fredag 8 augusti 2014

Bor DN:s ledarskribenter under en sten?

Elsa Kugelberg är ledarskribent i DN. Hon tycks ha bott under en sten stora delar av sitt liv - för att citera DN:s Karin Bojs formulering om dem som missat att våra utsläpp gör världen varmare. Eller om Kugelberg medvetet bedriver intellektuellt ohederlig propaganda värdigt gamla Pravda. Jag vet inte vilket som är värst: att vara totalt omedveten eller försörja sig i bedrägeribranschen.

I torsdags skrev Kugelberg i sin kommentar till Annie Lööfs sommartal: "Miljöpartiets (om)världsfrånvarande tillväxtmotstånd kommer inte att gå hem bland länder som försöker lägga fattigdomen bakom sig. Det är tillväxt som lyft den industrialiserade världen, och nu vill Indien, Sydamerika och Afrika haka på. Därför tror Lööf att hennes strävan - att verka för en hållbar global tillväxtekonomi - kommer att ge bättre resultat. Det har hon rätt i."

Ohederligheten - eller effekterna av att ha bott under en sten under stora delar av sitt liv - ligger i att Kugelberg ger sken av att tillväxtkritiker är motståndare till att den materiellt fattiga delen av världen får en utveckling som omfattar ekonomisk tillväxt. Detta är fel. Tillväxtkritiker har i årtionden pläderat för att vi i den materiellt rika delen av världen har ett ansvar att skapa ekologiskt utrymme för den materiellt fattiga delen att kunna ta de steg i samhällsevolutionen som också medför ekonomisk tillväxt. Vi skall således hålla tillbaka för att de skall få globalt ekologiskt utrymme att höja sin materiella nivå.

Detta vet, om det nu inte är det där med stenen, Kugelberg förbannat väl. Men det passar inte in i den retorik hon är ute efter. Ynkligt, Elsa! Lite intellektuell hederlighet kan inte skada ens DN:s ledarsidor i tillväxtdebatten. Om det är stenen som gäller, beklagar jag och hoppas på bättre boning i fortsättningen.

För övrigt är det inte ekonomisk tillväxt som gett oss allt det goda vi eftersträvat - skola, sjukvård, bostäder, mat på bordet och materiellt goda förhållanden. Det är människors strävan efter bättre liv som gett oss allt det goda. Under den del av samhällsevolutionen som vi har bakom oss har denna strävan efter bättre liv också gett oss ekonomisk tillväxt.

I varje tidevarv, i varje steg i samhällsevolutionen, måste man ställa sig frågan: Vad är bättre liv?

Svaret på den frågan bör vara styrande för politiken. Om nu bättre liv kanske är mer fri tid, mer kultur och mer social närvaro snarare än ständigt ökande konsumtion som håller igång tillväxten så bör vi väl ändå vara smarta nog att fundera över detta förhållande. Det kanske är så att bättre liv, när vi väl har nått en god materiell standard, inte är att vi skall arbeta mer för att kunna konsumera mer så vi kan producera mer. Den delen av samhällsevolutionen kanske vi redan passerat.

Detta medför problem eftersom de system och de strukturer vi byggt upp är anpassade för en tid när bättre liv och ekonomisk tillväxt följde varandra. Idag är vi i ett delvis annat läge - dessutom har vi sedan mer än tjugo år tillbaka kunskaper om klimatproblematiken, kunskaper om den globala miljösituationen, kunskapen om hur jakten på ständigt ökande konsumtion genom allt snabbare varuflöden skapar problem när det gäller avskogning, vattenförsörjning, naturresurser. Vi vet dessutom att vi blir allt fler på jorden som vill leva som vi redan lever. Detta ställer nya krav på oss att tänka nytt, att hitta nya vägar att bygga våra samhällen på än genom jakt på den eviga tillväxten. Löser vi inte detta med omsorg riskerar vi att förlora demokrati och social anständighet den dag vi står inför en systemkollaps.

Elsa Kugelberg och hennes kollegor på DN:s ledarsida bör kanske också fundera över några samband som bryter mot hur det varit tidigare. I det skede av samhällsevolutionen vi är inne i visar det sig att kurvorna för ekonomisk tillväxt och antalet jobb inte längre följs åt på samma sätt som tidigare. Kurvorna för tillväxt och välbefinnande hänger inte heller ihop längre. Än värre, och det borde åtminstone få ekonomisterna på DN att fundera ett extra varv innan man skriar om tillväxt: de senaste årtiondet har tillväxten varit lånebaserad. Inte så att staten lånat, men konsumtionsnivån har upprätthållits genom att hushållen lånat alltmer.

