lördag 9 augusti 2014

Grönt om människovärde, klimat, maktförhållande och arbete

Det här inlägget av Valter Mutt (MP) var så grönt att det stod härliga till... så till den grad att gruppledaren Gunwor G Erikson i blick och kroppsspråk tar så mycket avstånd hon kan utan att behöva yttra ett ord. Motionen, som Valter bygger sitt inlägg på, var en enskild motion, underskriven av fyra ledamöter från MP. Märkligt nog. Det hade varit en självklar partimotion för femton år sedan.

Skälen till att den inte blev partimotion ryms kanske i den analys som Michael Moon - som disputerade med avhandlingen Green ideology and its relation to modernity - anger i sin pinfärska bok Grön filosofi  - tankar kring en ny ideologi: "Miljöpartiet framstår (idag) som ett utpräglat grönliberalt parti i stil med 1970-talets Centerpartiet". Detta i takt med att man snabbt övergav de fundament som partiet byggde på för att istället anamma ekomodernismens teser om ekonomisk tillväxt och jobbskapande som bärande idé för att rädda planeten...

Sägas skall att en viss återknytning till den socialekologiska postmodernismen skymtas - kanske till följd av språkrörsbyte, kanske beroende av medlemstryck, kanske beroende på att Feministiskt Initiativ i sitt partiprogram anammat delar av grön värdegrund, kanske beroende på att Jonas Sjöstedt gjort flera försök att få sitt parti att knyta an till delar av de djupare gröna stråken i form av problematiserande av tillväxten och en mer kritisk hållning till konsumtionssamhället. Kanske beroende av en kombination av ovanstående.

Inlägget nedan rymmer så mycket mer än vad rubriken antyder - det handlar om människovärde, global miljö- och klimatkris, arbete och maktförhållanden. Ett genuint grönt tal, en grön klenod, tyvärr framfört i expressfart sent i en riksdagsdebatt till övriga ledamöters förtrytelse. Ett tal som borde hållits av ett språkrör för det gröna partiet - nu bemött med avståndstagande kroppsspråk som vore det något som katten släpat in i salongerna. Vi behöver fler katter som släpar in genuint gröna saker i salongerna...

Avslutningen på Valters anförande är så politiskt vackert att det går rysningar utefter ryggraden... Jag önskar verkligen att Gustav förmår samma sak i den partiledarutfrågning han skall vara med på i SVT inför valet.


62 kommentarer:

 1. När jag hör Valters tal, blir jag stum av beundran, får lust att engagera mig igen. Är det sant att det fortfarande finns miljöpartister, sådana som Valter, i miljöpartiet? Men enstaka räcker förstås inte. Gruppledaren Gunvor G borde åtminstone ställt sig upp och applåderat.
  Per L

  SvaraRadera
 2. Neoliberal Agendalör aug. 09, 09:10:00 fm

  Basinkomst hör väl inte hemma i en global värld?

  Systemet bygger till stor del på nationalstat och stängda gränser. Framtiden är privat sparande och försäkringar som man kan ta med sig när man flyttar runt.

  SvaraRadera
 3. Den schlaugska skolan kommer att vinna gehör än en gång i MP, det här var som att höra Birger i valrörelserna!

  SvaraRadera
 4. Bravo! En äkta grön, istället för låtsasgröna Fridolin och Romson och de flesta övriga i miljöpartiet.

  SvaraRadera
 5. Det behövs ett liberalekologiskt alternativ till det social(ekolog?)iska "miljöpartiet". "Liberal" är dock inte, som vissa inbillar sig, detsamma som fri rörlighet. Det är bara oekologiska frihetsfiender som sätter den fria rörligheten väldigt högt på den politiska agendan.

  SvaraRadera
 6. "Basinkomst hör väl inte hemma i en global värld?"

  Vi lever i en global värld... och alltfler vill att frågan ska utredas. Tar vi inte själva tag i frågan utreder andra den åt oss.
  Att stora medlemsländer som Tyskland och Frankrike går före gynnar det oss? I så fall på vilket sätt?

  Nicholas Sarkozy ska enligt JAK:s medlemstidning sagt så här. "Den pågående krisen gör oss inte bara fria att föreställa oss andra modeller, andra framtider, en annan värld - den tvingar oss att göra det."

  Tvingar oss.... Så varför påstå att tanken om basinkomst inte hör hemma i en global värld?

  Bör det inte vara vi själva som undersöker hur basinkomst kan införas? Eller ska stora medlemsländer som Frankrike och Tyskland få ett försprång och gå före?

  Ska krisen fullkomligt behöva banka på den egna dörren innan reaktion sker?

  Vi vet ju att 80 procent av alla lagar som gäller i Sverige beslutas i Bryssel.

  Tanken om basinkomst hör naturligtvis hemma i en global värld. Men varje land behöver titta på sina egna förutsättningar. Det är väl också det som parlamentet talat om? Att varje land ska börja undersöka.

  Tanken med politik som ljuv poesi är avlägsen. Basinkomst kan säkert som allt annat bli himmel eller helvete beroende på vilka som utformar modellen. Att vara grön bör inte betyda att vara naiv. Det bör betyda motsatsen.

