torsdag 3 december 2015

Ekomodernisternas - och gröna keynesianers - brist på ansvar

En ungskog drar åt sig mycket färre kolatomer än en äldre skog - det tar i själva verket mellan 30 och 50 år innan nya träd, som växer efter en avverkning, kan ta upp lika mycket kol som släpps ut när det gamla trädet förbränns som biomassa.

Detta innebär att skogsbränslen inte löser det akuta problem vi har när det gäller klimatkrisen. Ända tycks en del klimatpolitiska debattörer mena att så skulle vara fallet. Framför allt är det många som kanske bäst definieras som gröna keynesianer och/eller ekomodernister som stått, och står, för denna missuppfattning. De pläderar insiktsfullt för den vetenskapliga analysen av fossila bränslens påverkan på klimatet, men uppträder nästan som klimatskeptikerna när det gäller att ta till sig - alltså inte alls - naturvetenskapliga fakta som rör biobränslen.

Biobränslen kan bara ge ett begränsat bidrag till den fortsatta övergången från fossila bränslen till hållbara system. Det är förödande för den biologiska mångfalden att gröna keynesianer och ekomodernister legitimerar ökande avverkningar och dess följd: artfattiga monokulturer som inte har ett dyft med riktig skog att göra. Allt för att uppnå det som blivit både medel och mål: ekonomisk tillväxt oavsett i vilket skede av samhällsevolutionen vi befinner oss.

Ska den ekonomiska tillväxten per capita fortsätta  även i materiellt rika länder innebär det att vi aldrig kommer att nå klimatmålen. I varje dollar, i varje euro, i varje krona finns nämligen koldioxid. Ju fler dollar, euron och kronor - ju mindre koldioxid måste var och en innehålla.

Kanske är det så att ekomodernisterna och de gröna keynesianerna är klimatkrisens främsta banerförare - kanske till och med större än industrifatalisterna. Man överdriver inte bara teknikens och biobränslens möjlighet, man försvarar ett ekonomiskt systemtänkande som är destruktivt.

Det ekonomiska systemtänkande som gett oss så mycket gott är på väg att bli civilisationens största hot. Tyvärr är det karriärbefrämjande att försvara systemtänkandet. Det lockar även tänkare som definierar sig som gröna.

Hela problematiken har ökat i och med att beräkningar man tidigare gjort utgått från att jordens befolkning avstannar vid nio miljarder. Nya beräkningar visar att vi snarare blir elva miljarder. Därmed måste de ekologiska fotavtrycken från var och en av oss bli ännu mindre än vad man tidigare räknat med.

Det teknikskifte som ekomodernister sätter sin tilltro till räcker inte. Teknikskifte måste till, så är det. Men att det, inom så kort tid som vi nu har till förfogande för att vända utvecklingen, skulle kompensera såväl världens befolkningsökning, med en växande konsumtionsstark medelklass, som en ekonomisk tillväxttakt på flera procent i redan materiellt rika samhällen är totalt osannolikt.

Det är därför en stark teknikutveckling måste kombineras med såväl socialt anständig familjeplanering som  utveckling av system som är robusta nog för att fungera även utan ekonomisk tillväxt.

42 kommentarer:

 1. Ja så kallad "grön tillväxt" låter lockande, men tillväxten i sig är ju problemet och det löser man att kidnappa ordet grön. Hur mycket av denna tro på grön tillväxt kan skyllas på Brundlandt-rapporten?

  Angående ekomodernism så läste jag nyligen ett ekomodernistisk manifesto (googla ecomodernist manifesto) som istället för biobränsle vill att vi ska satsa stort och bygga ut kärnkraften. Det finns ju en del, mest i engelskspråkiga länder, i gröna lägret som tror vi måste satsa på kärnkraften (t.ex. George Monbiot) med inte så många i Sverige i alla fall.
  Georgos Kallis hade ett bra svar det kärnkraftvänliga ekomodernistisk manifestot (googla ecomodernist manifesto Georgos Kallis).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ove, Giorgos Kallis svar är faktiskt spektakulärt uselt. Det är snyggt framlagt och på ytan filosofiskt avancerat, men är genomgående feltänkt med ett felaktigt faktaunderlag. Exempelvis har västvärlden planat ut i energi/capita sen 70-talet och inte för att vi outsourcat energi, utan för att vi helt enkelt mättats. Vidare är kärnkraft den renaste energikällan och extremt effektivt ur ett ytperspektiv och energiöverskottet är givetvis enormt. Och det här är så dumt att man undrar om han levt under en sten de senaste 30 åren: "The improvements in birth, living and working conditions the authors rightly celebrate are concentrated in a small part of the world (the Euro Americas)". Finns mycket mer fel, betydligt fler än rätt. Hade han lämnat in det där till mig som ett skolarbete hade jag doppat det i rött bläck och lämnat tillbaka.

