torsdag 29 maj 2014

Arbetstid - del 3: Och hur kan det gå till...?

I två tidigare inlägg - här om myterna kring arbetstiden och här kring hur välfärden kan finansieras vid sänkt arbetstid - har jag undkommit frågan om hur man skulle kunna ta de första stegen. Dags för en resonemang kring detta.

När normen för heltid lagfästes till 40 timmar såg samhället ut på ett helt annat sätt än idag. Snart har ett halvt sekel gått. Antalet timmar som utgör heltid varierar mellan länder - i västvärlden ligger heltiden runt 35-40 timmar per vecka. I Sverige arbetar närmare 80 procent av tjänstemännen och mer än 95 procent av arbetarna 40 timmar per vecka. Normen är således mycket vägledande för hur mycket vi lönearbetar och därmed också på vilket sätt vi delar på det lönearbete som utförs.

Arbetstiderna började regleras eftersom anställda skulle skyddas mot ohälsa och ges möjlighet till ett gott liv. Lagstiftningen inleddes med att omfatta mindre delar av arbetsmarknaden. Under 1950-, 60- och 70-talen togs tre steg: först till 45 timmar i veckan, sedan 42,5 och slutligen 40 timmars arbetsvecka. Två skäl - produktivitetsökningar och att alltfler kvinnor började att också lönearbeta - gjorde arbetstidsförkortningen smärtfri. 

Produktivitetsökningen fortsätter och antalet människor i Sverige som står till arbetsmarknadens förfogande ökar. Vilket är två skäl till att sänkt arbetstid även nu kan ske smärtfritt under förutsättning att den planeras så att utbildningar kan anpassas.

Ett sätt att genomföra en arbetstidsreform skulle kunna innehålla följande delar.
 • Riksdagen fattar beslut om att ändra normalarbetstiden - det vill säga det som skall anses vara heltid - till 30 timmar.
 • Parterna förbinder sig att övertidsersättning inte skall utgå under fem år för arbetstid mellan 30 och 40 timmar (eller vad som idag framförhandlats som varande heltid).
 • Därmed förändras regelverket på ett sätt som stegvis förändrar normen utan dramatiska kostnadsökningar för arbetsgivaren och utbildningsväsendet kan anpassas till den nya normen.
 • Grundavdraget höjs så att att främst låginkomsttagare kompenseras för den delvis sänkta lön som kan bli resultat av arbetstidsförkortningen.
 • Arbetsgivaravgifterna - det vill säga avgiften på arbetstid - minskas stegvis och ersätts av en breddning av skattebasen. T ex små steg på väg mot en allmän produktions/omsättningsskatt (se här) och/eller reformering av momsen. Mer likhet mellan skatt på inkomst av arbete och inkomst av kapital bör även eftersträvas.
En del av ovanstående är önskvärt i sig - oavsett arbetstidsförkortning.
 • Det är rimligt att höja grundavdraget så att principen är att "man skall kunna leva på en lön" innan man betalar inkomstskatt. 
 • Det är nödvändigt att låta företag bidra till skola, vård, omsorg och trygghetssystem oavsett om man låter produktionen ske med hjälp av människor eller robotar, datorer och annat. Se här.
I väntan på bättre tiden finns det här inlägget att kika på. Efter 1.45 börjar jag prata - kanske blir du förbannad, men även det skall vara bra för hjärtat om det sker i kontrollerade former...

39 kommentarer:

 1. Arbetstidsförkortning innebär ett underutnyttjande av högproduktiva människors potentialer. Man får inte vara nyttig för samhället mer än trettio timmar i veckan, åtminstone inte i det man verkligen är bra på.

  Kan du inte lika gärna föreslå att folk går i pension vid femtio, som i Grekland?

  SvaraRadera
 2. Väldigt bra talat rappt och samtidigt roligt att lyssna till. I positiv mening!

  Vi vill inte ha tråkiga politiker eftersom "vi" vill ständigt roas.
  Men tänk om de vågade vara lite mer rappa och utmanande.