  Kanske därför som gruppledaren Gunvor G inte ställer sig upp och applåderar. Basinkomst är nämligen tänkt att ersätta andra trygghetssystem.

  Det är lätt för den som är frisk att applådera. Personligen så önskar jag en grundlig utredning om basinkomst. Med det är viktigt vilka som gör utredningen.

  Det kan lika gärna bli Alliansen som i framtiden tillsätter en utredning om basinkomst. Vilka det blir avgör folket. Vad de har gjort med våra trygghetssystem vet vi redan.

  När jag hör Valters tal, blir jag både glad och full av beundran och av skräck för vad ljuv poesi kan utmynna i. Motiv styr världen och motiv är inte alltid förenligt med ljuv poesi. Kan förstå att gruppledaren skruvar på sig.

  Hoppas på ett regeringsbyte all politik har inte lika värde. Hoppas också på att frågan utreds grundligt, samt att det mentala får styra över känslorna i denna utredning.

  Neoliberal Agenda. Vi får hoppas att du har fel. Framtiden bör inte bygga på egoism och privat sparande, eller på att alla tvingas flytta runt. Det är ohållbart för vår planet.

  Naturligtvis kan basinkomst införas globalt med nuvarande system kan det t.om. bli tvingande. Så valet är vårt. Ska andra utreda? eller ska vi vara med och inte bli tagna på sängen.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 7. För att ett liberalekologiskt alternativ skall hålla sig på spåret krävs det att man har intelligentare ideer än mer eller mindre fromma förhoppningar om "individens frihet". Ett liberalekologiskt parti är först och främst ekologiskt och slår vakt om systemvillkoren och livsflödet. Det planetära, samhälleliga och individuella livsflödet.

  SvaraRadera
 8. Kuckeliku, du hittar på nytt innehåll i begreppet liberal. Liberalekologiskt antyder snarast att man skall se på planeten lika liberalt som man ser på penngaflöden och vinstjakt... Verkar bli en kortvarig planet...

  SvaraRadera
 9. Vi bör sannolikt ha både globala och nationella medborgarlöner. Det ena utesluter inte det andra. Bägge behövs. Men det kan förvisso ta tid att få till stånd en global medborgarlön och den kommer hamna på en nivå som inte går att leva på i Sverige. Därför är det viktigt att snabbt också införa nationella medborgarlöner.

  SvaraRadera
 10. Man kan säga att starten för den så kallade ekologiska moderniseringen var Brundtlandrapporten från 1987, ”Vår gemensamma framtid”. Här talas inte enbart om ekologisk hållbarhet utan även om social och ekonomisk hållbarhet. Rapporten och de följande händelserna väckte nytt hopp och blev en utgångspunkt för alla som var involverade i framtidsfrågorna. Följande mening lärde vi oss utantill: ”En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Resten av 80-talet, hela 90-talet och tiden fram till idag har varit en tid av stora framgångar för ekomodernismen, på alla plan och inom alla organisationer, även inom miljörörelsen (som nästan tystnade helt!). Många av de förslag som miljöpartiet förde fram i riksdagen var helt klart ekomodernistiska, men där fanns ju även systemkritik, något som är borta idag. Ekomodernismen och det nya fältropet ”hållbar tillväxt” var från början avsedda att vara en kompromiss mellan de växande kraven på ”hållbar utveckling” och fortsatt ekonomisk tillväxt. Bort föll att natursystemens funktioner inte är förhandlingsbara, och bort föll då också systemkritiken. Här befinner vi oss idag. Så man kan hålla med Michael Moon om att MP idag är ett slags Centerparti. Det som är bra med ekomodernismen är ju att alla partier kan ta den till sig, mer eller mindre (vilket är det man bråkar om!). Det som är dåligt är att MP rycktes med i den här flocken, och så stod vi plötsligt utan ett verkligt grönt parti i riksdagen! En tragisk utveckling helt enkelt.

  Att Valter Mutt är miljöpartist skulle man mot bakgrund av ovanstående inte kunna tro. Den som lyssnar på honom kan ju lätt tro att vi fått ett nytt parti i riksdagen. Alternativt skulle man kunna tro att talet och filmsnutten är från början av 1980-talet…

  SvaraRadera
 11. Hoppas mycket på att Gustav Fridolin och Romson vill utreda frågan. Hur det står till med det vet bara de själva. Men att de har is i magen och inte för upp frågan om basinkomst som en valfråga. Först behöver de vinna valet och sedan därefter tillsätta en utredning som tittar på hur basinkomst kan ersätta olika trygghetssystem. Det som är kvar av dem...

  Lisbeth

  SvaraRadera
 12. # Anonym 10.22

  Livsflödet är viktigare än frihet, vilket dock inte innebär att frihet är väldigt oviktigt. Frihetsvärdet är viktigt inte minst som ett alternativ till en solidaritet till döds. Naturen har aldrig handlat om att alla skall falla om någon faller, vilket dock många av dagens miljöpartister verkar ha missat.