   Radera
  2. @Jeppen
   Misstänker religiöst tankesätt som leder till cherrypicking och konfirmeringsbias.
   Strålande kommentar!!! "Vidare är kärnkraft den renaste energikällan" Ha ha ha. :-) ...de är inte ensamma om konfirmeringsbias...

   Radera
  3. @Martin: Det är inget bias från min sida. Jag har helt enkelt kollat upp livscykelanalyserna och informerat mig om gruvdrift mm. Slutsatsen är ofrånkomlig - kärnkraften är renast.

   Radera
 2. Att "gräva ner" problem har länge varit människans primitiva instinkt.
  Särskilt sedan vi uppfann den så bekväma grävmaskinen.
  Vi gräver ner gifttunnor, kärnavfall. Vi gräver snart ner koldioxid.
  Vi har börjat gräva på vår egen konstgjorda globala massgrav.
  Där ryms ledigt alla optimister och pessimister tillsammans.
  Aran

  SvaraRadera
 3. Birger, du skriver:

  "Man överdriver inte bara teknikens och biobränslens möjlighet, man FÖRVARAR ett ekonomiskt systemtänkande som är destruktivt."

  /anita

  Antar att det ska stå förSvarar? Eller? Förvarar i bemärkelsen "bevara", "skydda", kanske?

  SvaraRadera
 4. Så där går det när man lägger till sitt namn vid redigeringen. :-)

  /anita

  SvaraRadera
 5. Vi går mot en kollaps. Men säg det till miljöpartisterna, som fortfarande tror att de skall fixa till skolan på hundra dagar och ger många andra prov på att tro sig vara omnipotenta. Vare sig de har några förslag eller ej.

  SvaraRadera
 6. Det finns tyvärr många tabun när det gäller debatten om hur vi når ett hållbart samhälle. Tillväxtens och befolkningens gränser är två frågor som man oftast undviker. Båda frågorna hänger ihop. Ökande befolkning ger stödjande signaler om ökad BNP och ses därmed också som utveckling och framsteg.
  I ett globalt perspektiv måste befolkningsökningen stanna eller rentav minska - det "köper" de flesta. Ur ett svenskt perspektiv borde det innebära att vår befolkning endast borde öka genom omfördelning - d.v.s genom invandring och inte genom ökade födslar. Tabu eftersom nya "tilldragelser", syskon och den växande familjen är en frihet som ses som självklar.
  Men med en strategisk växande befolkning i Sverige genom omfördelning måste också omfatta en långsiktig plan på hur vi samtidigt ska klara vår lokala miljöproblem och t ex skydda värdefull natur. Större befolkning innebär alltid större belastning.
  Ovanstående är en känslig diskussion som ändå måste föras men får inte ställas mot akut hjälp till flyktingar i nöd, asylrätten eller ens fri invandring. Hursomhelst borde frågan om familjeplanering i vårt land ske ur ett globalt perspektiv inte lokalt.

  SvaraRadera
 7. Leif
  ....eller att prioritera flickebarn på gossars bekostnad.
  /Kinakännare

  SvaraRadera
  Svar
  1. Preventivmedel, adoption eller rent av en familjär jycke kan ju vara andra alternativ

   Radera
  2. Ja känsligt är det. Men som Leif Webbvalet AB säger, ändå en diskussion som måste föras Strutsmentalitet funkar inte längre. "Större befolkning innebär alltid större belastning" Ja nybyggare innebär en stor belastning på naturen. Men som tidigare sagt, vi har vårt "gröna guld" skogen. Vår tillväxtmotor. Reinfeldt flög över landet och konstaterade, att här finns det plats. Så öppna upp era hjärtan, så öppnar jag upp för profiten. Spekulation men var det så han tänkte?

   Det finns dem som inte alls värnar skogen. Det finns också dem som värnar den högt och därför föredrar att det förtätas. Som nöjer sig med att tränga ihop sig i små hyreslägenheter hellre än att värdefull natur förstörs. Bara för att en ungskog, drar åt sig färre kolatomer än en äldre skog, så är det okej att skövla hur som helst? En del förstår sig inte på det här med gammelskog. Man vill skövla utan urskiljning. Speciellt om platsen är sjönära. Politiker anser ofta att alla vill bo sjönära. T.ex. (Rädda Runbyskogen) och folkomröstningen, som tack och lov utmynnade i ett nej vittnar om det.

   Boken "Farväl till folkhemmet är intressant" skriven av Andreas Johansson Heino. Har inte läst den ännu, men lyssnat lite till innehållet. Det har inte varit tabu att diskutera invandringen i Sverige säger han. Det är en falsk bild. Men man har "sagt samma saker". Och nu fungerar det inte längre. Trots det säger vi samma saker. Det är en illusion att invandring till Sverige inte förändrats. Så varken de som ogillar/ inte tror, eller anser att mångkultur i större utsträckning fungerar, behöver säga andra saker inte samma saker.

