tisdag 3 juni 2014

MP:s kongress, Jonas Sjöstedt och STEG 3

MP vågar se utanför tillväxtlådan...?
MP:s kongress valde att ta till sig STEG 3:s budskap: Vi måste samtala om hur vi skall komma ur ett ekonomiskt system som grundas på idén om den eviga ekonomiska tillväxten. 

Det skiljer sig 180 grader från den tes som de tidigare språkrören Peter Eriksson och Maria Wetterstrand plötsligt hävdade på DN-debatt, nämligen att MP var "fullt och fast övertygat om" att ett "grönare Sverige endast kan förverkligas i en ekonomi som växer". 

Genom DN-artikeln fick man beröm på en rad tidningars ledarsidor, man berömdes för att man "förstod hur ekonomin fungerar". Det vill säga att man förstod att "ekonomin" drivs av ständigt ökande konsumtion... Vilket är aningen magstarkt eftersom ekonomi betyder hushållning med knappa resurser.

Att partiledningen var måttligt förtjust i att kongressen förde in ett resonemang om konsumtions- och tillväxtsamhällets baksida kan vara förståeligt eftersom språkrör de senaste dryga tio åren inte ägnat sig åt tillväxtanalys i de officiella talen. Än mindre åt argumentation i den fråga som en gång var den mest grundläggande för bildandet av Miljöpartiet - precis som det varit för bildandet av andra gröna partier.

Hur man nu plötsligt skall klara debatten, med de vulgärpåhopp som denna lär innefatta, är väl osäkert i så motto att ovanan är stor. Det som under tjugo år var partiets självklara - och synnerligen genombearbetade - syn på tillväxtproblematiken kan ha förvandlats till en främmande argumentationslinje för dagens språkrör. Kanske kan man hitta ett och annat korn för argumentation här.

För Vänsterpartiet måtte MP:s kongress varit en - ur ett snävt partipolitiskt perspektiv - ganska olustig föreställning. Det mod som Jonas Sjöstedt visat när han som enda partiledare/språkrör tagit upp frågan om tillväxtsamhällets baksidor har inte följts av partiets övriga delar. Det som är naturligt för Jonas Sjöstedt - och V.s miljöpolitiska nätverk - tycks inte alls vara naturligt för Vänsterpartiet rent generellt. Vilket tyvärr visar sig i detta partis valplattform.

Man skulle kunna sammanfatta läget så här: Jonas är bättre än sitt parti, medan MP-kongresserna varit bättre än sina språkrör.

Personligen hade jag farhågor om att MP:s kongress - med tanke på partiets medlemsomsättning - skulle fastna i de tidigare språkrörens försvar av den så kallade ekomodernismen  - det vill säga att god miljö kräver ekonomisk tillväxt. (Kanske ett bättre uttryck egentligen är "ekologisk postmodernism" - ett begrepp som myntats av Charlene Spretnak i boken The Resurgence of the Real.)


Vinster i välfärden
Vänsterpartiets enda huvudfråga inför riksdagsvalet tycks vara att vinstsyftet skall bort från välfärden. Tack vare partiets helgjutna ståndpunkt i denna fråga - man stod fast även när det inte var opportunt - har man tvingat MP att gå tillbaka till sina rötter också i denna fråga. Det som skulle bli den enda kanonfrågan för V blir nu allmängods för MP. Otacksamt om man ser det snävt partiegoistiskt, framgångsrikt om man set det utan partiegoism. Och man kan glädjas åt att man i en opinionsmätning (SCB) är större än MP i Stockholm - trovärdigheten i frågan om vinster i välfärden kan kanske hålla hela vägen trots MP:s kringgående rörelser.

Den mer nyliberalt anfrätta linje som partiledningen - främst genom Maria Wetterstrand och Mikaela Valtersson - drev fram tycks vara en parentes i partiets historia. Den gröna ståndpunkten kan aldrig vara annat än att mångfald inom t ex skolan aldrig skall omfatta vinstsyftande bolag. Även i denna fråga har nu således partiledningen fått ge sig för kraftfulla avståndstagande av MP-kongresser. Nu gäller det bara för språkrören att betona att mångfald givetvis kan upprätthållas även utan vinstsyfte.

Vulgärpropagandan att "tusen skolor får lägga ner", "mina barns skola kommer att stänga" - som också framförs av MP närstående figurer som t ex Mattias Goldman - lär ta fart. Som om skolor, bara för att ägarformerna ändras, med automatik läggs ner - som om t ex Stadsmissionen inte tog över JB-koncernens skola i Uppsala eller att det finns 334 stiftelser, ekonomiska föreningar och ideella föreningar som driver grundskolor som friskolor utan vinst. Det är betydligt fler än de 277 aktiebolagen...Arbetstiden.
Även frågan om arbetstid har partiledningen fått ge med sig i viss mån, även om man i denna fråga kommer att få ta kamp från Feministiskt Initiativ som förstått att man måste förändra den lagstadgade arbetstidsnormen för att komma tillrätta med frågan. En annan av mina hjärtebarn  - friår - har också tagits till heders igen. Det var inte många år sedan Peter Eriksson i media förklarade att det inte var någon prioriterad fråga "eftersom den var så svår att försvara". Själv ansåg jag som rör att det var en otroligt lätt fråga att försvara. Den rymmer på något sätt stora delar av grön frihetlig ideologi.