  SvaraRadera
 13. Det som förvånar mig i just den debatt - den lilla som förekommer - om basinkomst/medborgarlön är att så MP-företrädare av högre kaliber sagt att "det är svårt att förmedla" och liknande. Det har jag faktiskt aldrig begripit, vare sig som språkrör eller efteråt. I bakhuvudet bör man ha följande: om någon idag föreslog att man skulle lagstifta om dagens trygghetssystem, med alla dess former, undantag, bisatser och hålrum, så hade inte någon politiker i världen ropat JA... Det är ett svåradministrerat, datakraftskrävande, sårbart, orättfärdigt, krångligt, kontrollkrävande och ohyggligt dyrt att upprätthålla - dyrt i form av byråkrati och systembevarande. Dyrt också i bemärkelsen att människor faller igenom, få stå med mössan i hand och att det krävs juridisk hjälp om man skall hantera minsta komplexitet.

  Tanken att via naturresursskatter finansiera en basinkomst är inte ny, kopplingen till koldioxidskatt och återförandet till medborgarna (förutom den del som går till staten och energiomställning) är oerhört smakfull. Det fyller de flesta krav man kan ställa på ett grönt förslag: a) minskar koldioxidutsläppen b) bidrar till omställning c) ger full kompensation till människor med lägre inkomster och d) kombinerar därmed allt det som en socialekologisk grön politik har att bidra med när det gäller såväl solidaritet, frihetlighet och långsiktig varsamhet.

  SvaraRadera
 14. Neo-liberal Agenda är en anarko-globalist som vill se frihet blott för ett litet fåtal som slår sig upp till pyramidens topp (eller snarare föds där). Andra skall bara ha friheten att svälta ihjäl var de vill på Jorden.

  SvaraRadera
 15. Valter Mutt är kanske en verklig socialist (utan att han själv och andra förstår det) och en del av återupprättandet av de ursprungliga socialistiska idealen som Marx skrev om. Men kalla det gärna för något annat om ni vill och det kan underlätta införandet.

  Lisbeth!

  Precis som du säger "Basinkomst kan säkert som allt annat bli både himmel eller helvete beroende på vilka som utformar modellen." Det är innehållet och vad man vill åstadkomma som är det viktiga och inte vad det kallas.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 16. Fantastiskt bra sagt av Mutt. Och hur vet vi att Gunvor G Ericson inte applåderade efteråt, när kameran stängts av?

  Gt

  SvaraRadera
 17. GT, ve vet det därför att hon är motståndare till idén och att det inte var populärt att motionen lämnades. Kroppsspråket sa för övrigt allt.

  SvaraRadera
 18. Jan, socialister är inte mycket för basinkomst, de är för arbetslinje om man skall tro de socialistiska partiernas partiprogram. Basinkomst/medborgarlön anklagas av socialister för att vara högerpolitik, grundtrygghet utan koppling till lönearbetet.

  SvaraRadera
 19. Gt, G. Eriksson var en av dem som inför medlemsomröstningen i mp slogs för att partiet skulle avveckla programpunkten från partiprogrammet.

  SvaraRadera
 20. Frågan om basinkomst (medborgarlön) är stendöd.

  SvaraRadera
 21. Anonym 12:11 - nu följer du nog inte med den internationella debatten alls.

  SvaraRadera
 22. Kanske inte är så dumt med medborgarlön ändå.
  Nyanlända invandrare som är pensionärer får 12.000 kr. mån. plus gratis tandvård, utan att ha behövt bidra med en enda skattekrona.
  Många svenska pensionärer har inte dessa ekonomiska förutsättningar. Så där kanske man kan åstadkomma en utjämning mellan invandrade pensionärer och svenska pensionärer.

  SvaraRadera
 23. Jan Örsell,

  Precis! "Det är innehållet och vad man vill åstadkomma som är det viktiga och inte vad det kallas." Innehållet det är vi.... Det gör det hela "skrämmande". Det är vi med alla våra tillkortakommanden och brister som ska ta oss ur detta komplexa system.

  Vi får lita till evolutionen /livsflödet som strävar sakta framåt. Kanske ger ödet oss ett gäng barbarer som först river ner alltsammans. Då först kan vi börja om. De flesta talar om kommande generationer som lösningen. Riva sedan bygga nytt kan det vara enda lösningen? Systemen är så komplexa vilket Birger tar upp.

  Förstår inte hur man ur ruttna rötter tror sig kunna bygga något bra. Ruttna rötter på en planta behöver ryckas upp. Inte putsas på. Vi lever i omvälvningstider.

  Varför ens prata om socialism. Har vi inte fått nog av ismer?
  Däremot all politik har inte lika värde. Alliansens politik t.ex. som i rask urholkat trygghetssystemen. Alltför raska "taskar" är inte förenligt med långa tankar?

  Raska "taskar" finns inom både höger och vänsterskalan. Skriver taskar för det är fortfarande främst män i mörka kostymer som styr över kvinnor, mäns och barns vardag. De gör det dessutom med verklighetsfrånvänd skrivbordspolitik... Basinkomst blir det ett nytt system som utvecklas vid skrivborden och inte rimmar med verkligheten därute? Ska feminismen ändra på det? Låter inte troligt.