  Åsa Romson var det igår på SVT. Men det krävdes först en Gudrun Schyman... kortare arbetstid och friår. Nu kommer det upp. Bra! Steg tre gör ett dunderjobb.

  Svamlandet om att vi lever allt längre stämmer inte med verkligheten. Utbrända människor brinner ut och dör, eller lever som levande döda. En instängd dansmus som springer runt, runt den dör. Vi springer i tillväxthjulet...

  Experiment med möss, visar att de gång på gång springer tillbaka samma väg, trots att ingen utgång finns. Vi är inga möss men nog gör vi samma sak. "Slår huvudet i väggen" gång på gång och historien upprepar sig.

  Desto mer vi arbetar och konsumerar desto roligare har vi TROR vi.

  Ang. att utnyttja den plattform vi har för bättre liv, så tycker de flesta att vi bör använda EU som verktyg. För EU är vår plattform. Plattformen bör identifieras.

  De som vill förändra plattformen sågas ofta rakt av. Storbritannien betraktas som ett hot, inte ett hopp om någon slags förändring. Varför vill de plocka russinen ur kakan undras det över. Kanske smakar hela kakan skit? Men det kan den väl inte göra?

  Tillväxtverket tar du upp. Men inte deras EU program. Vår gemensamma strävan om bättre? liv...

  Om själva tanken med evig tillväxt är både löjlig och omöjlig, så måste hela tanken med EU förändras. EU samarbetet är alltså för närvarande löjligt. Ett löjligt verktyg är löjligt. De som tror på ett löjligt verktyg är löjliga?

  De som vill reparera verktyget eller kasta det avfärdas.

  Lisbeth
  SvaraRadera
 3. Kuckeliku: underprestera? Varför skulle just 40 timmar vara att inte underprestera? Och: prestera gör man väl även utanför lönearbetet? Och: Du får jobba mer än både 30 och 40 timmar om du vill. Varsegod. Det vi talar om är normen för att skapa hyggliga balans i samhället.

  SvaraRadera
 4. Arbetskritiskt forum:"... och vad gör vi nu?" Vaknar i tid?

  Vi identifierar den plattform vi står på och erkänner den. EU
  SD och Kristina Vinblad har förstått... Man kan visst plocka russinen ur kakan säger hon.

  Vilket givetvis folk fattar och följden blir?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 5. @kuckeliku
  Ditt ord "underutnyttjande" säger en del om din människosyn. Det gäller att utnyttja människor. Skulle vara roligt att hör "neoliberal agenda" få ihop det med att alla handlingar är ok bra de inte skadar andra. Skadar det inte alltid andra om man "utnyttjar" dem?

  Men du har givetvis rätt inom det paradigm som råder. Ekonomin kan indelas i den reella och den fiktiva finasnmarknaden. Den fiktiva ekonomin lever på och utnyttjar den reella. En civilingenjör eller ens en läkare tjänar en bråkdel av vad penningskyfflarna tjänar. Notera ordet "tjänare". Den reella ekonomin är tjänare åre den fiktiva ekonomin.

  Den fiktiva finansekonomin anskaffar tjänare framför allt genom att skapa pengar såsom skuld. Genom räntan ökar skuldsättningen exponentiellt varvid den fiktiva ekonomins växer fortare än den reella. Den fiktiva ekonomin blir ett svart hål som suger in allt mer av vad den reella ekonomin skapar.