Feminism.
Grön Ungdom har känt vinden av Feministiskt Initiativ. Och partiet lyfte, på initiativ av Grön Ungdom, fingret för att känna vart det blåser och har bestämt sig för att göra vägen för FI lite svårare. Feminismen skall betonas i valet.

Den främsta partisymbolen för jämställdhet är språkrören - en man och en kvinna. Lustigt nog försökte partiledningen 2002 förinta den idén genom att föreslå att de två språkrören skulle ersättas med en partiledare. Fan, så fort jag lämnade uppdraget som språkrör började dom hitta på allt möjligt konstigt...:-) Språkrör bort, vinster i välfärden in, tillväxtanalys bort och militär trupp till Afghanistan under Natobefäl... Hur tänkte dom???

En del kanske inte har klart för sig att det redan i MP.s första partiprogram (1981) slogs fast att föräldraförsäkringen skulle kvoteras. Och att partiet fick löpa gatlopp medan vi förlöjligades för att i stadgarna införa krav på att alla utskott och dylikt skulle innefatta minst 40 procent av varje kön. Kvinnor och män skulle varvas på alla listor till riksdag, landsting och kommuner. De fanns några lokalavdelningar som inte klarade detta: de valde att inte ställa upp i kommunvalen och satte därmed tryck i frågan inför nästkommande val.


Medlemmarnas uppdrag... Vad brinner Åsa och Gustav för?
Det är ett problem när organisationers företrädare blir pressade av organisationens medlemmar att driva frågor som de egentligen inte vill driva. MP:s kongresser har tvingat fram ställningstaganden som partiledningen inte vill ha. Tillväxtkritisk analys, förbud mot vinster i välfärden och större tryck i frågan om sänkt arbetstid. Hur hanterar en partiledningen detta i en förhandlingssituation med andra partier?

Det man inte själv brinner för har en tendens att falla bort i förhandlingar - jag vet, jag var inte bättre än någon annan. Själv skulle jag, om jag varit rör, såväl brunnit för sänkt arbetstid och omställning från tillväxtsamhälle till utvecklingssamhälle som för militär nedrustning, betydligt rättfärdigare fördelning och vinster-bort-från-skolan.

Vad brinner Åsa och Gustav för? Och hur skall medlemmarna få dem att brinna för det som kongressen beslutat? Det kanske inte blir lätt, men jag anar att de två rören är mottagliga för tryck från partiets medlemmar.

Det gäller att det trycket inte uteblir bara för att kongressen stängt. Det gäller att språkrören inte bara får sina intryck från den krets som utformat den politik som kongressen ändrat på. Det vill säga den krets man i vardagen såväl träffar som är beroende av.  

Precis som Jonas Sjöstedt är bättre än sitt parti på gröna frågor, kan språkrören visa sig vara bättre - och modigare - än den umgängeskrets som tycks ta mer intryck från andra organisationer och lobbyister än partiets medlemmar.

47 kommentarer:

 1. Och MP:s viktigaste fråga förstås, att ta hit ännu fler invandrare och bevilja ännu fler uppehållstillstånd och medborgarskap. MP - MassinvandringsPartiet - allt annat, inklusive miljön, är underordnat detta.

  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4657&grupp=20690&artikel=5877483

  SvaraRadera
 2. Det hade varit lite märkligt om v hade lanserat ett tillväxtfientligt program. De ska ju vara arbetarklassens och arbetets parti; alla ska arbeta, hela tiden, hela livet, och ingen ska tillåtas stå utanför arbetsgemenskapen. Det kan ju knappast vara genomförbart utan en vision av tillväxt?

  Annars knepigt att förstå fixeringen vid välfärdsvinsterna. Man kan vara för eller emot, men det är knappast en avgörande fråga för Sverige om tio miljarder eller så av över 1000 skattemiljarder hamnar i privata vinstfickor. Många av Sveriges största företag har en stor del av sina intäkter från offentlig sektor, om det är fel är det en större systemförändring som behövs.
  Okvalificerade lärare, stopp för traditionell undervisning av korvstoppningstyp, Internet som ersättning för böcker, slopade krav i skriven svenska i läroplanen, brutal oordning i klassrummen mm har gjort att resultaten i skolan, helt förutsägbart, har rasat. Vänsterpopulister ersätter alla hänvisningsbara orsaker med ett ord: privatiseringar. Det är väl inte där vänsterkoalitionen är i sin analys hoppas jag, för då är det inga roliga 4 år som väntar skolan.

  SvaraRadera
 3. Märkliga kovändningar som MP gör i ideologiskt tunga frågor!

  SvaraRadera
 4. ”Vi måste samtala om hur vi skall komma ur ett ekonomiskt system som grundas på idén om den eviga ekonomiska tillväxten.”

  Du skulle ännu bättre kunna skriva: ”Vi måste samtala om hur vi skall komma ur ett ekonomiskt system som grundas på idén om den eviga befolkningstillväxten.”

  Grundproblemet är befolkningsökningen, det är människor som skapar miljö- och klimatproblem och ju fler ju värre.