  Härta (lugna) dig lite brukade min mamma säga. Det är dock svårt när det gäller tanken om basinkomst som nu sprider sig som en löpeld över världen. Tankar formar världen. Men jag personligen tror att det är precis det vi behöver göra nämligen härta oss för att det ska bli bra. Men inte alltför länge. För resten av världen gör inte det. En del stora medlemsländer med stor röststyrka i förhållande till oss utreder basinkomst. Så det är hög tid att även vi börjar.

  Makteliten som Valter M talar om ser alltid till att sko sig oavsett system. Tycker det är "lite" lustigt, tror man att man automatiskt avvecklar makteliten med ett nytt system?
  Att de darrar av rädsla. De är inga dumskallar, tror vi det är vi dumskallarna. Vi leds en hit en dit mellan höger och vänster i tron att nu sker verklig förändring. Men någon nämnvärd förändring har inte skett. De riktigt fattiga blir allt fattigare och de riktigt rikare allt rikare. Det är smulorna som ramlar ner från de allra rikaste bord vi diskuterar. Så kommer det förmodligen att vara ett bra tag framöver. Därmed inte sagt att vi inte ska försöka ändra på det. Men kan det ske med dogmatism och ismer?

  Lisbeth

  SvaraRadera
  Svar
  1. 'Everybody knows' - Leonard Cohen

   Radera
 24. Ang. gruppledaren Gunvor G så talar hon om trygghetssystemen och att ingen ska falla genom stolarna. Sikta "bössan" rätt!
  Hon är därmed en av dem som snart kan behövas i diskussioner om basinkomst. Politik är inte ljuv poesi. Tycker det blir fjolligt att tala om den som ljuv poesi så som läget är.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 25. Anonym 12:23 - Garantipensionen får man i relation till hur länge man bott i Sverige. Den som kommer hit mitt i livet eller i äldre åldrar får en liten garantipension. Inga 12 000.

  SvaraRadera
 26. Neoliberal Agendalör aug. 09, 01:35:00 em

  "Neoliberal Agenda. Vi får hoppas att du har fel. Framtiden bör inte bygga på egoism och privat sparande, eller på att alla tvingas flytta runt. Det är ohållbart för vår planet. "

  Det handlar inte om att tvingas flytta, utan om att världen är global. Folk jobbar, studerar och bor i olika länder under ett liv. Det är något de väljer att göra. Du kan tala om global basinkomst, men det är en teoretisk konstruktion som inte har något med det MP vill göra i riksdagen.

  När det gäller egoism, har jag svårt att tänka mig något mer egoistiskt än att med tvång/våld leva på andras hårda slit, fast man själv är helt arbetsför.

  SvaraRadera
 27. Skönt att (mp) har en själ bortom all triangulering och positionering som regeringsfähigt parti!

  SvaraRadera
 28. NA!

  Utan trygghetssystem och med ett överflöd av arbetskraft så har ju folk inte mycket val annat än att flytta dit arbetena finns oavsett var och på vilka villkor.

  "När det gäller egoism, har jag svårt att tänka mej något mer egoistiskt än att med våld/tvång leva på andras hårda slit, fast man själv är helt arbetsför."

  Det är ju det som är själva grunden i kapitalismen. Att de som har den ekonomiska makten med hjälp av våld/tvång (lagen) lever lyxliv på kapitalet och andras hårda arbete. I det fallet är det tydligen helt okej trots att det då inte handlar om någon grundtrygghet utan liv i lyx och överflöd. Skärp till dej!

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 29. Egoism bygger mycket på en tro på att människor väljer att leva på andras hårda slit. Det är en vanföreställning. Vi kan väl inte bygga vår politik på vanföreställningar? På misstro på andra och deras goda vilja. Det är individualism när den är som sämst.

  De flesta vill bidra och gör det också, även om det inte alltid märks utåt. Ska vi inte utgå från den tanken? Det hårdaste arbete en människa utför i livet kan vara att ta sig igenom olika sjukdomar. Att fly från krig osv.

  Det handlar inte alltid om att tvingas flytta. Men hur kan du påstå att "Det är något de väljer att göra"? Som om du vet...

  Vad är det som gör, att en del människor tror att andra människor väljer att leva på andras slit, fast man är helt arbetsför. Det är ju ren tro och spekulation. Hur kan man veta det. Vill man det själv eller vad handlar det om? Basinkomst klokt införd handlar om att fördela rättvist.

  Är det inte inbyggt i oss alla att vi vill utvecklas. Står vi människor utanför evolutionen som strävar framåt? Sakta visserligen och ibland till synes bakåt. För bra saker rivs ner.

  Alliansens politiks värde...
  Den verkar utgå från den hypotesen? Att människor är lata och söker arbete om trygghetssystemen försämras. Majoriteten av folket godtog hypotesen och röstade fram dem. Var det den egna plånboken som avgjorde? Det är i så fall egoism.

  Vi får se om det nu har ändrats. Har verkligheten kommit ikapp många. Har fler människor drabbats personligen eller på nära håll. Vinden verkar ha vänt. Snart vet vi lite mer.

  För visst verkar det onekligen så, att vi själva måste drabbas på något sätt innan vi förstår något mer? Dessutom verkar vi behöva drabbas gång på gång...