  Hela penningsystemet är uppbyggt som ett pyramidspel där bank där bankerna "lånar ut" sina egna skulder (för ett kundkonto kan aldrig innehålla kronor - när banken "lånar ut" till ett konto "lånar" banken ALLTID ut sin egen skuld - ingenting annat). Om många kontokunder springer till bankomaten och kräver att bankerna ska betala sina skulder, dvs sk bankrun, punkteras allt. Så för att pyramidspelet ska kunna fortgå måste det växa. Allt fler skuldslavar måste skapas i samhället för att jaga de ”pengar” som bankerna skapat genom att ”låna ut” sina egna skulder. Skuldslavarna luras till att tro att de kommer bli rikare om de sätter ig i skuld för det kommer alltid finnas någon ny skuldslav som bankerna lurat till att ta ett än större ”lån” för att köpa bostaden. Bankerna har byggt ett fängelse av människors bostäder där folk sitter fängslade i tron att de är miljonärer fastän de sitter med miljoner i påhittade skulder till banken. - de tror att bubblan, pyramidspelet, alltid kommer växa och att en ny skuldslav kommer köpa bostaden för ett högre pris.

  Den finansiella utsugningen är mao helt beroende på att alla värden skapas och förmedlas genom penningsystmeet. En minskad arbetstid skulle innebära att folk skulle kunna skapa värden utanför penningsystemet. Det finns folk som redan gör det på sin fritid som har mycket hög kompetens. Open source med Linuxutvecklingen är ett exempel, den nya maker-rörelsen ett annat.

  Så, som sagt, du har helt rätt.- folk kommer bli ”underutnyttjade” -dvs den parasitära finansiella sektorn kommer ha svårare att suga ut de mervärden som den reella sektorn skapar. Det betyder inte nödvändigtvis att den reella ekonomin kommer sluta skapa värden för samhället. Men den finansiella sektorn kommer, precis som du skriver, inte i samma utsträckning kunna ”utnyttja” de reella värden som skapas.

  En minskad arbetstid och/eller en basinkomst minskar den den finansiella parasitens förmåga att suga ut den reella ekonomin.

  SvaraRadera
 6. # Greenline

  Jag har inte använt ordet underprestera. Men du kan kallt räkna med att flertalet människor som bara får betalt för 30 timmars arbete inte kommer vilja arbeta mer än så även om deras arbetsinsatser är dyra. Vad är det för mening med en lag som förbjuder att man arbetar mer än trettio timmar i samma arbete om folk istället tvingas arbeta en massa obetald övertid om de skall vara riktigt värdefulla för samhället?

  SvaraRadera
 7. # Lisbeth

  Din användning av ordet "människosyn" får dig att låta som en typisk pk-fascist som försöker dra vanära över folk som inte delar dina uppfattningar.

  Prat om "människosynen" hos de man diskuterar med är ofta bara en rutten, kränkande strategi som knasidealistiska maktmänniskor använder sig av.

  Jag är för medborgarlön så jag skulle lika gärna kunna säga att de som inte är för den iden har dålig människosyn. Fast jag är inte så rutten att jag använder den sortens argumentering.

  SvaraRadera
 8. @kuckeliku

  Jag antar att du avser mig och inte Lisbeth.

  Men du är tillräckligt "rutten" för att kalla mig "rutten"?

  Bra att du är för medborgarlön. Men en lägre arbetstid har samma effekt som en medborgarlön. Folk kan på sin fritid skapa egna värden utanför den finansiella utsugningsapparaten.

  Bra också att inte vill att folk ska bli utnyttjade.

  Och även om du ser mig som "rutten" så ser inte jag dig som "rutten" - vi kanske har lite olika människosyn ändå :)

  SvaraRadera
 9. "Vad är det för mening med en lag som förbjuder att man arbetar mer än trettio timmar i samma arbete"

  Ingen har väl talat om en sådan lag.

  W.

  SvaraRadera
 10. Ett alternativ jag nämnt på nätet vid något tidigare tillfälle är att man inför tolvtimmars arbetsdagar med två timmars obetald "siesta" mitt på dagen. Och så ger man människor möjlighet att arbeta en till fyra dagar i veckan. Det tror jag kan vara en extremt mycket bättre ide än sextimmarsdag.

  SvaraRadera
 11. # Lincoln

  Jag läste inte din kommentar överdrivet noga eftersom jag är ganska tidspressad. Det finns annat jag borde ägna mig åt. Jag kände mig dock lite kränkt av människosynsretoriken.