För den som vill läsa mer om tillväxtproblematiken - och svårigheterna att komma ifrån ett systemtänkande vi gjort oss beroende av - kan läsa här där jag skriver lite längre om de dilemman vi faktiskt står inför men som det politiska etablissemanget och dess ledarsidor inte tycks vilja se. På samma sett som de vägrat begripa att klimatförändringarna leder till en helt annat problembild än den vi vant oss vid. Apropå att bo under en sten.

Har man förståelse för att vi måste börja diskutera vägar att ta oss ur tillväxtberoendet kan STEG 3 vara något.

Här finns några länkar till några av mina föreläsningar kring detta tema.


19 kommentarer:

 1. Vi är många som reagerar på Elsas m fl ledarskribenters raljerande. Hur får vi dem att bli mer problematiserande?
  Det är känt att i den judiska rabbinska traditionen försvaras minst tre tolkningar/teorier när en fråga/sanning diskuteras. Något för DN att ödmjukt ta efter! Istället för att raljerande ensidigt se från bara ett perspektiv.
  Rolf Gustafson.

  SvaraRadera
 2. Kanske är hon bergtagen. Du är lyckligtvis inte Kugelbergtagen.

  SvaraRadera
 3. "....För övrigt är det inte ekonomisk tillväxt som gett oss allt det goda vi eftersträvat - skola, sjukvård, bostäder, mat på bordet och materiellt goda förhållanden. Det är människors strävan efter bättre liv som gett oss allt det goda. Under den del av samhällsevolutionen som vi har bakom oss har denna strävan efter bättre liv också gett oss ekonomisk tillväxt...skriver du Birger.

  Men du bortser från det som förändrat livet mest för oss boende i västvärlden! De fossila bränslena! Dessa står för åttiofem procent, kärnkraft sju, medan de så kallade förnyelsebara står för en halv procent av den energi vi använder!!!

  De fossila bränslena gör (har gjort) det möjligt för oss att ställa ut skulder, med ränta, alltså det vi använder som pengar. Ekonomisk tillväxt är alltså en ökande mängd skulder. Men när det inte går att öka oljeproduktionen längre kan vi inte upprätthålla skuldsättningen vilket innebär att hela samhället stagnerar och vad är det vi ser?

  SvaraRadera
 4. Nu senast säger Ryssland, Sveriges största oljeleverantör; att de kommer att dra ned på oljeexporten:
  http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2014/07/07/Russian-oil-production-expected-to-drop/4391404741593/#ixzz37NMbFrWf

  SvaraRadera
 5. "Vi skall således hålla tillbaka för att de skall få globalt ekologiskt utrymme att höja sin materiella nivå." Ja, nog måste man ha haft en stenhåla som boning för att inte begripa denna självklara anständighet.
  /Bergtagen

  SvaraRadera
 6. Farfar, nejdå, det har jag inte glömt...:-) Det är svårt att göra...

  SvaraRadera
 7. Birger,
  även du tycks ha levt, åtminstone delvis, under en och annan sten. Idag har vi 7 miljarder människor på planeten – 1 miljard, överklassen, lever som vi i Sverige eller däröver, 4 miljarder, medelklassen, vill ha det som vi och 2 miljarder, underklassen, har i princip ingenting. Du skriver att ”Vi skall således hålla tillbaka för att de skall få globalt ekologiskt utrymme att höja sin materiella nivå”. Men hur ska det gå till, menar du? Idag förstörs försörjningsbasen därför att trycket på den är större än vad planeten orkar med. Överklassen, 1 miljard av oss, lever således redan idag ”oekonomiskt”. Vilket politiskt parti ska föreslå att vi sänker vår konsumtion? Hur ska ett sådant parti kunna få några väljare? Och hur ska vi kunna förhindra att medelklassen, 4 miljarder, når överklassens oekonomiska nivå? I själva verket finns ju inget utrymme för någonting annat än en utjämning mellan klasserna och därefter en sänkning. Hotet mot miljön kommer idag inte främst från medelklassen eller underklassen, utan från överklassens allt exklusivare konsumtion. Men skulle fler miljarder sätta som mål en sådan konsumtion, är det definitivt ute med planeten. Hur kan vi motivera att 6 miljarder inte ska få leva som vi inom överklassen gör idag? Därtill kommer till 2050 ytterligare 2 miljarder, dvs sammanlagt 9 miljarder människor som vill leva som medelamerikanen. Arma jordklot! Ingen teknisk utveckling i världen kan rå på en sådan utveckling. Både ekonomer och politiker är totalt ute och reser idag, och vågar inte tala om sanningen för väljarna.