  SvaraRadera
 5. Skall man ha den "förtäckta" medborgarlön som skamset gömmer sig inne i partiprogrammet så måste man försvara arbetslösa mot repression; det verkar man inte ha fattat. Man kan inte först ha infört en AMS-startcentral där landets unga arbetslösa förslavats för en billig penning & sedan äppelkäckt, med sommarkavajen fladdrande. utropa att det är medborgarlöns-dags! Det borde man rimligen begripa? Aktiveringspolitiken måste först fördömas som inhuman & direkt diskriminerande innan ytterligare steg kan tas. Borde jämföras med svarta kapitel som tvångs-steriliseringarna & liknande, hör hemma i samma repressions-låda..

  SvaraRadera
 6. Problemet med "evig" ekonomisk tillväxt kommer naturligtvis att lösa sig självt. Det systemet går helt enkelt inte att upprätthålla hur länge som helst. I många länder måste tillväxten dock fortsätta, om vi inte ska drabbas av överbefolkning och växande fattigdom, vilket vore förödande för miljön. Det är när tillväxten pågått under ett antal år som levnadsstandarden blir tillräckligt hög för att födelsetalen ska minska. Fortsatt tillväxt i redan utvecklade länder kommer däremot inte att kunna upprätthållas, och detta av rent praktiska orsaker. Dygnet har 24 timmar och vi kan inte konsumera oändligt mycket eller i närheten därav, vilket teoretiskt blir resultatet. Så inom ett antal år eller decennier kommer en omställning att ske. Här i Sverige har redan utdelats forskningsanslag för att undersöka hur ett samhälle utan tillväxt kan fungera. Nästa steg är att politikerna tar tag i frågan ordentligt. Världen kommer att bli delad, där många stater fortsätter med tillväxt, medan andra överger det systemet.

  SvaraRadera
 7. Ragnar, nej det är ju därför vi måste tala om hur vi skall bygga samhället utan tillväxt. Javisst är det bra att STEG 3 har lobbat fram forskning på hur ett samhälle utan tillväxt kan se ut!

  SvaraRadera
 8. Det ljugande (s) har nyligen meddelat på vilket sätt man tänker befria arbetslösa ur FAS3 vid en valvinst i höst: genom att behålla systemet rakt av ute i föreningar & kommuner. Kallas för Viktiga Insatser. Operation Viktiga Insatser. Tänker (mp) gå med på detta? Precis sådant måste man FÖRDÖMA om man ska ha någon som helst chans att hävda den annorlunda arbetsmarknadspolitik baserad på mänskliga rättigheter man säger sig stå för..

  SvaraRadera
 9. Dagens bloggtext grymt bra!!

  Ja, Birger, nog är det ett problem, hur man får MP-ledarna att rätta sig efter medlemmarnas vilja.

  Men topp-politiker brukar visa scenvana. De verkar vara aktörer som läser in manus och sedan förhoppningsvis verkställer enligt författarens (kongressens)vilja.

  Men, visst, brända av erfarenheten har vi orsak att vara vaksamma.

  Gt

  SvaraRadera
 10. Den nyss avhållna kongressen visar i alla fall att miljöpartiets interndemokrati nog fungerar bättre än övriga partiers.

  SvaraRadera
 11. När en S-kongress säger att kärnkraften ska avvecklas, och ledaren rättar sig därefter, "byter åsikt", ja då är även det interndemokrati.

  Det konstiga är väl att detta med partiledningar, som egentligen tycker något annat än partiet, inte är ovanligt.

  Centerns "djupa led" är nog mycket grönare än ledningen (bortsett från bönder som godtar gifter i jordbruket).

  Kristdemokraternas ledning verkar gå på tvärs mot medlemmarnas vilja till mer rätt åt det ofödda barnet.

  Hur det är med Folkpartiets medlemmar, om de är lika positiva till kärnkraft och Nato som ledningen är, är mig obekant.

  Men varför är kongresser inte mer noga vid valet av ledningar?

  Gt

  SvaraRadera
 12. Kingedward24!

  Det är just det som vänsterpartiet (eller verkliga socialister) förstår och står för. Karl Marx idéer om att "en större systemförändring" behövs. Det handlar inte bara om privat ägande och privata vinstintressen i offentlig sektor på sikt. Även om det är där man väljer att sätta in den första stöten. Det handlar om att se orsaken bakom de många problem som finns i världen och bekämpa just orsaken och inte alla symptom som varande var för sig enskilda problem utan någon koppling till varandra.

  Det handlar om att börja ställa om samhället till ett annat ekonomiskt system som bygger på demokratiskt och långsiktigt ägande som gynnar flertalet istället för ett ekonomiskt system som bygger på privat ägande och kortsiktiga privata vinster för ett fåtal.

  Förhoppningsvis är fortfarande vänsterpartiet ett sådant verkligt socialistiskt parti och inte bara en samling feminister som ser könskampen som den viktigaste frågan att lösa. Öppna ögonen och se den större bilden. Se program som "Bieffekten" (i SVT) och otaliga andra exempel på hur detta kortsiktiga privata vinstintresset förstör hela vårt samhället på sikt.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 13. Nils!

  Det är antalet människor x den miljöpåverkan var och en gör som är problemet. Se professor Hans Roslings framställningar av fakta så ser du att födelsetalen redan har planat ut i nästan hela världen. Det är bara några få extrema (ofta religiösa) grupper som idag inte förstår vikten av familjeplanering.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 14. Jämställt är lika villkor, inte lika utfall. Alltså är ett språkrör av varje kön inte jämställt, eftersom en aspirant av det kön som har flest aspiranter har mindre chans än en aspirant av motsatt kön. D.v.s. diskriminering.