   Vad är det för vägval vi står inför? Att skövla skog? Att välja att förtäta städer där befintlig infrastruktur redan finns?

   Av vad jag förstått står detta i konflikt med varandra. Integritet innebär att man inte trycker ihop sig alltför tätt. Anser att man kan kräva svar nu av gröna anhängare och andra mångkulturivrare kring vad gör vi nu? Och att vi som inte tror eller anser, att mångkultur av denna kaliber inte fungerar, lägger ner stridsyxan och även vi kommer med konkreta förslag. Tycker att jag försöker:) Men man bör vara två i en tango. Långdansen kring mångkulturen dansar vidare. Och de som är emot tror att vi kan gå tillbaka till det "Svenska folkhemmet" Inget av det fungerar. Hur hittar vi en balans?

   För inte är det i huvudsak Ekomodernisternas - och gröna keynesianers -brist på ansvar? Vi har alla haft ett ansvar och har fortfarande det. En dels är större.
   Vad är det för vägval vi nu står inför? Det är omöjligt att återgå till folkhemstanken. Och det verkar omöjligt att få vårt mycket unika mångkulturella samhälle, att fungera i verkligheten? För vi är unika. Om man jämför med andra länder. USA nämns i boken. Vi blir alltmer som USA. Har Sverige blivit en experimentverkstad?

   Personligen är jag inte beredd att offra skogen. Föredrar förtätade samhällen. Och att naturen bevaras till efterkommande generationer. Men människor ska kunna leva i dem också, trivas och kunna hålla sams. Det lyckas vi inte ens göra på denna blogg alla gånger....

   Lisbeth

   Radera
  3. Hmm alla religioner tillåter inte preventivmedel...

   Lisbeth

   Radera
  4. Ibland måste vi ställa saker mot varandra. "Fri invandring" och skydd av värdefull natur är väl närmast oförenligt. Klarar vi inte av att ställa det mot varandra, så får vi finna oss i att t.ex. ensamkommande flyktingbarn, ockuperar tomma hus. Eller att romer bosätter sig på privat mark. Som nu sker där ute i verkligheten. Personligen så klarar jag av den tanken. Personligen så tror jag ju inte på, att vi äger något överhuvudtaget. Men jag "tror" att de flesta inte klarar av att få sin mark och sina ägodelar beslagtagna. Då avhyses man i verkligheten. Så varför låtsas?

   Lisbeth

   Radera
  5. @Kinakännare
   Jag vet inte vad genomsnittskinesen anser om familjeplanering, men jag tror att de sannolikt är positivt inställda. Det säger jag efter tre månaders resande i Indien som gjorde mig mycket positivt inställd till familjeplanering. Även Karan Singh från Indien är positiv till familjeplanering:

   ”År 1974 ledde jag den indiska delegationen till världsbefolkningskonferens i Bukarest, där mitt uttalande att ”utveckling är det bästa preventivmedlet” blev allmänt känt och ofta citerat. Jag måste erkänna att 20 år senare är jag benägen att ta tillbaka detta, och min inställning nu är att ”födelsekontroll är den bästa utvecklingen”.
   / Karan Singh

   När man lever i Indien gör man som individ inte så stort avtryck på miljön p.g.a. det varma klimatet som inte kräver uppvärmning, men man ser tydligt problemet eftersom det handlar om väldigt många människor.

   Radera
 8. Neoliberal Agendators dec. 03, 12:01:00 em

  "Det är därför en stark teknikutveckling måste kombineras med såväl socialt anständig familjeplanering som utveckling av system som är robusta nog för att fungera även utan ekonomisk tillväxt. "

  Familjeplanering, vad innebär det? Att man bara ska få skaffa ett barn? Sen som har sagt så många gånger, det är inte ekonomisk tillväxt som är problemet utan utsläpp mm. Börja i rätt ände.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Neoliberal, nu skrev jag "socialt anständig familjeplanering", vilket knappast innefattar att man inte !får skaffa" mer än ett barn. Vi kan ju börja med att slippa politiker som säger att barnafödandet måste upp (vilket allt från japanska ledare, Putin och Göran Persson gett uttrycka för...

   Radera
  2. Neoliberal Agendafre dec. 04, 12:43:00 fm

   Vad politiker säger kan kvitta.Frågan är vilka reformer man vill genomföra?

   Inte mig emot att avskaffa barnbidraget och ta bort subventionerat dagis.