  SvaraRadera
 8. Anders, du har nog missuppfattat vad jag skriver. Det jag säger är att vi måste minska vår konsumtion och dess ekologiska avtryck till en nivå som alla skulle kunna leva på. Det innebär såväl mer effektiv teknik som annat sätt att leva. Självklart kan inte hela jordens befolkning leva som vi gör, det innebär, om vi inte har rasistiska motiv, att vi - och med detta "vi" menar jag också överklassen i materiellt fattiga länder - har ett ansvar att hitta nya vägar än tillväxt att bygga system och strukturer på. Således finner jag det självklart, vilket du inte tycks göra, att människor som lever i materiell fattigdom måste ges rätten att få leva drägliga liv med goda basbehov och lite därtill tillgodosedda. Precis som vi bör göra.

  SvaraRadera
 9. Jag vill inte leva så som politiker verkar anta att människor vill leva. Jag vill leva meningsfullt. Har stått "utanför" sedan 2005. Min sambo och jag lever på en inkomst, en elektrikerlön i norra Dalarna. För att vi kan. För att det går. Och för att fri tid under en bar himmel är viktigast för oss. A-kassan klev jag av eftersom vi klarade oss utan den. Och för att jag aldrig hade för avsikt att lämna orten där vi bor. Och för att jag inte skulle kunna leva med mig själv om jag sökte ett jobb jag inte ville ha.

  Sedan dess har jag tampats med samhällsnormer som säger allt möjligt både nedlåtande och ömkande om mig. Så här från sidan av framstår vårt samhälle och människorna som springer runt i det inte särskilt vänliga. Det springer omkring och mäter sig med varandra i alla upptänkliga sammanhang, bankar på varandra med allt upptänkligt ...med framgångssymboler ...med ord.

  En del verkar ha som sitt kall i livet att bekämpa ...hur andra känner. Människan som är en biologisk varelse och kanske mer än någonting annat - en känslovarelse. Var och en med skilda förutsättningar, intressen och drivkrafter.

  Jag vet inte vad jag ska rösta på i höst, vet inte ens om jag vill rösta. Vet inte om jag vill delta någonsin igen. För i initierade personers självklara uttalanden om vad som är rätt och riktigt för mig känner jag inte alls igen mig. Och mäta mig vill jag inte göra överhuvudtaget mer. Med någon.

  Apropå att bo under en sten ... och vad andra människor vill.

  /Jenni  SvaraRadera
 10. Jenni, din klokskap gör mig lycklig. Förhoppningsvis smittar du en och annan.

  SvaraRadera
 11. Jenni
  Får jag upprepa något av dig skrivet?:

  "Sedan dess har jag tampats med samhällsnormer som säger allt möjligt både nedlåtande och ömkande om mig. Så här från sidan av framstår vårt samhälle och människorna som springer runt i det inte särskilt vänliga. Det springer omkring och mäter sig med varandra i alla upptänkliga sammanhang, bankar på varandra med allt upptänkligt ...med framgångssymboler ...med ord.

  En del verkar ha som sitt kall i livet att bekämpa ...hur andra känner. Människan som är en biologisk varelse och kanske mer än någonting annat - en känslovarelse. Var och en med skilda förutsättningar, intressen och drivkrafter.

  Jag vet inte vad jag ska rösta på i höst, vet inte ens om jag vill rösta. Vet inte om jag vill delta någonsin igen. För i initierade personers självklara uttalanden om vad som är rätt och riktigt för mig känner jag inte alls igen mig. Och mäta mig vill jag inte göra överhuvudtaget mer. Med någon.

  Apropå att bo under en sten ... och vad andra människor vill."

  MVH Roland Lidén

  SvaraRadera
 12. I din "Från tillväxt till utveckling" nämner du ordet "tillväxt" 223 gånger, men du nämner inte ordet "kretslopp" en enda gång. Hur kan det komma sig? Ett samhälle utan tillväxt måste ju bygga på villkoren för kretslopp + termodynamikens huvudsatser. Då har man förankrat ekonomin i naturvetenskap, vilket är målet för oss gröna.

  SvaraRadera
 13. Jenni
  Med de människor som du beskriver
  och som jag tror är i stor majoritet,
  så går det inte att lämna det
  Gökbo, eller med andra ord
  det dårhus som vi alla andra
  utom Du och Nåra till är delar av.

  Men de historiska stenar som vi har stenats av sitter som gravstenar
  över svunna kulturer där våra hjärtan har ristats i sten.

  Många Runstenar kan ses på vägen
  av Sveriges koloniala mord på
  sina Hela delar på vägen mot att
  sedan med en nedfallen lednings
  medverkan uppslukas av USA som
  som tidigare mentalt uppslukats
  av Guldormen som nu eftersträvar
  totalt världsherravälde och
  Jorden utdragna men dock snara Hädanfärd ...