  SvaraRadera
 15. Jag tänkte mig en vision som
  länge flög högt över våra
  huvuden men så landade den mitt ibland oss och lite före oss och
  blev till vår nödvändighet!

  SvaraRadera
 16. Det var ett gång ett gäng apor som samlades för att utarbeta förslag som skulle riktas till
  människorna och föreslå hur de skulle förkovra sig och organisera sig, så att aporna
  skulle få fortsätta att få finnas.

  Förslagen väckte stor entusiasm,
  men varken hos Obama eller hos
  Bildt.

  Nu återstod bara ett vapen.
  Personlighetsutveckling i global skala, men tiden var knapp.
  Skulle vi hinna?

  Om vi dör slipper vi se.
  Om vi överlever,tand får vi se.

  Dynape

  SvaraRadera
 17. Neoliberal Agendaons juni 04, 03:27:00 fm

  "Det handlar om att börja ställa om samhället till ett annat ekonomiskt system "

  Vad vi behöver är laissez-faire kapitalism, Hade världen slagit in den vägen för 100 år sedan hade världsfattigdomen nu varit utrotad. Även Marx förstod detta:

  "Bourgeoisien har under sitt knappt hundraåriga klassvälde skapat kolossalare produktionskrafter än alla föregående generationer tillsammans. Naturkrafternas underkuvande, maskinerierna, kemiens tillämpande på industrien och jordbruket, ångbåtarna, järnvägarna, de elektriska telegraferna, uppodlande av hela världsdelar, floderna som gjorts farbara, hela, ur marken framstampade befolkningar – vilket föregående århundrade anade, att sådana produktionskrafter slumrade i skötet av det samhälleliga arbetet?"
  . Kommunistiska manifestet, första kapitlet

  SvaraRadera
 18. NA!

  Det där lösryckta citatet säger ju ingenting annat än att kapitalismen är bra på att skapa tillväxt. Men till vilket pris?

  Marx stora teorier formades dessutom senare än det kommunistiska manifestet skrevs och har lite att tillföra för att förstå Marx.

  Det stora är annars att han redan på sin tid kunde förutse det kapitalistiska systemets fall som vi idag upplever. Därmed inte sagt att han var någon slags övermänniska och inte kunde ha fel i vissa avseenden han också.

  Fortsätt du att läsa Marx och studera världen med öppna ögon så kanske du förstår helheten till slut.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 19. Ang. vinster i skolan och välfärden, så är det nog inte interndemokratin inom partiet vi har sett prov på.

  Stefan Löfven har samma linje. Vinsterna ska minskas säger han. Inte stoppas helt men minskas, så att de bolag som driver sin verksamhet på grund av vinst, inte ska göra sig besväret att försöka. Utan välja att dra iväg och förstöra på annat håll. Ett slags vi och dem tänk mina barn andras ungar. Bara de försvinner härifrån så är det bra.

  Tanken är som vi vet S och MP i skön förening. "Tror" att vi kan förvänta oss många kompromisser från både S och MP om de får egen majoritet. Eller rättare sagt förstår det, då de ligger långt ifrån varandra i vissa frågor.

  V och Fi:s frågor tar man över. Men inte helt. Nu har dessa partier all chans att driva dem vidare helhjärtat.

  Det är synd för alla barns skull.
  Istället för att gå ihop MP, V och Fi sätter MP makten främst.
  Så ser jag personligen på saken.

  Mikaela Valterson tycker tydligen precis tvärtom. Att det är synd om barnen, om vinstdrivande bolag inte vädrar vinst här I Sverige. Hon kanske tänker på alla andra barn i andra medlemsländer. De som inte släppt in dessa bolag ÄNNU. Men som naturligtvis skulle försöka pröva lyckan på annat håll.

  Vi måste tänka på alla barn.

  Tycker inte vi ska fortsätta att läsa Marx. Vi kan öppna ögonen och försöka förstå helheten ändå. Lyssna och höra på vad våra politiker verkligen säger är väl A och O inför valet. På att handelsavtalet mellan EU och USA kan hindra oss, om vi försöker stoppa vinster i välfärden. Enligt Sjöstedt och V.
  Marx kan inte svara på frågor om det.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 20. Lisbeth!

  Jo i det fallet fungerade nog interndemokratin som den skulle. Nästan alla var rörande överens om att den strategin skulle prioriteras i valet. Jag var själv med och tog det beslutet.

  Det handlar om triangulering och att ta väljare genom att låta som att man är emot privatiseringar och deras vinstuttag men hur mycket det blir av den varan är helt beroende på vänsterpartiets valresultat. MP och S drev inte den frågan själva från början och vid utfrågningar om vad de vill göra åt det så klingar deras löften väldigt tomma.

  Alla barn ska tas om hand men det görs bäst utan dessa vinstdrivande företag. Mikaela Valtersson och de friskolor hon företräder driver sin tes inte bara av omtanke om barnen utan på grund av eget vinstintresse.

  Kompromisser är ofta nödvändiga i politiken men de utgår från de styrkepositioner partierna får i valet.