  SvaraRadera
 12. @
  Ok, och jag blir kränkt av att du kallar mig "rutten". Men du får gärna utveckla vad du menar med "underutnyttjade".

  Om du vill ha en kort version av vad jag skrev ovan så kan du kolla in vad ekonomiprofessor Michael Hudson säger nedan.

  Politikerna står i ett vägskäl där de måste välja mellan att tjäna den reella ekonomin eller den parasitära finansiella (och här är det rätt att skriva ordet tjäna - detta då politiker ska vara tjänare åt folket och inte åt sina egenintressen)
  http://youtu.be/-SeugVuXNvs

  SvaraRadera
 13. En intelligent lösning på övergångsproblemet! Det skulle kunna funka!
  L.

  SvaraRadera
 14. Kuckeliku

  Mycket har jag blivit kallad men pk-fascist nej aldrig. Jo nu :)

  Ingen som vill tala om EU:s ruttna plattform? Sak och inte person. Att vi innehållet är mer eller mindre "ruttna" det vet vi väl redan. Det är därför bygget är ruttet. Det är därför det kommer att rasa.

  Kuckeliku, ideellt arbete då? Värdet i det. Det som EU regler vill försvåra. För det bidrar inte till ekonomisk tillväxt. Att tjäna andra och inte tjäna pengar på andra. En lag? som säger t.ex. 30 timmar, vi SKA dela på jobben. Inte bara snacka om att dela på dem...

  Bör inte de som orkar, ta hand om allt det där andra, som vi försummar. Kan vara t.ex. gamla mormor, som andra utifrån nu får ta hand om, på bekostnad av närheten till sina EGNA nära och kära.

  Men de bidrar ju till vår tillväxt anser Näringslivet. Vad M och MP som gjort upp om arbetskraftsinvandringen anser är oklart. Men politikerna förutsätter ju att tillväxt är vägen framåt. Andra utifrån kostar oss inte. Nej, det är fel de bidrar till vår tillväxt. Tänker vi inte fel?

  Idag är det så att vi ska orka ta hand om allt. Många anhöriga världen över går på knäna av allt slit. Kan det vara ett systemfel?
  Ska man fortsätta bygga vidare. Eller bör man ändra riktning helt. Tänka nytt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 15. Det finns knappt en tanke som inte redan har tänkts... Nu krävs nya tankar? Tväromvändning i sansad takt.
  Då "kan" man inte vara PK. Det gynnar inte livet. Då vinner de som kallas för de bruna krafterna gehör. Vi vet att vi och dem tänket tagit mer och mer fäste... Tankar som vad behöver vi människor för ett bättre liv, måste innefatta allas rätt till ett bättre liv.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 16. Om produktiviteten bara ökade så tycker jag absolut att det vore lämpligt att arbeta mindre och kanske sänka ”normalarbetstiden”, som alla vet är till för att skydda de anställda mot ohälsa och ge ett gott liv. . .

  På mikronivån ökar produktiviteten mindrer än förr och det beror mycket på servicesektorns utbredning. Exempelvis kan en skollärare inte öka sin produktivitet mer än obetydligt. Om utvecklingen går mot att ungarna har ADHD och är bortskärmda och mindre mottagliga för studier så kan den istället minska. Nu kom jag plötsligt in makronivån.

  Samhället får allt större kostnader för att hålla näsan över vattnet av den ökande komplexiteten fallande avkastning och här försvinner produktivitetsökningen. Statens utbetalningar går allt mer till denna ”byråkrati” och allt mindre till transfereringar. Den egna byråkratin inom regeringskansliet har dubblats på inte så många år. Mycket som har ökat välståndet har tillfällighetskaraktär, exempelvis lågprisimport inom livsmedel, kläder och prylar, mindre export, färre investeringar, sämre kvalitet, ökad konkurrens, mindre militär, slimmade organisationer, ineffektivare rättsväsen, sjukdomar, miljöförstöring med mera.