   Radera
 9. Med en stängd Öresundsbro slår regeringsmedlemmen Nya Miljöpartiet två flugor i en smäll.Lägre invandring och mindre bilkörning.
  Så får det bli.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men hur ska det hela motiveras politiskt? Kanske "-Vi ville absolut inte, men kräftkalasen under kristallkronorna hade en så stark dragning att kräftorna till sist segrade i denna ohyggliga samvets-strid. Det är kräftornas fel. Och de vita dukarna med silverbestick."?

   Radera
  2. Vad sägs om "det hade varit mycket värre utan oss!" ?

   Radera
 10. Jag är lite glad över att det finns industrifatalister. Eftersom de är de enda som hittills har gjort något meningsfullt som förbättrar miljön. Politiker tror gärna att de styr, även över företagens aktiviteter. Men alla väsentliga miljöframsteg sker genom det som företag utvecklar, och som politiker senare försöker normalisera. Företagen gör betydligt merän vad politikerna ber om. Logiskt, eftersom politikerna inte har en aning om vad de ska fråga om.
  Sprången sker inte i politiken (logiskt, en duva hoppar inte så långt, speciellt inte när den har ätit. Och politiker äter ordentligt).

  Om vi ska sätta förhoppningarna till den politiska klassen, kommer vi att få stadiga miljöframsteg i verkligheten, utlösta av fenomenal strategi och klarhet, som i kärnkraftsfrågan och energi över huvudtaget, och flyktingmottagningens planering och handlingskraft. Allt på topp med andra ord.

  SvaraRadera
 11. Undrar hur dagens händelser kommenteras av (mp)? "Träck"? Eller rent av "bajs!"..?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man får nog köpa nytt lexikon för att klara sig i framtiden?

   Radera
 12. KingEdward
  Om de miljöinsatser som görs domineras av industrin säger väl det mer om politikens tillkortakommande än industrins förträfflighet. Industrin lever normalt i en tuff konkurrens. Kan de tillverka produkter med lägre energiförbrukning och lägre miljöpåverkan än konkurrentens prylar så säljer det. Problemen kommer när företaget vill sälja mer, fler och oftare. Det finns alldeles för stora incitament att begränsa livslängden men också att skapa nya behov in absurdum.

  SvaraRadera
 13. En slipprig streber såg nu allt rasa
  salongernas skimmer släcktes ner
  Narcissus skrek av ren ångest-fasa
  paradiset förlorat..aldrig mer, aldrig mer!

  SvaraRadera
 14. Jag återvinner en gammal kommentar som jag postat annorstädes. Det här med klimat är skitenkelt att lösa, kanske ett av de enklare problem som mänskligheten just nu står inför. Nedan löser inte det i sin helhet, men det krävs en lösningspluralism om vi skall lösa problemet, den som letar den ENDA lösningen är lösningarnas baneman nummer 1.


  Detta är idén jag tänkte ut när jag gick på familjens gata i en Norrlandsby med 8 hus och såg 4 personer kämpa med dåliga snöslungor från Jula och Biltema. 4 snöslungor och 8 hus syntes mig fullständigt idiotiskt.

  Men så här räddar vi miljön och vidmakthåller (höjer imho) levnadsstandarden.


  Det är ett par vansinniga idéer som måste bort för att vi skall lösa de flesta miljöproblemen i ett enda slag. Det är ett så lätt problem att lösa att man häpnar över att folk försöker få det att verka svårt att minska vår energikonsumtion, vår miljöpåverkan och bibehålla vår mänsklighet, vår levnadsstandard med mera. Dessa problem är inte svåra att lösa, kanske de lättaste utmaningarna vi har att lösa, mycket lättare än rasism, än religiösa villfarelser och andra dumheter. Det är främst två idéer som måste tas bort och det är följande:

  Att bo på ett ställe, arbeta på ett ställe och handla på ett ställe.

  Detta är ett vansinne som står för den absoluta majoriteten av normalhushållets transporter. Vi tvingas (av statsmakten) att flytta till den plats där det finns arbete, så det finns inget kontroversiellt i att ta bort denna idé, att få bo var man vill tog vi bort för flera år sedan. Bara att ta bort rätten att få etablera företag var fan man vill, rätten att bygga köpcentrum och skjuta ens egna transaktionskostnader på individen, det är inga rättigheter företagen skall ha. Jag är trött på företag som envisas med att skjuta transaktionskostnader på mig, självservice, storköp och gud vet allt vad de kallar det. Jag lever bara en gång och vill inte slösa tid på att effektivisera företagens utsugning.

  Med dessa regler har vi snart byggt ett samhälle där man bekvämt promenerar till butiken för att handla, promenerar till jobbet, skolan och lekparken. Vips är större delen av alla fossila transporter borta.