  Varför ska just Marx idéer uteslutas från den stora bilden? Naturligtvis får inte Marx eller någon annan bli det enda man läser och tar intryck av men det skadar väl aldrig att höra olika synpunkter. Hans idéer är mycket mer relevanta idag än vad du och många andra tror och kan ge många svar trots att han är död och inte kan svara på frågor ställda i realtid. Låt Marx och andra tidigare generationers kunskaper och erfarenheter vara med i utformandet av vår framtid.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 21. Jan Örsell. Menade att även om interndemokratin fungerar någotsånär, så måste det sedan jämkas och vet vi vad som blir kvar? Tror likt dig att vänsterpartiets resultat, kommer att avgöra mycket. Mycket hänger på hur stora de blir. Men det ser jag som en tillfällig lösning för mer balans. Inte att all kunskap finns inom ett parti som heter V.

  Naturligtvis ska inte Marx idéer uteslutas från den stora bilden. De ska ingå. Liksom t.ex. John Stuarts Mills liberalismens tänkare. Till sist är det de samlade kloka idéerna som ger oss den förnuftiga staten.

  Som Birger så ofta upprepar det är människors strävan efter bättre liv som drivit utvecklingen.
  Nu måste annat växa. Vår medvetenhet t.ex. så att vi kan fortsätta att sträva efter bättre liv. Men denna gång bättre liv för alla, allt. Kulturen t.ex. kan inte växa om vi saknar medvetenhet om vad bättre kultur innebär.

  Om vi anser att bättre liv är bröstförstoringar, läppförstoringar, stora palats och prylar i överflöd, så låt oss översvämmas av mer kultur från USA, EU:s storebror.

  Om vi däremot ser oss som något annat än en blek kopia, låt oss välja en annan väg. Låt oss se att myntet har en baksida som heter fattigdom och stora klyftor. Så håller även på att ske här. Klyftorna ökar lika mycket som de privata hushållens skulder.

  Lyssnade till Alliansen en stund idag. De kommer att göra allt för att fortsätta med tillväxt tanken och arbetslinjen. Det viktigaste var jobben, jobben och... jobben. Inte ens en susning om, att man kan dela på saker och ting för planetens skull.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 22. Jan Örsell. Triangulering ser jag som ett finare ord för att dölja att vi endast har en politik. Nämligen EU:s. V pekar på att om frihandelsavtalet mellan EU och USA går igenom, så kan det stoppa oss från att ta bort vinster ur välfärden. Tror "fan" att de vill stoppa Sjöstedt. Man får inte vara dum då kan man bli politiker.
  (skojar givetvis)

  Lisbeth

  SvaraRadera
 23. Lisbeth!

  Precis. Man får inte vara så naiv och blåögd att man inte förstår hur mycket som styrs av privata vinstintressen i samhället på alla olika nivåer. Från vanliga arbetares privatekonomi på kort och lång sikt till politiker och större kapitalägare. Det som uppfattas som dumhet kan nog många gånger vara en fullt medveten strategi för att dölja sina verkliga motiv.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 24. Lisbeth
  "Tycker inte vi ska fortsätta att läsa Marx."

  Jag skulle just till att säga att av de som skriver på denna blogg
  är det ingen som har förläst sig på Marx.

  Men att läsa vad den där
  John Stuart Mills, liberalismens "tänkare" svamlar om, när han tror att moralismen skall hålla kapitalismen i styr,
  det är som att läsa: En dåres försvarstal!

  Men då sade John: "Det spelar ingen roll om du har rätt eller fel; bara i Sverige har jag flera miljoner anhängare mera än vad du någonsin kommer att få.
  Punkt Slut!

  SvaraRadera
 25. Till alla!

  För att kunna göra de nödvändiga förändringarna till ett hållbart samhälle krävs att samhällets resurser (kapital) används till rätt saker. Inte av en liten elit slösas bort på dyra lyxprylar och allmän spekulation. En uppsjö av löjligt dyra handtillverkade märkesvaror i form av modekläder, båtar och bilar, smycken, fastigheter, vapen, konst och antikviteter, hela fotbollslag, tjänstefolk eller gammal fossilbaserad teknik som på sikt förstör mer än det välstånd det för tillfället skapar. Det handlar om merparten av samhällets kapital och inte om några obetydliga småsummor. Samhällets resurser måste ligga under demokratisk kontroll annars kommer samhället att kollapsa.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 26. Neoliberal Agendators juni 05, 04:58:00 fm

  "Det där lösryckta citatet säger ju ingenting annat än att kapitalismen är bra på att skapa tillväxt. Men till vilket pris?"

  Men är det så fel?

  Medellivslängden för 100 år sedan var ca 30 år. Vad är det för pris som är så högt att du vill offra miljardtals människor liv och hälsa?

  Fortfarande lever en miljard på under 10 kronor om dagen. Tänk om de kunnat haft en standard som i Sverige.

  SvaraRadera
 27. NA!

  Ja!

  Jag vill inte "offra miljardtals människors liv och hälsa" utan tvärt om.