  Det allvarligaste och nog minst kända är att inom naturresursernas utvinning faller produktiviten så mycket att kostnaderna ökar realt med cirka 5 procent om året. På 40 år om det fortsätter så, vilket det nog gör, 7-dubblas kostnaderna och då kommer de upp i nivåer av BNP som gör att det inte blir något netto över. Och då är det goda livet slut och rester blir lyx. Om det skulle arbetas mindre nu så skulle landets position bara försämras och kollapsen komma tidigare och resterna blir sämre.

  SvaraRadera
 17. Borde man inte börja med rätt till deltid. Jag arbetat just nu hos en arbetsgivare som vägrar att vi delar på jobbet. Vi har haft äldre som skulle vilja dela på en tjänst men fått nobben. Så även om vi skulle vilja gå ner i tid och lön så får vi inte.

  SvaraRadera
 18. Urban Persson!

  Produktiviteten har ökat och fortsätter att öka om än i mindre takt än förut det är fakta. Varför förutsätter du att barnen bara blir dummare och lärarna sämre på att lära ut saker? Det är väl ingen naturlag som säger att det ska bli så?

  Så om vi har för mycket byråkrati och regelkrångel idag och gör åt för mycket av våra begränsade naturresurser så ska vi inte ändra på samhället. Hur kan en minskad produktion och konsumtion idag göra att kollapsen kommer tidigare och mindre resurser finns kvar till kommande generationer?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 19. Men eventuella kommande vänster-regeringar efter höstens val baseras väl fortfarande på den politiska kraft som heter (s)? Och där är "full sysselsättning" inget föremål på ett museum i en glasmonter, utan mycket konkret kännbar politik för den enskilde. Lönearbete finns ju inte längre, men AMS finns. Surkaffe i koppen, svinotta & så AMS-praktik. Kallas arbetslinjen. Den är inte bruten, den linjen. Man har inte dundrande tagit avstånd från moderaternas "arbets"linje. (s) främsta invändning är att AMS-politiken i arbetslinjen inte kommer tidigare än idag. För lite AMS i ottan, är kritiken. (v) verkar "vara med på tåget" tror jag; 90-dagars garantin skrämmer inte vänsterpartister med själsdödande monstruöst innehåll, om jag förstår saken rätt. Så vad diskuterar ni om, här..?

  SvaraRadera
 20. S är ingen naturlag. Det kan förändras. Det är upp till oss.

  SvaraRadera
 21. Det (s) som lever inuti. Hur ska man annars förklara att (m) numera lovar(!) mer ams-politik om valet vinns? Om rikspolitikens (s) skrumpnar ihop pga sin nollställda tråkighet & börjar leva i skugga av (mp) & (v), vad kommer dessa då att basera sin arbetsmarknadspolitik på? Behöver jag ens skriva det..?

  SvaraRadera
 22. Neoliberal Agendators maj 29, 02:41:00 em

  "Riksdagen fattar beslut om att ändra normalarbetstiden - det vill säga det som skall anses vara heltid - till 30 timmar."

  Det mest positiva med denna sänkning är att man kan ta två arbeten, 80 timmar på fem dagar blir för mycket., men 12 timmar dagen är fullt möjligt.

  SvaraRadera
 23. Jan, en centralt införd mindre produktion och konsumtion av mindre arbete gör landet överkört på alla plan av andra länder. En sådan svaghet ger nog en flykt från landet bland ungdomar, kapital, företag, skattebetalare, innovatörer med mera. Här finns dynamiska effekter som gör vissa rika och andra fattiga. Om man verkligen får detta emot sig och har sjunkit så har mängden arbete mindre betydelse. Det är extra viktigt för ett överbefolkat och importberoende land som detta att inte halka efter.