  När det gäller basinkomst och en utredning kring den, hur många ska hamna i "utanförskap" innan en utredning behagas göras?
  I det här fallet är jag dock glad för att det inte går fort, för jag vill inte att Alliansen ska tillsätta den utredningen. Inte med facit i hand på vad de åstadkommit.

  Valter M säger så klokt, det är ingen slump att detta diskuteras. Naturligtvis är det inte det. Oavsett vilka som vinner valet kan en utredning komma att göras. EU:s politik är EN orsak till att det diskuteras. Den politik som låtsas att den handlar om att människor ska kunna välja.

  Ja global basinkomst riskerar att bli en teoretisk konstruktion om det blir en skrivbordskonstruktion. Risken är mycket stor.

  Desto större anledning, att personer med så mycket empati och förståelse som möjligt för, vad en människa är tillsätter utredningen. Politiker som tror att vi endast är våra jobb kan alltså endast utföra teoretiska skrivbordskonstruktioner som rimmar väldigt illa med verkligheten.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 30. Neoliberal Agendalör aug. 09, 03:07:00 em

  "Utan trygghetssystem och med ett överflöd av arbetskraft "

  Jag har inget emot trygghetssystem, men de ska vara frivilliga, så som tex privata försäkringar.

  När det gäller hög arbetslöshet (överflöd av arbetskraft) är det något man ser i reglerade ekonomier, inte fria ekonomier. Exempel, arbetslösheten i Singapore och Hong Kong är 2% resp. 3%.

  "Det är ju det som är själva grunden i kapitalismen."

  Nej, du blandar ihop frivilligt sex med våldtäkt.

  En anställning eller ett köp av en vara/tjänst är något man gör frivilligt. Man är både överens om villkoren och sen utbyter man tjänst/vara/pengar. Gillar du inte villkoren kan du själv eller tillsammans med andra starta ett eget företag.

  Så funkar inte basinkomst. Om jag inte avstår x kronor av det jag sliter ihop så kommer kronofogden hem till mig, bryter upp min dörr och tar mina ägodelar. I värsta fall låser de in mig i ett lite rum där jag får sitta ruttna i flera år.

  Detta för några ska kunna få ligga i hängmattan och sörpla drinkar utan ansträngning.

  SvaraRadera
 31. Neoliberal Agenda
  M är en riktig människa.
  För henne gäller:
  M = A + B + c + d
  A = släktet skall överleva
  B = släktet skall mogna
  c = individen skall överleva
  d = individen skall mogna

  I sämst fall har vi en minsta
  människa med endast privategoistiska
  impulser hörbara i sitt medvetande.
  Då lyder formeln: m = c
  OCH NEO, ofta gäller det dig.

  För bloggägarnas och deras övriga övervägande
  gäster så finns som regel A&B med!
  så gäller


  SvaraRadera
 32. Neoliberal Agenda är beredd att dra precis allt i skiten för att han skall ha sin jävla frihet.

  SvaraRadera
 33. Neoliberal Agenda?

  M är en riktig människa.
  För henne gäller:
  M = A + B + c + d
  A = släktet skall överleva
  B = släktet skall mogna
  c = individen skall överleva
  d = individen skall mogna

  I sämst fall har vi en minsta
  människa med endast privategoistiska
  impulser hörbara i sitt medvetande.
  Då lyder formeln: m = c
  OCH NEO, ofta gäller Den dig.

  För bloggägarnas och deras övriga övervägande
  gäster så finns som regel både A och B med!

  SvaraRadera
 34. Kuckeliku, nej, Neiliberal drar bara liberalismen i skiten.

  SvaraRadera
 35. PL, jag håller med dig, det känns nästan som om det pirrar i politiknerven och de gröna drömmarna när jag hör att det ännu finns en och annan grön i riksdagen som talar som en grön skall göra! Ska fundera på att kanske engagera mig igen, tycker det varit meningslöst under många år.
  F.d. ledamot

  SvaraRadera
 36. Anonym
  "Enhet.se"

  Tack!

  http://enhet.se/basinkomst-en-trygg-manniska-ar-en-rik-manniska/

  Här ett enkelt samtal kring medborgarlön. Klokskap som inte förlitar sig på enbart skrivbordskonstruktioner?

  Flera klara fina tankar om hur man kan finansiera basinkomst.
  Personligen så tror jag att verkligheten har hunnit ifatt tillräckligt många, för att vi nu ska kunna börja ta till oss dessa tankar på allvar.

  Birger kallade Enhet för smygisar förut. Om jag inte minns helt fel... I Almedalen smög de runt och höll upp plakat. Men de syntes. De andra hördes i debatter...

  Evolutionen strävar sakta framåt så det beror på oss alla när de slutar upp med att vara "smygisar"? Eller när media vill lyssna och ta till sig.
  Tror att budskapet når fram när vi lärt oss att samtala istället för att debattera. Fram till dess förblir Enhet "smygisar"?
  Man ska inte kasta pärlor...

  Tänk om deras resonemang kring basinkomst hade hörts från Almedalen. Mycket har vi redan hört från andra partier. Men visst skulle de kunna bidra med väldigt mycket klokskap. Bidra till enhetstankar. För dessa tankar finns naturligtvis i alla partier mer eller mindre. Vi behöver politiker som kan samtala och inte debatterar?