  Det handlar inte om att gå bakåt i utvecklingen utan om att skapa en ny hållbar utveckling. I en värld med oändliga resurser kunde man rent teoretiskt ha haft kvar dagens orättvisa kapitalistiska samhällssystem med all den dåliga resurshushållning det ger men så ser inte världen ut. Ingenting är oändligt. Vår planet tål inte att hur många människor som helst påverkar miljön hur mycket som helst. Vissa behöver ren materiell tillväxt men för att det ska vara möjligt måste andra minska sin miljöpåverkan annars kollapsar jordens ekosystem och "miljardtals människors liv och hälsa" offras. Det är helt enkelt omöjligt att alla i hela världen lever som vi gör i Sverige idag. Vi måste helt enkelt ha ett smartare och mera rättvist, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle för att alla ska kunna ha ett drägligt liv. Det är detta det handlar om.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 28. Bl.a. Joakim Palme kommer att bedriva studier kring global migration. Om de positiva och negativa konsekvenserna. Vi måste få med migrationen i tillväxttanken och även problematiken. Oavsett vilken regering det blir så kommer det att forskas.

  Väldigt bra. Man kan hoppas att det forskas inom alla områden. Även kring den globala migrationens påverkan på ekosystemen.

  J Palme talade just om detta med global migration i SVT och en av programledarna, var snabb med att fråga, om det kan gynna de främlingsfientliga. Märklig fråga! Den nuvarande politiken gör ju att dessa strömningar växer enormt. Men så fort negativa effekter nämns i samband med migrationspolitik, så verkar i övrigt kloka människor triggas igång eller stoppar huvudet i sanden.

  Forskning och vetenskap är A och O för högre medvetenhet. Om den bedrivs i gott syfte. Ska bli intressant att följa denna forskning. Den kommer av vad jag förstått att bl.a. handla om fasta och tillfälliga anställningar och om vår TRO på vad som avgör, om man vill stanna här i landet heller inte. En del tycks tro att fasta anställningar gör att människor automatiskt vill stanna...

  Roland du har helt rätt jag tycker att vi kan ägna oss åt annat än att bara läsa Marx. Det är lätt att missa mycket, om man identifierar sig helt med en enda ideologi. Är övertygad om att för att få den förnuftiga staten så handlar det att skippa vi och dem.
  Att titta på vad är en människa vad har vi för alla för grundbehov. Så jag hoppas på att denna forskning kan bli vägledande. Att den kan höja nivån på debatten.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 29. Om t.ex. jag satt med näsan i en bok och läste Marx skulle jag missat att man på G7 mötet, ja inte G8 längre, just nu ägnar sig åt vi och dem tänk. dvs. Vi de goda och så Putin...

  Dessutom hade jag missat att man ska diskutera frihandelsavtalet mellan EU, USA... och flera andra.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 30. Neoliberal Agendators juni 05, 08:40:00 fm

  "Det är helt enkelt omöjligt att alla i hela världen lever som vi gör i Sverige idag"

  Under 1900-talet ökade världs BNP närmare 30 ggr och miljarder lyftes upp ur fattigdom. Det vore naivt att tro vi nu nått en magisk gräns och att miljarder skulle dö om vi ökade BNP mer.

  Problemet i fattiga länder är att de fortfarande gör saker så ineffektivt, de skulle tex. kunna få ut mycket mer från sina åkrar med ett mer effektivt jordbruk. Deras produktion skulle kunna industrialiseras precis som våran gjorde för 100-150 år sedan.

  Kan du ge exempel på hur miljardtals skulle dö pga miljöpåverkan och kollapsat ekosystem. Jag menar, här i europa är ju BNP/capita ganska hög. Vi borde iaf. sett några hundra miljoner dö , men istället ser vi en medellivslängd på 78 år, ännu högre i de västliga delarna.

  SvaraRadera
 31. NA!

  Det verkligt naiva och ovetenskapliga är att tro att det inte finns några gränser alls. Ju fler människor med högre materiell levnadsstandard och dålig hushållning med de resurser som finns ju värre blir det. Att vi låter andra länder producera det vi konsumerar flyttar ju bara miljöproblemen någon annanstans.

  BNP mäter omsättningen på pengar oavsett vad pengarna används till. Hur kan det exempelvis vara en bra ekonomi (hushållande med våra resurser) att tillverka vapen och förstöra en massa värden för att sedan bygga upp allt igen? Ett nytt världskrig skulle skapa en enorm tillväxt. Denna tillväxtfixeringen är ju bara rena dumheterna.

  Att vi är på väg mot en ekonomisk och ekologisk kollaps är inget jag hittat på utan vetenskapliga fakta.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 32. Lisbeth!

  Det är ju detta socialism handlar om. Att vi ska använda våra resurser så att det gynnar alla människor. Sedan hur man bäst använder tiden till att skaffa sig kunskaper och insikter kan ju alltid diskuteras i all oändlighet.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 33. Jan Örsell, ingen ism är bättre än sitt innehåll dvs. människorna.
  All politik har givetvis inte samma värde. Men guldkorn går att hitta och ta tillvara på. Om man koncentrerar sig för mycket på t.ex. socialism kan man missa de guldkornen, därför att man identifierar sig med politisk socialism.
  Personligen så är jag av den åsikten att varje ideologi kan bli himmel eller helvete på grund av innehållet (människor).

  T.om. den gröna ideologin har ju urvattnats. Tror att det beror på att innehållet fortfarande identifierar sig med höger eller vänster. Att det finns två falanger. Liksom inom S.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 34. Lisbeth!