  Men det klart att om man inför kollapsen eller något liknande innan den kommer så fås stora fördelar. De som klarar sig bäst är kanske de som bor i hyddor i Afrika och ens har skor på fötterna. Det gäller därför att planera och hitta kompromisser och där finns hur mycket som helst att tänka på. Att i praktiken tvinga folk att arbeta mindre är ett ganska trubbigt verktyg. Det är mer långt mer kostnadseffektivt att exempelvis stoppa invandringen, öka självförsörjningen på livsmedel genom att undvika andras subventionssystem och börja utvinna den svenska alunskiffern på bland annat olja.

  Min prognos baseras på logik och extrapolering. Vissa detaljer kanske inte slår in. Ungarna i skolan kanske skärper sig. Lärarna kanske blir mer kompetenta. Detta är nog mer än sannolikt än att det kommer någon ny revolutionerande kunskapsöverföringsmetod.

  SvaraRadera
 24. Det är relativt säkert att extrapolera inom kostnaderna i naturresursernas utvinning eftersom man får något slags genomsnitt över alla mineraler i alla länder och i alla tekniker. Tillväxten planar ut. Sedan sysselsätts allt fler inom detta och nettot minskar. Det finns exempelvis inte hur många kineser som helst som kan arbeta inom kolutvinning (finns ingen statistik). På lite sikt måste därför alla arbeta mer.

  SvaraRadera
 25. Anonym, de MP och V kommer att basera sin arbetsmarknadspolitik på invandring. Sjöstedt knorrar lite över uppgörelsen mellan MP och M men säger i stort sätt samma sak. Det är en god tanke. "Alla" vill vara de goda. Det är lätt att förlåta dem om motivet är gott? och det får man väl hoppas.

  Men det har visat sig leda till problem som ökad misstroende, mot det som människor anser vara främmande.

  Kulturer är och ska vara olika. Det är liksom det som är det unika. Vi håller på att tappa det
  helt. Blir riktigt sorgsen när utländska barn som precis kommit hit kläs ut i svensk folkdräkt och viftar med svenska flaggan under midsommar. Titta vi duger...

  Varför inte ta tillvara EU:s bästa, för det finns alltid något bra. Att ungdomar kan studera i andra länder och att länder på så sätt kan ta del av kunskap är ju utmärkt. På så sätt kan människor studera, ta med sig kunskap hem och bygga upp landet. Det mesta av resor kan vi skippa men inte kunskapsutbyte. Ge och ta.

  Men det förutsätter att vi stannar upp och tänker till. Vad behöver vi människor för grundtrygghet. Närhet till nära och kära, bra närodlad mat...osv.
  Integritet. Kortare arbetstid.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 26. Ursäkta ska ge mig. Känner mig som en utomjording på besök i landet annorlunda. Ett land som löser problem på samma sätt som de har skapats.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 27. Lite roligt att neoliberal agenda tror att frihet endast kan uppnås genom löneslaveri.

  @Urban
  Du skrev:
  "Det är relativt säkert att extrapolera inom kostnaderna i naturresursernas utvinning eftersom man får något slags genomsnitt över alla mineraler i alla länder och i alla tekniker."

  Shit, det låter nästan som om du läst matte. Med betoning på låter - odefinierad sörja är nog mest rätt att beteckna det som. Det räcker inte med att uttrycka sig obegripligt om man ska "extrapolera" - man måste kunna lite mer matte än så :)

  Finns det argument för motsatsen för det du hävdar (observera att jag inte försöker stödja mina åsikter med hokuspokus-matte som du gör).

  Om folk får mer tid kommer de få mer tid att laga alla saker som skapas för att gå sönder. Det skulle minska slöseriet med naturresurserna. Än bättre, folk skulle kanske själva börja tillverka egna saker som inte går sönder (såsom den växande Maker-rörelsen redan gör). Kanske skulle folk hinna odla sin egen mat i större omfattning (kanske statsbor t.o.m skulle hinna ut på landet och kollektivt starta bondgårdar). Självförsörjandegraden i Sverige är idag mindre än 50% och att i större omfattning äta närproducerad mat skulle drastiskt minska utnyttjandet av naturresurser.