  Vi behöver också själva öva oss i att samtala och inte debattera.
  Det är en svår utmaning. Men för att basinkomst inte ska bli en ny skrivbordskonstruktion av politiker så krävs det?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 37. Neoliberal Agendalör aug. 09, 07:05:00 em

  Roland, det står dig fritt att skapa en basinkomstförening där du och andra kan avstå 25% av eran inkomst i medlemsavgifter och sen kan ni ta ut x antal kronor i medborgarlön.

  Men både du och jag vet att sådan förening aldrig skulle gå att driva. Detta för att hela poängen med basinkomst är att man ska få parasitera på andras inkomster och för det behövs våld/tvång

  Att så många här applåderar Valter Mutt är för han klär in stölden i fina ord. Ni slipper skämmas för det våld/tvång som ni faktiskt står för. Likadant är det när du försöker gömma våldet i ord som "mognad" och "föra släktet vidare".

  Lisbeth, folk väljer att resa till andra länder för de tycker lönen är högre, det finns intressanta kurser, klimat är varmare etc.. Ingen är tvingad att lämnad landet. (bortser från invandrare som blir utvisade, men de är inte heller svenska medborgare)

  SvaraRadera
 38. Paine "När äpplen mognar är det solen och jorden som utför arbetet" Det är inte vi människor som gör jobbet. Vi måste börja se på planeten som en levande organism? En organism som vi stör mitt i jobbet. Vi behöver inte hitta på nya arbeten som stör. Det vi behöver är att utveckla vår medvetenhet.

  När vi människor mognar kan solen och jorden utföra arbetet? Utan omogna människor som förstör förutsättningarna? Livsenergi hämtas från naturen. Från bl.a. träden de som vi hugger ned. Vi hugger alltså ner "kapitalet" ?förutsättningarna för att jorden ska kunna utföra arbetet.

  Vi är inte arbetsamma, utan ett störande moment som vägrar att arbeta med oss själva.
  Hur många av oss är beredda att göra det?


  Lisbeth

  SvaraRadera

 39. Lisbeth

  Att människorna själva är bärande
  delar av sin egen Helhet i en
  Lokal Helhet i en allomfattande Helhet.
  Men dit, blir det allt längre bort.
  Eller?

  Roland

  SvaraRadera
 40. Roland om det är långt dit eller inte, beror inte det på om vi är villiga att jobba med oss själva för att nå en högre medvetenhet?

  En person brukar säga. Många vill rädda världen, men hur många är beredda att förändra sig själva. Detta uttryck har jag tagit till mig som en sanning.

  Vi talar mycket om individualism och frihet. Känner förtröstan, även om allt rivs ner. Vi river och bygger nytt. Evolutionen strävar framåt. Vi också annars är vi inte en del av den och det kan väl ingen på allvar påstå?

  Birger brukar skriva om samhällsevolution och om att ta nästa steg. Det kräver en högre medvetenhet hos oss var och en? Vi kan inte kräva att endast politiker ska stå för den. Vi får de politiker vi förtjänar. Samhällsevolutionen kan vi skynda på. Hur sakta den går avgör vi.

  Du Roland brukar tala om att bilda grupper. Bilda grupper som inser vikten av att jobba på sin individuella medvetenhetsutveckling? Vi skulle kunna kalla det för en arbetslinje? En del påstår att det saknas arbete och att vi därför måste hitta på nya. Butlers i tunnelbannan var ett förslag.

  Tycker personligen det är konstigt för personligen så tycker jag att vi inte ska hindra livsflödet ännu mera. Tror vi krånglar till väldigt mycket.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 41. Neo A
  När en grupp människor i Hällnäs
  i Västerbotten vill leva på Jordens villkor så bildar de en förening
  med varandra och med Jorden.
  De skaffar mark och hängivna beundrare och medarbetare
  I spetsen går de bästa stigfinnarna
  och efter dem kommer kulturskaparna och efter dem
  kommer alla som kan odla jorden
  och förvalta skogen och bygga kojor och fiska och plocka bär
  och sy kläder och laga mat och
  göra spisar och ...

  Efter i spåren kommer rovdjuren
  i form av överbemanningsföretag.

  De säga: Ni får inte finnas,
  ni är antikoloniala, ni är
  inte med oss, ni har egen valuta
  ni är emot våra intressen,
  ni är terorister, ni är olönsamma
  ni är oanpassade, ni,ni,anser att det är Driften hos oss
  Förstaklassare som är roten till allt ont på jorden.

  "Vi kommer att göra som vi brukar
  med er och sedan så städar vi också bort opålitliga medmördare.
  Ett hundra fall per år kan det bli eller flera!"

  Vårt svar blir att vi har
  ögonen på er och vi sammarbetar
  med de bästa och hederligaste och
  de modigaste, varav en nu råkar
  bo i Spanien!

  #Och att vi skall göra oss fria
  både ifrån den svenska regeringen och den svenska oppositionen och
  alla korrupta journalister,
  vetenskapsmän, tjänstemän och alla övriga medlöpare!#

  RL  SvaraRadera

 42. Lisbeth

  "...Vi skulle kunna kalla det för en arbetslinje? En del påstår att det saknas arbete och att vi därför måste hitta på nya. Butlers i tunnelbannan var ett förslag."