  Naturligtvis inte men med en klart uttalad politik (till skillnad från socialdemokratin) så söker sig rätt människor dit. Jag anser mig vara socialist och tycker inte man kan vara något annat men det betyder inte att jag håller med om allt vad ett parti säger eller ens självklart väljer ett särskilt parti eller inte lyssnar och tar in de få andra bra idéer som kommer från annat håll. Miljöpartiet är i mycket också ett socialistiskt parti. Idag betydligt mer än socialdemokratin.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 35. Jan Örsell, Hmmm "Miljöpartiet är i mycket också ett socialistiskt parti." Jaha. Snarare så är de ett parti som inte vill placeras på vänster eller högerskalan.

  Hur ser det ut i våra kommuner? Är de höger eller vänster. Så här skriver chefredaktören i min kommuns lokaltidning.

  "MP är ett kapitel för sig, med den extra kryddan att de när som helst kan tänkas bilda regering med M, FP, KD och C."

  Han chefredaktören tycker också att det måste vara enklare på den högra sidan av staketet. Moderaterna är så mycket större än de andra borgerliga partierna så utgången av varje diskussion är given.

  Som i Bryssel de större medlemsländerna som Frankrike och Tyskland är så mycket större än oss, att utgången av varje diskussion är given.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 36. Lisbeth!

  Graden av socialism handlar ju om vad man som person och parti står för. Inte vad man väljer att kalla sig. Att man som miljöpartiet ändå har en helt annan inställning till tillväxt och hållbarhet där rättvisa och jämlikhet är en viktig del än de personer och partier längre högerut.

  En feghet. Att man inte vill skrämma bort vissa väljare vilket gör att man förlorar andra mer hängivna kärnväljare istället. Passar man sig inte blir man snart lika intetsägande, menlösa och veliga som socialdemokraterna.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 37. Neoliberal Agendators juni 05, 07:19:00 em

  "Det verkligt naiva och ovetenskapliga är att tro att det inte finns några gränser alls. "

  En gräns finns så klart. Vi måste ha i oss ett visst antal kalorier per dag och mängden atomer jorden består är begränsad. Det finns dock inget som antyder vi är i närheten av denna gräns

  "dålig hushållning med de resurser som finns ju värre blir det."

  Förstår inte varför du sätter likhetstecken mellan dålig resurshushållning och ökad produktivitet/tillväxt. Kan man tex. få ut mer av åkermarken använder man den mer effektivt.

  "Ett nytt världskrig skulle skapa en enorm tillväxt. Denna tillväxtfixeringen är ju bara rena dumheterna."

  Knappast, att förstöra kapital är inte ett bra sätt att öka produktionen. Vi kan ju se på Tysklands BNP/capita under andra världskriget

  1939 5,406
  1940 5,403
  1941 5,711
  1942 5,740
  1943 5,890
  1944 6,084
  1945 4,514

  Kan inte se någon enorm tillväxt, speciellt om man betänker att ca 10% av den tyska befolkningen dg under kriget.

  "Att vi är på väg mot en ekonomisk och ekologisk kollaps är inget jag hittat på utan vetenskapliga fakta."

  Dy får gärna lägga fram faktan.

  SvaraRadera
 38. NA!

  Du har naturligtvis aldrig hört talas om utfiskning, utarmade jordar, monokulturer, växthusgaser, ökenspridning, massutrotning av arter, gifter, regnskogsskövling mm.

  Effektivitet har ju inget med tillväxt att göra. Ju sämre effektivitet ju högre omsättning och högre BNP blir det ju. Tillväxten kommer naturligtvis före kriget i form av vapentillverkningen och alla jobb det skapar och efter kriget när allting som skövlats ska byggas upp igen.

  Fakta om allt detta finns överallt runt omkring dej. Det är bara att öppna ögonen och inte sitta fast i din isolerade fantasivärld.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 39. Lisbeth!

  Se senaste "Dokument inifrån" med rubriken "Den osvenska modellen" och säg sedan (om du kan) att det inte handlar om höger eller vänsterpolitik eller att verklig socialism inte behövs. Vänsterpartiet driver (såväl som facket) hårt att bemanningsföretag och lönedumpning inte ska få förekomma på Svensk arbetsmarknad. Vad anser högerpartierna om detta? Öppna ögonen och se skillnaderna mellan höger och vänsterpolitiken.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 40. Neoliberal Agendafre juni 06, 04:54:00 fm

  "Du har naturligtvis aldrig hört talas om utfiskning, utarmade jordar, monokulturer, växthusgaser, ökenspridning, massutrotning av arter, gifter, regnskogsskövling mm."

  Jag har hört talas om allt och en del skulle bli bättre med starkt skydda av den privata äganderätten. Dock kan jag inte se miljardtals människor dö av de problem du beskriver.

  Kort sagt, priset är inte tillräckligt högt.

  "Effektivitet har ju inget med tillväxt att göra. Ju sämre effektivitet ju högre omsättning och högre BNP blir det ju."

  Omsättning? Om jag tex. använder grödor som är snabbväxande så kan jag få tre skördar på samma bit åkermark. Det är en mer effektiv användning av resursen. Samtidigt kan jag producera tre gånger så mycket.

  SvaraRadera
 41. Jan Örsell, Nej det handlar inte om höger eller vänster längre. Även om politik har olika värde. Utan om att vi är en fårskock, som drivs mellan höger och vänster, för att vi tror att det handlar om det.