  Samtidigt skulle det förändra vårt konsumtionsbeteende positivt också, måste man köra ett par mil till det gigantiska varuhuset för att handla mat, då handlar man på sig saker för att slippa fara så ofta, vilket resulterar i ett stort svinn i hushållen då det kanske blir ett mjölkpaket som aldrig blir urdrucket. Grönsaker som blir dåliga i kylskåpet och som kastas. Jag vet ju hur det är då min familj bor i ett villaghetto på landet där tillgången till dagligvaror är dålig, då blir det nån tomat som är dålig och måste kastas när det närmar sig dagen man skall åka och handla igen. Att folk accepterar att dagligvaruhandlarna förskjuter sina transaktionskostnader på kunden på detta vis är givetvis något som vi måste göra upp med.

  Nästa idé vi måste göra upp med är så korkad så man inte riktigt fattar hur det kommer sig att den blivit så central i vårt samhälle. Någonstans måste vi gjort byfånen till kung. Den idén är följande:


  Slut Del 1, forts följer.

  SvaraRadera
 15. Del 2, fortsättning.

  Alla skall äga en egen allting.

  Denna idé är så korkad att man inte förstår hur den kan ha härskat så länge som den gjort. Idén är helt orimlig hur man än ser på den. Tänk att du själv skulle tillverka en av varje grej i världen för att äga den, det skulle du inte kunna göra, grejerna skulle bli ganska sunkiga och dålig kvalitet. Du skulle ägna hela ditt liv åt att tillverka prylar du sällan använder, ändå skulle du aldrig äga alla prylar innan du dör. Men med arbetsdelning så skulle det betyda att du jobbade med en sak som gav lön och köpte resten av prylarna från någon som tillverkade dem. Det skulle inte låta sig göras med mindre än att någon som tillverkar prylarna har oerhört mycket mindre lön än du, annars skulle vi vara tillbaka vid att vi ägnar hela livet åt att tillverka prylar åt varandra och ändå inte hinna med att tillverka en av varje pryl åt varandra innan vi dör.

  Gå runt i din lägenhet och ditt förråd och titta vad det är som du faktiskt använder varje dag och hur mycket skit du har i lägenheten och förrådet som har som sin huvudsakliga funktion att ta upp plats i ditt liv. Alla prylar du har i garaget som bara tar plats, som kräver din tid i form av underhåll eller helt enkelt genom att du måste flytta runt saker för att komma åt andra saker. De flesta prylar är dessutom inte av särskilt bra kvalitet, för att ha råd med kantklippare, gräsklippare, skruvmejslar, fritös, grovdamsugare, symaskin och gud vet allt vad man har i ett medelklasshushåll i dagens Sverige, så har man handlat billiga grejer på Jula och liknande varuhus. De billiga grejerna från Jula, Biltema och andra handlare av billiga prylar får jobbet gjort, men det blir inte så himla bra, du har runddragit några bultar på bilen, du har sabbat ett par skruvmejslar, med kantklipparen får du stå och gnugga för att få bort allt gräs, om det är grovt gräs så får du kanske dit med näven och slita av det. Fritösen som tappar värmen omedelbart när maten kastas i och som tar en stund att få upp värmen igen ger dig aldrig lika krispiga lökringar som reklamen lovade och som det professionella hamburgerköket levererar.

  Egentligen är nästan varje pryl du har en besvikelse, du ville egentligen ha en proffsgrej, en Hilti som borrar genom din betong som om det vore smör, en AmPro-nyckel som griper bulten perfekt och aldrig glider, en proffsfritös som ger dig ett perfekt krispigt resultat att imponera vännerna med på kompismiddagen. Men det går inte, det är på sin höjd inom ett väldigt smalt område du har råd med proffsgrejerna, kanske mekar du med bilar och har en nyckelsats av proffskvalitet, kompletterat med lite Biltema skit och en del av medelkvalitet. Inte ens för sin passion i livet har man uteslutande grejer av absolut bästa kvalitet, de flesta har det inte iaf.

  Jag säger dock att du kan ha alla prylar som finns av bästa proffskvalitet, samtidigt som du räddar miljön, minskar din konsumtion av bestående varor dramatiskt och sparar enorma summor pengar, allt på en gång. Att detta är enkelt och mindre besvärligt än att ha garaget/förrådet/hemmet fullt med skit som du måste rota i varje gång du behöver någon av den absoluta majoritet prylar du inte använder dagligen, låter kanske otroligt, men är det inte.

  Slut Del 2, forts följer.

  SvaraRadera
 16. Del 3.