  SvaraRadera
 14. Patrik, det är nog riktigt att ordet kretslopp inte finns med. Det skulle det förstås kunna göra. Men jag vill nå även de som inte är gröna, de som är trötta på begreppet kretsloppsekonomi. De som är gröna vet ändå vad det står mellan raderna... Dessutom är min text inriktad på just varför vi har så svårt att komma ur det tillväxtsystem vi fastnat i, hur normer och maktutövning och ordbruk medför att tillväxt betraktas som ett naturtillstånd för ett levande samhälle...

  SvaraRadera
 15. Birger ...
  Men jag vill nå även de som inte är gröna, de som är trötta på begreppet kretsloppsekonomi.
  A: Varför är dom trötta på den...
  Därför att det är svårt att ansluta
  sig till något som magistern bara pratar om.
  Om vi elever ställer upp skulle
  då magistern och vi tillsammans
  kunna visa ...
  B: Men jag vill nå även de som inte är gröna ...
  R: Hur tycker Birger att det går?
  L: Hur tycker då, Du att det går?

  SvaraRadera
 16. Svart natt!
  Upplevelsen av att bli gammal
  ensam oförstådd, en trappa upp.

  Och världens gäng
  gör att världen går
  sin vansinniga gång
  när jag påpekar detta
  så gaddar den ihop sig
  mot mig och påpekar att
  jag inte har något alternativ
  men att Dom vet vad dom har
  och att dom vet var dom har mig

  Då sa jag, men skulle inte
  Vi tillsammans kunna skapa
  något Tillsammans ...

  Då sade dom att tillsammans
  ännu inte finns och kanske
  aldrig kommer att finnas.

  SvaraRadera
 17. Du skriver:

  ”Det jag säger är att vi måste minska vår konsumtion och dess ekologiska avtryck till en nivå som alla skulle kunna leva på.”

  ”Självklart kan inte hela jordens befolkning leva som vi gör”

  ”människor som lever i materiell fattigdom måste ges rätten att få leva drägliga liv med goda basbehov och lite därtill tillgodosedda”

  Vem/vilka ska genomföra detta? I t.ex. Sveriges riksdag finns inte något parti som talar om eller kräver att vi måste sänka vår konsumtion. Inte ett enda! Vårt ekonomiska system, samhällsstrukturen, vårt tänkande, vår strävan efter mer konsumtion – allt detta och mer därtill kräver tillväxt! Så du kan inte ge dig på tillväxten, som ju bara är ett symptom, utan att först angripa hela det bakomliggande komplexet av tänkande, idéer och strukturer. Om du rör vid tillväxten aldrig så lite rasar alltsammans, med oerhörda konsekvenser! Socialt skulle en avgrund av förvirring, kaos, våld och anarki öppna sig. Människor skulle bli förtvivlade och förbannade. Hur många tror du vill öppna dörrarna för allt detta för att människor ute i världen ska kunna leva drägligare? I stället kommer du att mötas av: ”De får väl göra som vi har gjort – bygga upp sina nationer med hjälp av ekonomisk utveckling!” Ingen kommer att vilja förstå att detta faktiskt inte går, om planeten ska vara beboelig.

  Det finns alltså framför allt två problem:
  - Att övertyga väljarna om att de måste sänka sin konsumtion och sitt välstånd.
  - Att övertyga väljarna om att detta måste ske för att andra ska få det lite bättre.

  Men inte ett knäpp kommer att höras om detta i valrörelsen! Ingen vågar nämligen tala om detta, om hen tänker vara kvar i politiken. Du kan göra det eftersom du lämnat politiken och inte har någonting att förlora.

  Och egentligen är det ännu värre, långt värre. Det ekologiska fotavtrycket från 7 miljarder människor är redan alldeles för stort. Avtrycket är alltså inte bara ojämnt fördelat, det är dessutom totalt sett alldeles för stort, och har varit det i decennier! Det är därför vi har en miljökris bestående av förstörelse av naturens system. Ska 9 miljarder människor leva på planeten kan endast en mycket basal nivå på konsumtionen tolereras. I princip cyklar till alla, varför vi kan glömma både flyg och höghastighetståg. Och detta har varit känt i decennier!

  Vad som nu först och främst behövs är en rörelse, ett parti, som vågar säga sanningen till väljarna.

  SvaraRadera
 18. Roland Lidén:

  Visst får du det!

  /Jenni  /Jenni

  SvaraRadera
 19. DN:s bristande tydlighet här är en mild västanfläkt mot den systematiska, upprepade desinformation de bedriver i en annan fråga:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/etablissemanget-ljuger-menar-sd_3813204.svd

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.