söndag 8 juni 2014

Så tyckte MP för 25 år sedan (2): "Det vore tragiskt om tanken skulle begravas därför att den svindlar."

Motionärerna på valvaka 1988. MP in i riksdag.
"En bred och förutsättningslös utredning som belyser hur en samhällsstruktur och ett försvar helt utan militär skulle se ut skulle kunna bli ett gott underlag för en ny och seriös framtidsdebatt med en vision bortom upprustning och ökande sårbar komplexitet.

Kanske är det så att Sverige kan bli det första materiellt rika land som avvecklar militären och därmed skulle kunna gå hand i hand med Costa Rica som föredöme i just det avseendet.

Det vore tragiskt om tanken skulle begravas därför att den svindlar."

Så avslutas en motion (1988/89:Fö302) till Sveriges Riksdag. Inlämnad av mig och Åsa Domeij. Året var 1989.

Så här skrev vi:

Utvecklingen inom den militära sektorn går allt snabbare. En majoritet av världens vetenskapsmän ägnar sin tid åt vapenteknologi och krigsmaterielutveckling. 

För ett litet land blir det allt svårare att hänga med i utvecklingen. (-) Att bygga ett försvar baserat på militär styrka kommer i framtiden att innebära ökade uppoffringar eftersom omsättningstiden på krigsmateriel, vapensystem etc. kommer att snabbas upp med anledning av att vapen och system snabbare kommer att bli omoderna och verkningslösa.

Till detta skall läggas att samhällsstrukturen, som planeras och styrs fram,  medför ökad sårbarhet.

Ju mer såbart ett samhälle blir desto dyrare blir det att bygga upp ett militärt försvar som kan innebära en trovärdigt skydd. Ett sårbart samhälle kostar helt enkelt mer att försvara militärt.

En viktig del i resonemanget kring ett militärt försvar är att det finns en brytpunkt – en nivå – under vilken det inte fyller någon funktion, det blir helt enkelt för svagt i förhållande till den uppgift det skall fylla att det bara blir symbolvärde.Det finns gränser för hur svagt ett militärt försvar kan vara för att överhuvudtaget vara värt att satsa på.

Samtidigt finns naturligtvis en övre gräns för vad ett militärt försvar får kosta. I Sverige ökar militäranslagets andel av statsbudgeten och är nu uppe i totalt 8%. Totalt lägger de svenska skattebetalarna ner 70 miljoner kronor varje dygn på det militära försvaret.

I debatten krävs nu ökade anslag - JAS-projektet är uppe i 47 000 miljoner kronor, allt mer materiel är omodern och ibland kan det, enligt vissa bedömare, te sig sorglustigt att så mycket är så gammalt och omodernt.

Samtidigt som ökade anslag krävs till militären krävs insatser på andra områden: vården, skolan, miljövården. 

Det kanske är så att för att det militära försvaret skall fylla en rimlig funktion måste anslagen öka radikalt med tanke på hur sårbart vårt samhälle är.

Var går den ekonomiska smärtgränsen? Och framför allt: gör pengarna mer nytta inom andra samhällssektorer? Kan säkerheten och totalförsvaret bli bättre om man istället för den stora satsningen på militären  riktar in sig på en annan samhällsmodell, minskad sårbarhet, civilmotstånd, självtillit, småskalig energi- och livsmedelsförsörjning, ökad neutralitet och aktivare fredsarbete?

Kanske kan de 70 miljoner som vi varje dygn lägger ner på militärt försvar - som av militärer anses fullständigt otillräckligt - göra mer nytta genom att användas på annat sätt? Detta bör förutsättningslöst utredas!

Säkerhetspolitiken och totalförsvarspolitiken är något mycket större och mer komplicerat än en ensidig militärdebatt ger sken av. Det handlar om:
- utrikespolitik
- handelspolitik
- biståndspolitik
- nedrustningspolitik
- neutralitetspolitik
- energipolitik
- jordbrukspolitik
- sjukvårdspolitik
- regionalpolitik
- skattepolitik
- näringslivspolitik
- ekonomisk politik

En bred och förutsättningslös utredning som belyser hur en samhällsstruktur och ett försvar helt utan militär skulle se ut skulle kunna bli ett gott underlag för en ny och seriös framtidsdebatt med en vision bortom upprustning och ökande sårbar komplexitet.