  Hur skall det gå till då? Helt enkelt genom resursdelning. Varje kvarter kan ha en bod eller källarrum där man tillsammans med grannarna har prylar som man kan komma och låna när det passar en, tillsammans med sina grannar bestämmer man vad som skall finnas i detta utrymme. Alla prylar kan givetvis inte finnas i varje kvarter, vissa saker som används väldigt sällan av individen kan finnas på centrala punkter i bostadsområdet, där resursdelningsföreningarna delar på riktigt dyra/skrymmande eller lite använda prylar. Istället för att gå till ditt eget förråd för att hämta fram din egen sunkiga fritös eller verktyg, går du till resursdelningsrummet bredvid ditt förråd, vill du vara garanterad att prylen skall finnas där om du behöver den en specifik tid, så bokar du den i förväg på internet eller i en app i din telefon. Tillsammans har ni råd med proffsvarianten av allt som ni kan tänkas behöva i kvarteret, bostadsområdet, kommunen, länet, landet, världen.

  Har diskuterat detta med folk och de har haft vissa självklara invändningar som inte utgör särskilt stora problem.

  Men folk kommer stjäla som korpar ur det rummet!

  Nja, med modern teknik så är det inget problem. Jag använder en RFID bricka för att komma in i mitt bostadshus, mitt garage och min tvättstuga. Det finns utrustning för RFID (och andra finurliga system), som gör att du för det första inte kommer in i rummet utan din RFID bricka, inta kan få loss prylen från sin hylla eller hängare utan att hålla upp din RFID. Ett datorsystem kontrollerar vem som var i rummet när och vad denne någon tog ut ur rummet, systemet kan påminna folk om att lämna tillbaka prylar automatiskt, automatiskt sanktionera missbruk osv. Att stjäla från sina grannar är något man inte gör om de vet exakt vem det är som gjort det, när och vad hen tog. Stölder begränsas till vanliga inbrott som kan hända vem som helst, men när systemet med resursdelningsföreningar blir utbrett och alla har tillgång till det som finns bakom dörren iom att de har en bostad, hur stor blir risken för inbrott då?

  Grejerna kommer att förstöras vårdslöst användande!

  Slitage på prylarna är oundvikligt. Men det är enkelt att spåra förövaren som använder prylarna på fel sätt, som inte gör rent dem efter sig osv. Utöver att systemets kontroll hämmar missbruk av prylarna, så finns det andra möjligheter i dagens samhälle. Idag sitter folk i FAS3 och knypplar utan garn, det finns massor med arbetslöshet, det finns ett Samhall som bara förvarar funktionshindrade utan arbetsuppgifter eller arbetar med arbetsuppgifter som inte alls är anpassade för funktionshindrade. Varje kommun har en armé människor utan meningsfull sysselsättning, att administrera redskap och underhålla dem skulle kunna ge dessa människor en kontakt med samhället, en meningsfull sysselsättning och om föreningen och kommunen hjälps åt, riktiga löner.

  Men folk vill ju ha egna prylar. ”Jag älskar att äga”

  Tja, det är en sanning med modifikation. Ingen älskar att äga allting. Det faktum att det finns bra grejer att låna, betyder det inte att man inte kan äga en själv. Jag kanske mekar med bilar varje dag eller har snickarglädje som hobby, då finns det inget som hindrar mig från att ha en egen liten samling av mina specialgrejer. Totalt sett skulle du ändå minskat din konsumtion av bestående varor väldigt mycket. Kvaliteten på prylarna innebär också att de saker du lånar håller längre och därmed belastar realekonomin mindre i sig själva, även om själva produktionen var dyrare för realekonomin (En skruvmejsel förr var något som lämnades från far till son, inte som idag, något som är sönder efter en handfull skruvar). Så privategendom finns det ändå. Gemenskap handlar inte om din strumplåda, som jag brukar säga till de som fasar för all form av egendomsgemenskap. OCD Hoarding är en sjukdom, inte en samhällsprincip.

  Slut Del 3, fortsättning följer.

  SvaraRadera
 17. Del 4, sista delen.

  Du kommer aldrig kunna övertyga alla om att det här är en bra idé så lägg ned tanken!

  Nu är det någon som tänker sig att detta skall komma som ett direktiv från politiker, så funkar naturligtvis inte detta, som ett direktiv från en centralmakt skulle det inte funka alls. Folk på olika platser vill ha tillgång till eller behöver olika saker. Det börjar i ditt kvarter, med dig och din granne. Givetvis kan politikerna hjälpa till med till exempel den infrastruktur som behövs. Kan man bygga köpcentrum, kan man givetvis bidra till detta, kan man bidra till infrastrukturen för allahanda verksamheter i alla kommuner i alla världens länder, kan man göra det för denna också. Människan är mest medveten om sina egna materiella förutsättningar, den individ som går med i föreningen kan tömma sitt förråd på skit och skänka till välgörenhet, samtidigt få tillgång till proffsgrejer, deras materiella levnadsvillkor har förbättrats avsevärt, deras administration av egendom minskas och de får tid för bättre saker, väl inne vill man inte tillbaka till Biltemas prylar, man behöver bara övertyga de som går med. Alltihop ger me pengar över i plånboken dessutom.

