energi, bort från oljeberoendet, fler "kuckeliku" genom meditation etc. ;-)

   @Anonym

   Det kan jag inte redogöra för. Det hänger på dig och alla andra på valdagen. Rösta f.ö. INTE på Vetenskapliga partiet! Vi befinner oss numera i en regnbågskoallition med Jämställda partiet så rösta på Valsamverkanspartiet! ;-)

   Radera
 13. Glad Lucia till alla ljushuvuden.

  Lucia bör f.ö. egentligen vara den 21:december, på midvintern, på Tomas tvivlarens namnsdag för den intresserade, en person som förespråkade meditation. (länk förbjuden)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glad Lucia på dig själv ditt ljushuvud :)

   Lisbeth

   Radera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.