  Det handlar om oss individer. Individen är i djupaste mening viktigast. För de utgör kollektivet. Det handlar om den girighet och vilja till makt som bor mer eller mindre inom oss. Om att människor är av olika kaliber.

  Det handlar om att vi har en politik EU:s. Vad innebär den? Är den vänster eller höger? Borde redas ut. Är nyliberalism höger eller vänster?

  Jag såg "dokument inifrån".

  "Öppna ögonen" Jag ser skillnaden mellan höger och vänsterpolitik. Skillnaden mellan ideologier. Men det är individer som utgör skillnaden. Därför kan alla ideologier bli himmel eller helvete.

  När partier kapas som t.ex. S så skyltar man under falsk flagg.

  S tror att det är lätt att rätta till detta med lönedumpning. Att "den svenska modellen" är hårt prövad, men det fixar sig. Vänsterpartiet är de enda som kopplar detta till vår politik EU:s. Men de måste bli bättre på att förklara sambanden för oss väljare.

  Har inte sagt att inte verklig socialism behövs.
  Men vad är verklig socialism? Statssocialism? som kan verka hämmande på den enskilda individen? Vi är frihetstörstande varelser. Därav tror många på denna "fria" rörlighet för kapitalet. Man kallar det t.om. för frihet för människor.

  Frihet för människor, det vet vi inte vad det är ännu. "Vi" tror att frihet kräver konkurrens och tillväxt. Men öppna gränser innebär också att vi bjuder in mer brottslighet och problem. Som vi inte har vett att handskas med.

  Nu så börjar ju verkligheten sakta avslöjas steg för steg. Dags att ta steg 3? Men även de verkar gå i otakt...

  Ser fram emot forskning kring den globala migrationen och kring arbetsvillkor världen över. Det är ju på gång.
  Den svenska modellen kan vi glömma. Den svenska modellen är till salu. Det verkar finnas en prislapp på allt. På planeten med dess innehåll.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 42. NA!

  Hur då?

  Det går ju bra att säga att "priset inte är tillräckligt högt" när det är någon annan som betalar.

  Används tre gånger så mycket arbetskraft än som behövs så ökar också omsättningen i BNP och du får en tillväxt i ekonomin.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 43. http://www.svt.se/nyheter/svtforum/framtidens-migrationspolitik

  Som vi vet spänner migrationspolitiken inom flera stora områden. Inte säkert att det som passar någon annanstans passar här med "den svenska modellen"...

  Har inte lyssnat ännu till denna över en timma långa diskussion. Endast till J Palmes introduktion som skapar intresse för att lyssna vidare. På regeringens uppdrag vill man utreda. Har för mig att även MP vill det och det är ju bra, eftersom de samarbetar med regeringen i frågor som t.ex. arbetskratsinvandring.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 44. Lisbeth!

  Det är inget fel på "den svenska modellen" på arbetsmarknaden. Felet är ju att den inte tillämpas på grund av att folk, staten och myndigheter är så naiva och inte förstår att det privata kapitalets makt måste begränsas.

  Det privata kapitalet är bara intresserade av sina egna kortsiktiga vinster och bryr sig inte om i fall deras vinster genererar mångdubbelt med förluster på andra håll och att samhället på sikt kollapsar.

  Det handlar om att "fårskocken" måste lära sig se skillnad på vänsterpolitikens långsiktiga socialistiska (sociala) syn på samhället och högerpolitikens värnande om kapitalägarnas kortsiktiga vinster. Hur ska man annars kunna välja rätt parti och förändra samhället?

  Hur kan du påstå att du "ser skillnaden mellan höger och vänsterpolitik" men sedan ställer frågan om nyliberalismen är vänster eller höger? Eller om EU för närvarande är höger eller vänster. Det visar ju klart och tydligt att du inte ser den skillnaden mellan höger och vänster politiken som finns.

  Höger och vänster perspektivet finns där oavsett vad man väljer att kalla det. Saker och ting blir inte något annat bara för att man ger det ett annat namn. Ett lån är ett lån oavsett vad du väljer att kalla det.

  "Den svenska modellen är till salu. Det verkar finnas en prislapp på allting. På planeten och dess innehåll." Varför tror du att det är så? Det kan väl inte ha något att göra med att folk inte fattar skillnaden mellan höger och vänsterpolitiken och vad de därför röstar fel.

  Det borde vara lika självklart med ekonomisk demokrati som politisk demokrati. Båda sakerna handlar om makten i samhället och möjligheten att forma framtidens samhälle för en hållbar utveckling.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 45. Rättelse!

  Näst sista stycket ska naturligtvis vara "och att de därför röstar fel" och inte vad.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 46. Jan Örsell, "Fårskocken" (vi väljare) måste sluta upp med, att låta oss bollas mellan höger och vänster. Lyssna till vad andra och våra politiker verkligen säger och det viktigaste vi måste tänka själva.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 47. Neoliberal Agendalör juni 07, 11:00:00 fm

  "Det går ju bra att säga att "priset inte är tillräckligt högt" när det är någon annan som betalar."

  Alla betalar, inkl. den miljard som lever under 10 kronor om dagen för vi inte haft 100 år av laissez faire kapitalism i världen.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.