  Men tänk på tillväxten!

  Det betyder inte att man konsumerar mindre, man konsumerar mindre bestående prylar, vilket inte är samma sak som minskad tillväxt. Bara för att du sparar tusenlappar i konsumtion varje år, betyder det inte att det inte finns saker som du kan tänka dig lägga de tusenlapparna på. Det som försvinner är Biltema, Jula och andra billiga prylar-”outlets”, kvar finns de som säljer proffsprylar, vilket inte är samma som minskad tillväxt. Saker har kommit och gått, utnyttjandet av realekonomin har effektiviserats utan att ekonomin kraschat för det. För väldigt längesedan bestod nästan allt arbete av arbete med realekonomin, man jobbade på sågen, i gruvan och på åkern, idag är det väldigt få som jobbar inom den grenen av ekonomin, så uppenbarligen har det gått att förändra samhället på liknande sätt som detta kommer göra förr, finns inget hinder för det nu heller.

  Men arbetslösheten då, de som säljer skit hos olika handlare av billigt skit blir ju arbetslösa.

  Ja, förvisso blir marknaden för de stora återförsäljarna av engångsskruvmejslar och annan skit mindre och färre försäljare kommer behövas. Men faktum är att vi i över 20 år bara sysslat med att gömma arbetslöshet, arbetslinjen är död som fenomen, i praktiken, vilket är själva orsaken till att det gormas så mycket om den i dessa dagar, ett döende fenomens sista strid. Att vi behöver arbeta mindre är en självklart positiv effekt av detta, arbetslösheten skapas bara genom att man tvingar de som arbetar att arbeta mycket mer än vad som behövs. Samtidigt kan resursdelningsföreningarna utgöra en plats där många kan få arbeta

  Man kan konstatera att om vi skaffade proffsgrejer och delade på dem, så kan vi vidmakthålla(eller till och med höja) vår levnadsstandard och rädda världen samtidigt. Möjligheterna för att bygga upp tredje världen har jag inte gått in på här, men givetvis skulle en sån här verksamhet få internationell spridning och höja även deras levnadsstandard. Helt utan att politikerna behövs blandas in. De är statister eller kan hjälpa till, de kan givetvis stå i vägen, men varför skulle någon vilja stå i vägen för att vi alla skulle få det bättre? Varför skulle någon vilja stå i vägen för att rädda miljön?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ägodela – årets bok 2016 är här!

   Allt fler väljer bort ägandet och väljer istället att hyra, låna, ge bort, byta eller köper begagnat. Det är ett fenomen som går under många olika benämningar. Naturskyddsföreningen kallar det för "ägodela".

   Radera
  2. Jo, jag har sett att detta är tankar som mer är del av ett kollektivt medvetande än min egen idé. Det är samåkningssiter på nätet och mycket annat som jag varit del av.

   Radera
 18. Nu skriker SSU rätt ut också! Hur länge klarar sig regeringen?

  SvaraRadera
 19. Birger, du sysslar med oseriös projektion. Det är dina gelikar i traditionella grön-sfären som vurmar för biomassa. Ekomodernism handlar uttryckligen om miljövänlighet genom att intensifiera mänsklig verksamhet på mindre yta och frikoppla oss från naturen, vilket explicit utesluter biomassa. Det innebär istället kärnkraft, bland annat. Vanliga gröna vill däremot bli miljövänliga genom att leva i "harmoni" med naturen, dvs nyttja naturen på ett hållbart sätt och ratar idén om frikoppling som "onaturlig". Din nästan-insikt om omöjligheten att leva det livet med 11 miljarder bör dras till sin logiska slutsats: Att bryta med traditionell grönhet och bli ekomodernist.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om det var så att vi talar om mindre yta så skulle väl uranbrytning också uteslutas. Jag vet inte vad du menar med "frikoppling från naturen", som du säger att gröna skulle rata. Mig veterligen är det gröna som driver idén om tillverkning av köttmassa utan att blanda in djur, så din definition är inte bara problematisk utan dessutom felaktig. Ekomodernism innebär att man, som tidigare språkrören Eriksson och Wetterstrand, menar att god miljö kräver tillväxt. Det vill säga medlet är på något sätt ekonomisk tillväxt för att nå målet... ekonomisk tillväxt som krävs för att det system vi fastnat i skall kunna underhållas, tillväxt till varje pris, även med hjälp av lånade pengar.

   Radera
  2. Birger, om du ska kritisera dina motståndare så bör du först kolla upp vad de står för. Det har du inte gjort, utan du speglar dig i förutfattade meningar som saknar verklighetsförankring. Låt mig citera första meningen om ekomodernism på engelska wikipedia: "Ecomodernism is the strain of environmental philosophy which argues that humans can protect non-human nature by using technology to “decouple” anthropogenic impacts from the natural world." Det här är kärnan. Ditt snack om tillväxt och lånade pengar är INTE en del av filosofin. (Däremot är det många som givetvis med lättnad inser att med decoupling finns det inte mycket som talar emot ekonomisk tillväxt.)