Kanske är det så att Sverige kan bli det första materiellt rika land som avvecklar militären och därmed skulle kunna gå hand i hand med Costa Rica som föredöme i just det avseendet.

Det vore tragiskt om tanken skulle begravas därför att den svindlar.

Undertecknat 22 januari 1989, av Birger Schlaug (mp) och Åsa Domeij (mp) 

 

Kommentar:
Ett liknande krav vore högst relevant att ställa idag. Samtidigt som ökande anslag krävs till militären krävs onekligen insatser på andra områden: vården, skolan, äldreomsorgen och klimatinvesteringar. Var går den ekonomiska smärtgränsen? Och framför allt : gör pengarna mer nytta inom andra samhällssektorer för att värna demokratin?

Kan säkerheten bli bättre om man istället för den stora satsningen på militären riktar in sig på en annan samhällsmodell än den vi har byggt upp under många år. För att ta några exempel:  minskad generell sårbarhet genom robustare strukturer och system, ökande självtillit, aktivare freds- och konfliktlösningsarbete, mindre sårbar energi- och livsmedelsförsörjning, utvecklat och mer effektivt rättssystem, en verkligt genuin satsning på skolan och offensiv satsning på internationella civila sjukvårds- och räddningsteam.

Vi lever i en värld som har överflöd på militär utrustning, krigsflygplan för att döda, befäl och soldater. Samma värld har ont om medicinsk utrustning, räddningshelikoptrar för att rädda liv, läkare och  sjuksköterskor. Borde inte något land våga ta detta faktum på allvar och satsa sina resurser där det är brist?

Som sagt: Det vore tragiskt om tanken skulle begravas därför att den svindlar.

23 kommentarer:

 1. Ja, det vore tragiskt.
  L.

  SvaraRadera
 2. Du skriver själv att det är komplicerat. EU:s säkerhetspolitik är aktuell, försvarsprojekt och utv. mot en militärallians.

  Tanken borde inte överges. Det vore tragiskt. Men hur kan det ske? Ska vi leka de goda inom denna allians? Visst det behövs de som städar upp. Men är det den rollen vi vill ha? Är vi fria från ansvar då?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 3. Motionen liksom Schlaugs kommentar utgår från att försvaret både smakar och kostar och att det gäller att hitta någon slags balans. Denna grundsyn av vansinne dominerar klart bland makthavarna och den stora massan än idag. Uppenbar är det något som säljer. För det här landet är inte ett försvar kostnadseffektivt från första kronan och så har det varit under mycket lång tid. Landet är fattigt på naturresurser och har en kraftig överbefolkning och inget behövs tillräckligt för någon i närområdet. Det går inte att lugga en flintskallig och det inget att moraliera om. Snartare ökar risken för stora civilia förluster när de moraliserande svenka galenpannorna från extremvänster till extremhöger har gått något på hjärnan typ matbrist i affärerna, något med koldioxiden och klimatet och eller någon politisk konflikt i något grannland. Export av militär utrustning kan vara kostnadseffektivt och skulle kunna motivera ett försvar. Men sådan marknadsföring blir sannolikt för dyr. I så fall borde det vara möjligt för företaget att bekosta försvaret.

  SvaraRadera
 4. Med ett sådant privat försvar för ren marknadsföring av vapen skulle man kunna ha en explosiv boja runt halsen på de högre militärerna och spänga huvudet av dom om dom hittar på något dumt. Landets allmänna försvar består bara av ett försvarsutskott, som kontrollera bojarnna och kan trycka på en knapp och spränga huvudet av alla. Sedan skulle de bara kunna få hålla på på Gotland och där få ett koncentrerat träning- och demonstationssområde.

  SvaraRadera
 5. Vi har efter kalla krigets slut avvecklat ungefär 90 procent av vår militära förmåga. Tyvärr vart Putin och hans politiska rörelse ändå aggressiv. Blir detta ännu bättre om vi avrustar helt?