  För att vara vänlig så är ditt
  tilltag inte värt att kommentera.

  Roland

  Så fort jag antyder att om vi ska bilda
  en molekyl på jorden så behövs det
  att två H och att ett O förenas
  och förmeras över hela Jorden.

  Men så länge som ingen vill vara
  en del i droppen och heller inte vill försvara alla andras rätt att
  vara droppar i kulturernas vatten
  på vår Jord så rycker öknarna fram.
  Fattar Du nu då !!!!!!?

  SvaraRadera
 43. "Ha intellekt och kunna tänka är inte det samma som att vara intelligent. Möjligheten till intelligens finns men så länge som tankarna är programmerade med en massa vanföreställningar blir det svårt, så gott som omöjligt, att vidga perspektivet. För att förstå hur något verkligen är fordras att all fakta finns på plats. Fakta om en liten del som ingår i en större del är bara en början till full förståelse om det hela.

  I takt med att attraktionen ökar, lättar dimman. Som följd därav får vi en klarare livsinställning som utan egen vinning hjälper där hjälp verkligen behövs. Med klarare livsinställning blir den kollektiva utvecklingen viktigare än den egna personliga utvecklingen. Någon har kanske redan räknat ut att emotionalstadiet är svåraste stadiet i människans utveckling. När dimman lättar får förnuftet möjlighet att visa sin ståndpunkt. Förnuftets erfarenhet bör vidareutvecklas. Värt att veta är; förnuft och förstånd är inte samma sak."

  Dessa rader är citat från boken "Med livet som insats" skriven av Krister Lind.
  Ulla/

  SvaraRadera
 44. Roland

  "Vi skulle kunna kalla det för en arbetslinje?"

  Jag försökte skoja:)Det var mitt tilltag. Arbetslinjen tycks de flesta godta... Det kanske blir lättare att överge den om vi förstår att medvetandeutveckling är ett stort arbete att utföra.

  Anser mig vara en egen droppe liksom att allt annat är det. Försvarar alltså att alla andra är det. Integritet... Individualism.
  En droppe i havet alltså
  inte hela havet... Grupper förvandlas ofta till hela havet stormar istället för att förenas. Tyvärr! Tänk vad delad medvetenhet skulle kunna uträtta... med en annan, med flera...

  Vi missförstår ofta varandra och når inte fram till varandra. Det som börjar bra mynnar ofta ut i något annat. MP t.ex. började bra och har mynnat ut i något helt annat?

  Ulla tack! Att det ofta stormar beror förmodligen på emotionalstadiet. På alla känslosvall. Vi får hoppas att dimman snart lättar! och att förnuftet får möjlighet att visa sin ståndpunkt. Visa sig hos oss som anser oss vara så förståndiga...Men det är svårt! emotionalstadiet är verkligen svårt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 45. Lisbeth

  Först så retar du mig.
  Sedan har du skojat med mig.
  Därefter så förstår du inte.
  Så nu får du läsa om, OM H2O!
  Själv går jag ut och hugger ved
  medan jag tänker på Dig! :-/

  Roland

  SvaraRadera
 46. Lisbeth. Har du kollat hemsidan för Djurens Parti?

  Gt

  SvaraRadera
 47. Gt Nej det har jag inte. Tack! ska kolla.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 48. Lisbeth
  Jag har enligt min bakaxelväxel
  två hjul som snurrar åt olika håll.
  Lite förenklat: En världskultur som
  grundat sig på förbrukning av ändliga
  resurser och som går i graven när de sinar
  och att även de går i graven som varit
  upphov till detta.

  Samt att mobilisera ett globalt försvar
  för nya möjligheter och realiserandet av dessa.

  Nog gillar jag dig!

  Roland  SvaraRadera
 49. Lisbeth!

  Precis som all politik inte har samma värde så har heller inte alla ismer samma värde. Socialism och humanism har högre värde än rasism, egoism och kapitalism. Det betyder inte att allt under socialistisk flagg alltid är gott eller att allt under kapitalistisk flagg alltid är ont men det är ändå en väsentlig skillnad.

  Verklig socialism handlar ju om att vilja avskaffa den kapitalistiska makteliten till förmån för helt annat verkligt demokratiskt system. Det är just det vi behöver. Det måste till en sådan verklig förändring av samhället. Går inte det att göra så är det helt enkelt kört så därför måste man ju arbeta för och hoppas på en sådan förändring. Exakt hur det ska utformas råder det dock lite olika uppfattningar om men att en sådan förändring av samhället också kräver en förändring av vårt sätt att tänka och tycka är väl ganska självklart.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 50. Lisbet
  Nu är vi alla, Jesus, Marx, Einstein
  Nietzsche, Palme, Mandela
  och Gorbatjov, Björk.
  Och vi bildade: De vises råd.

  Tanken var god
  Mycket väsen blev det inte
  Men uppdraget är väldigt ledigt!

  Trögfattarföreningen utreder.

  Roland

  SvaraRadera
 51. Neoliberal Agendamån aug. 11, 09:10:00 fm

  Lisbeth!