   Det där med att gröna "driver idén" om tillverkning av köttmassa, på vilket sätt skulle det motsäga det jag skriver? Det är inte särskilt underligt att gröna och ekomodernister är överens om några enskildheter, men det är bara ekomodernisterna som konsekvent driver den typen av decoupling. Gröna däremot brukar gilla biomassa-användning, livet-på-landet och allt som låter "naturligt". Rockström exempelvis pratar om att vara "Earth Stewards", dvs att vi ska vara "skötare" och nyttja naturen hållbart - med andra ord en sorts upplysta despoter. En ekomodernist talar istället om att låta jorden vara, decoupling, "rewilding" mm.

   För att förstärka, här är ytterligare ett citat: "Ecomodernism explicitly embraces substituting energy, technology, and synthetic solutions for “natural” ecological services. Among other things, ecomodernists embrace agricultural intensification, genetically modified and synthetic foods, desalination and waste recycling, urbanization, and substituting denser energy fuels for less dense fuels"

   Och ja, självklart är gruvor ett problem, men dagens kärnkraft kräver mycket mindre gruvdrift än andra energislag. Solceller, grönas gunstling nummer ett, kräver enorma mängder gruvdrift, men det spelar ingen roll för er eftersom solceller låter naturligt. (För en ekomodernist så är nästa generations kärnkraft ännu mer attraktivt, för med denna försvinner gruvdriftsbehovet för bränsle helt.)

   Radera
  3. @jeppen
   Ekomodernism tycks vara en vilja att medelst kärnkraft låta tillväxten fortsätta, men alltmer lämna naturen orörd. Man tror att människor med förmåga att ta till sig utbildning kommer använda preventivmedel. Min motfråga är då vilken typ av människa som kommer spräcka den ekvationen... med den exponentiella funktionens logik...

   Jag ser visionen framför mig. Megastäder som ständigt tillväxer, fulla med lallande individer i olika religiösa sekter i megahöghus drivna av kärnkraft. IQ ses som en belastning. All vegetarisk mat tillverkas inuti husen genom LED-ljus och skördas av robotar. Naturen är orörd förutom mega lager med kärnavfall som sakta börjar sippra ut i grundvattnet. Människan är helt skild från naturen när plötsligt en solstorm släcker ner hela skiten ...och veganism blir plötsligt ett minne blott...

   Kan ju för bövelen bli en Hollywood-film! :oD

   Radera
  4. @Martin, udda och misantrop framtidsdröm, särskilt från någon som kommer från "vetenskapliga partiet". Det är möjligt att det går åt helvete för oss även om vi kopplar loss oss från naturen och slutar förstöra den, men jag tycker iallafall att vi borde ge oss själva en chans. Den väg som Schlaug mfl gröna anvisar leder ofrånkomligen till ekologisk kollaps.

   Apropå det är kärnkraft i sig inte en del av ekomodernistisk filosofi. Det är "bara" en kraftkälla med väldigt goda egenskaper mätt med ekomodernistiska kriterier, dvs hög energidensitet och låg footprint.

   Radera
 20. Skrev en dikt på temat:

  "Jorden har begränsande resurser
  ändå lägger vi flera miljarder varje år på reklam
  vi ska jobba mer
  så vi kan konsumera mer
  så vi kan producera mer
  Allt som belastar jorden blir ständigt allt mer
  Allt som berikar människor blir ständigt allt mindre
  Som om jorden kan anpassa sig efter våra begär
  Som om jorden kan anpassa sig efter finansministrar…

  Jag har en begränsad ork
  ändå skriker sociala medier
  ”klart du orkar, du är ju ändå ledig!, svara då, hör av dig, svara då, hör av dig, var tillgänglig!”
  som om att det går att bestämma över någon annans ork…

  Jag och jorden kommer båda att gå in i väggen
  frågan är bara vem som når dit först."

  SvaraRadera
 21. När Sverige upphör att finnas som en identitet och
  uppgår i vansinnet, så har du ju rätt i att vi knappast
  längre kan påverka världshistorien.
  Den rullar vartåt det lutar som det gör mer och mer.
  Jag skulle just till att räkna upp namn på medlöpare men avstår.
  Eftersom den uppräkningen skulle omfatta närapå, oss alla.
  Roland L

  SvaraRadera
 22. @Birger
  Vad anser du är "socialt anständig familjeplanering" och hur adresserar vi ex. en religiös sekt som förbjuder preventivmedel och hyllar baravel, vilket medför ca 12 barn per kvinna på ett anständigt vis?

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.