  SvaraRadera
 6. Magnus, det är det vi borde utreda riktigt grundligt och utan fördomar, föreställningar och förträngningar. Sårbarheten är extrem i ett land som Sverige där kopparkabeln avlägsnas, där huvudkontoren flyttar ur, där datoriseringen skapat en situation där man mycket enkelt kan slå ut myndigheter, företag och samband. Vattenförsörjningen kan slås ut av några få personer, Stockholms avloppssystem av en enda person på några få minuter, livsmedelsförsörjningen på några dagar. Och detta har skett medvetet.

  SvaraRadera
 7. Blir det bättre om vi inte avrustar? Om vi lägger pengar på att skapa en militärallians?

  Anonym skriver om "Stockholms avloppssystem".

  Ekot skriver om "Vad kommer efter tågkaoset".

  Om att mer pengar till järnvägen är detaljer... Att underhållet brister på område efter område från järnvägen till avloppen...

  Första tecknet på dåligt underhåll av rören under våra städer är dåligt vatten. Med sjukdomar som följd.

  Att vi inte ser problemen under marken. Det vi inte ser uppfattar vi inte. Vi är så vana vid att tekniken ska fungera.

  Underhållet har alltså blivit angeläget, först nu när systemet börjat kollapsa.

  "Vattenförsörjningen kan slås ut av några få personer, Stockholms avloppssystem av en enda person på några få minuter, livsmedelsförsörjningen på några dagar. Och detta har skett medvetet."

  Ja och om det inte gör det, så slås det troligtvis ut ändå. På grund av att infrastrukturen brister på område efter område.
  Men innan dess så tjänar några få stora pengar och vädrar vinst.

  SvaraRadera
 8. Så det är dags att rikta in sig på en annan samhällsmodell som Birger skriver. En mindre sårbar sådan.

  SvaraRadera
 9. Vad vore livet utan krig? För världens krigsivrare vore det både tomt och händelsefattigt. När känslan av att få vinna och få konkurrera ut motståndaren får sin stimulans, vad spelar det då för roll hur det går för kvinnor, barn, män och annat liv.

  Har ni tänkt på hur världens krigsivrare framträder? De är bildade, artiga, för sig väl och framstår som intelligenta. Samtidigt rustar de sina nationer med så mycket vapen - för skattepengar - att de på nolltid kunde förgöra det mesta av planeten.

  När slaget är vunnet, då blir det medalj, respekt och nya krig! Hurra! Segern är vår!

  Christer

  SvaraRadera
 10. Och till demokrati, uppmuntrar
  dom oss, och försvarar oss mot
  terrorister.

  Roland

  SvaraRadera
 11. Dollarns värde är bunden till saudisk olja som börjar ta slut och Putin vill samarbete med Kina istället utanför dollarn och Ryssland producerar mer olja än Saudi i nuläget.

  Så vi står antingen inför tredje världskriget eller ett slut på USAs dominans.

  Och i det läget så borde väl Sverige vara neutrala och om man tittar på t ex Afghanistan tycks ju inte det behövts varken JAS eller enorma försvarsutgifter för att ge den amerikanska invasionen motstånd i 13 år

  SvaraRadera
 12. Varför skall Sverige ödsla en massa pengar på ett militärt försvar för? Vid en större konflikt i vårt närområde kommer ändå minst halva vår befolkning att svälta ihjäl inom ett halvt år. Vi har liksom ingen egen matproduktion och inga matlager överhuvudtaget. Förutom då till makteliten förstås.

  Nä. Dela ut gratis hackor och spadar till befolkningen är nog bättre investerade pengar än ett meningslöst försvar.

  Gunnar Sträng och Palme ödelade Svensk landsbygd på 60- talet och vår förmåga till självförsörjning av käk. Fy fan säger jag bara.

  Berra

  SvaraRadera
 13. Moderaterna har styrt de senaste åren, inte Palme eller Sträng, så det är ju ett fullkomligt absurt argument

  SvaraRadera
 14. Intressanta siffror: "En majoritet av världens vetenskapsmän ägnar sin tid åt vapenteknologi och krigsmaterielutveckling."