  Precis som all politik inte har samma värde så har heller inte alla ideologier samma värde. Om jag skulle säga att en färg på ett papper vore perfekt för alla motiv så skulle du också tycka jag var fundamentalist. En lika stor galning som alla de som hävdar att ett helt grönt, rött eller blått papper är snyggast. En blandning av de olika färgerna är vad som behövs, varje färg har sin förtjänst skulle du säga. Så får man en vacker tavla.

  Vad du då inte har insett är att vi liberaler förordar ett vitt papper. På det vita, och endast det vita pappret, kan var och en måla vad de vill. Vill man ha det rött så kan man måla det helt rött. Vill man blanda med blått så går det också bra. Det man dock inte kan göra är att ge andra papper som redan är färgsatta. Då kan de inte måla alla de motiv som de kan tänkas vilja ha.

  Det vita pappret har alltså en överlägsenhet som inga andra papper kan mäta sig med, så även liberalismen när det gäller ideologier.

  SvaraRadera
 52. Neo: Lite vit makt och övervåld har gjort att de flesta medlöpare,
  som livslögn, idealiserar liberalism
  indoktrinering och demokrati.

  Nina: Insikt och självförtroende
  och den vita orörda snön gör att
  jag och mina vänner känner att om
  det ska bli några spår i den vita snön
  så måste vi skida dom själva!

  SvaraRadera
 53. Nu får vi se det sanna värdet hos alla partier? Anders Borg reviderar ner tillväxten. Dämpad efterfrågan på svensk export och ökade kostnader för att flyktingar kommer, slår igenom offentliga finanser säger han.

  Vi har alltid fått höra att vi tjänar på flyktingar och på invandring. Pengar alltså att det är förenat med tillväxt.

  Mjuka värden som empati och tolerans har diskuterats mindre. För partierna vill i första hand ha tillväxt.

  Intressant att se hur folket och alla partier ställer sig till Anders Borgs uttalande.

  Det borde väl redan ha stått klart för alla att ett ökande flyktingmottagande kostar pengar?
  Nu får vi visa färg? liberalismen och socialismen får visa färg dvs. vi innehållet. Utvecklingen i Irak och Syrien är dyster.

  Nu kan vi börja diskutera värde på allvar. All politik har inte lika värde. Folk flyr med livet som insats. Om tillväxten revideras ner, hur många kommer att tala för ett ökat flyktingmottagande? Det får vi se.

  Undrar om det räcker med att man kallar sig socialist? Eller hur alla som kallar sig för liberala färgsätter det vita pappret, som Neoliberal Agenda skriver om.

  Frihet är frihet inom ramen för allas rätt till samma frihet. Kommer alla ihåg det? eller förstår det? när en dyster Anders Borg presenterar sin lika dystra prognos.

  Nu är det väl läge att på allvar börja tala kortare arbetstid samt att dela på jobben?


  Lisbeth  SvaraRadera
 54. Se det här och säg sedan att kapitalism är bra om ni kan. http://urplay.se/Produkter/177500-You-ve-Been-Trumped

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 55. Neoliberal Agendatis aug. 12, 11:43:00 em

  Jan, jag snabbspolade igenom filmen men som jag förstod fick Trump marken genom tvångsinlösen?

  Det är raka motsatsen till kapitalism, där skyddas privat äganderätt.

  Har marken däremot köpts korrekt (ägaren har frivilligt överfört den) så har jag inga problem med det som sker. Tvärtom, den som äger marken får pengar och Trump kan bygga lägenheter så fler kan njuta av utsikten.

  SvaraRadera
 56. NA!

  Men verkligheten ser ju inte ut så som du vill att den ska se ut. Sluta bygg luftslott runt dina egna fantasier. Se verkligheten som den faktiskt är. Privat ägande medför makt och det gör något med psyket hos både den som har den makten och andra som finner sig i det och låter sig styras och imponeras av den makten. Makten fördelas inte jämnt och vissa blir utnyttjade av andra. Det är hårda fakta och den bistra sanningen.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 57. NA
  Du är som en IDIOT som INTE beskriver världen så att framtiden blir möjlig!
  RL

  SvaraRadera
 58. Neoliberal Agendafre aug. 15, 01:09:00 fm

  "I always cheer up immensely if an attack is particularly wounding because I think, well, if they attack one personally, it means they have not a single political argument left."
  - Margaret Thatcher


  " Privat ägande medför makt"

  Ja, och tvångsinlösen går ju emot makten att bestämma över egendomen.

  I ett liberalt samhälle kan man bara komma över egendom genom att erbjuda andra vad de vill ha. Kommer vissa ha mer. Ja, men de har fått det genom en process av frivilliga transaktioner. Vid varje sådan har båda parter fått det bättre, annars skulle de inte gå med på den.

  SvaraRadera
 59. Ni är inte kloka!!!!!!!!!!!!!!!!
  Margaret Thatcher har också sagt
  att: "det finns inga samhällen."

  Det är svårt att säga emot henne,
  eftersom Ni alla lever så, att hon får rätt!!!!!!

  Och får ni hålla på, så finns det
  snart ingen Planet att leva på heller!!!

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.