  Verkligen??
  Det globala spenderandet på militären rör sig om etta ntal (mindre än 5) procent av BNP. Mellan 1/3 och 1/2 av detta är materiel.

  Källa:
  http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+database+1988-2013.xlsx

  Hur kan dessa få procent av världens BNP försörja en majoritet av världens vetenskapsmän?

  SvaraRadera
 15. Ingemar Gråsjö!

  Precis! Det goda tjänar inte på att ljuga eller överdriva. Fakta om verkligheten räcker mer än väl för att motivera ett bättre samhälle och överdrifter och lögner skadar bara förtroendet för den goda sidan. När de goda sänker sig till de ondas nivå så har det onda vunnit. Ärlighet och sanning tillsammans med kärlek och omtanke är de godas bästa "vapen" mot ondskan.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 16. Tack Jan! Jag är av samma uppfattning.

  //Ingemar

  SvaraRadera
 17. Eftersom åtminstone Åsa var extremt noga med påståenden så lär uppgiften om antalet forskare varit relevant för 25 år sedan. Eftersom den delen inte kommenterades i utskottsbetänkandet så var den tydligen inte kontroversiell när det skrevs.

  SvaraRadera
 18. Hej!
  Stämmer väl! Under kalla krigets dagar var den allmänna uppfattningen i debatten att en majoritet av forskarna i väst såväl som i öst ägnade sig åt forskning motiverad av militära skäl. Ur denna forskning kom mycket som fick civila ändamål. Mycket av läkemedelsforskningen har också den fått sina pengar med försvarsmotiv. Hela rymdprogrammen i t ex Sovjetunionen drevs fram av försvarsskäl.
  L.

  SvaraRadera
 19. Avveckla militären är en tilltalande tanke. Synd bara att en högt uppsatt politisk rådgivare i Kreml anklagar Finland och Sverige för russofobi och varnar för NATO-inträde. I skrivande stund agerar Kreml uppenbarligen kontraproduktivt.

  SvaraRadera
 20. Om Sverige saknade försvar, så finns risk för att Nato kommer hit för att officiellt försvara oss. De behöver alltså inte se oss som fiender. Men de vill antagligen upprätta baser, riktade till mål i öster.

  SvaraRadera
 21. Sveriges psykologiska och militära försvar har brutit samman.
  Vår statsminister är skjuten,
  En minister har tillsats från
  bilderberggruppen, en annan från USA. Hur de nu kan skiljas åt?
  Delar av Norrbotten används som
  militärt övningsområde för Nato-
  medlemmar.
  Sverige medverkar med legoflygare
  när USA kallar till tjänst i
  Afghanistan eller i Libyen.
  (eller i Iran)
  USAs utgifter är betungande så de
  ber sina kamrater i Nato om
  solidariska insatser.

  Det dröjer inte länge förrän Sverige också börjar att visa
  USA sin vänskap och
  sin underdånighet genom att
  bidraga till USAs strävan
  efter att dominera världen med
  dollar och med vapen.
  Varför kan inte Sveriges regering
  ställas inför domstol för
  högförräderi och krigsbrott!?

  Roland
  SvaraRadera
 22. Ingemar Gråsjötis juni 10, 09:42:00 em

  Ytterligare ett intressant SIPRI-alster, speciellt s12. Där jämförs andelen av GDP som läggs på militär, utbildning resp. sjukvård. Mer på de två senare än på militär i Europa, Asien och Amerika. Tvärtom i mellanöstern och Afrika. Här framgår inte andelen FoU, men både utbildning och sjukvård är väl rätt Fou-intensiv. Är således lite frågande - men intresserad och nyfiken - angående "Åsa:s" siffror och direkt skeptisk till "den allmänna uppfattningen i debatten".

  MVH
  //Ingemar Gråsjö

  http://www.overcomingviolence.org/fileadmin/dov/files/wcc_resources/dov_documents/MilitarySpendingReport.pdf

  SvaraRadera
 23. Jag ser, genom att dörren är öppen,
  att ni sitter här, några av er.
  Föreläsningen är flyttad till
  sista rummet, i änden på korridoren.
  Så följ med!

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.