  Jag kommer som sagt inte "extrapolera" effekten av ovan åsikter då det bara blir fånigt att dölja sig bakom något slags kvasiintellektuellt svammel och ska en fiktiv auktoritet.

  Med minskad arbetstid skulle folk kunna hinna laga prylarna som

  SvaraRadera
 28. Lincoln, det finns inget ”slöseri” med naturresurser, utan det är bara tokig moralism. Det som finns i backen måste användas och kommer att användas tills det inte längre är ekonomiskt att utvinna. Sedan kommer nog många att samla på sig saker och spekulera i att värdet ökar och de blir förmögna.

  När skiten riktigt kommer in i fläkten blir nog världen liten. Ett område kan bli en vit fläck på kartan, för de som fortfarande använder sådana och väntar på att kollapsa. Rester blir lyx och ger rikedom, vilket kanske retar många och gör det farligt. Kanske finns inte någon form av kommunikationer över långa avstånd. Visst, dom får säkert mycket tid att odla sin mat och laga sina grejer. En okänd påträffad person kanske behandlas som ett hot och djur i skogen, vilket är svårt att föreställa sig med dagens flyktingpolitik.

  Extrapoleringen har inget med matte att göra utan är bara elementär kognitiv förmåga, som personer med en politisk övertygelse och ideologiska fiender typiskt saknar. Apparaten kommer nog att köra på och ta en dag i taget med sin demokratiska populism. Länder som redan är fattiga och importerar mycket dukar under först och det ska bli intressant att se hur det går till. Kanske viss lärdom kan dras av detta. Om det ändå finns slöseri så vore nog det värsta av allt och mest omoraliska att lämna någon naturresurs kvar.

  SvaraRadera
 29. Bra förslag till övergång, lag om normen för heltid kombinerat med överenskommelse mellan parterna om övertidsfrågan.

  SvaraRadera
 30. Urban

  När människan lärde sig att tala
  så lärde hon sig också att ljuga.
  Mår Du bra?
  Att bara flyta me
  det är också en idé

  Roland

  SvaraRadera
 31. Birger. Vore det inte en bra idé att Steg 3 utmanade Löfven på ett estradsamtal om arbetstidsförkortning? Oavsett hans svar, så torde saken äntligen komma upp "på bordet".

  Gt

  SvaraRadera
 32. http://www.dn.se/debatt/miljopartiet-har-blivit-ett-renodlat-vansterparti-/

  DN tror fortfarande att det handlar om höger eller vänster.

  Förkortad arbetstid, friår, nedrustning, feminism.

  Gå ihop MP, V, och FI !

  Man kan ju alltid önska. Men de MP tror nog att de ska få egen majoritet? "Inget" av det de vill stämmer ju ihop med S. Eller med FP som de verkar snegla på.

  Schlaug har skrivit tidigare att kombinationen skulle vara intressant.
  Det är inte utan "man" instämmer.
  Samt undrar om Birger vet något mer...

  Kan Putin skapa en ny union så kan väl MP, V och Fi :)

  Lisbeth

  SvaraRadera
 33. Gt, hmmmm, vet inte om Steg 3 är moget för att tala arbetstid.... Att många av oss kan det är nog en annan sak.

  Lisbeth, nej jag vet ingenting om det. De tre är nog småbittra på varandra...

  SvaraRadera
 34. Neoliberal Agenda;

  Egentligen skulle jag inte kommentera dina inlägg! Men det går en gräns.

  Det är ingen som tar dig på allvar längre, utom möjligen George W. Bush och hans farsa! Men de läser troligen inte svenska bloggar.

  SvaraRadera
 35. Hej Farfar

  Tack för hjälpen senast!
  Tänk om du och jag skulle återfödas som apor, inte i en
  avlägsen framtid, utan nu genast.
  Vilka möjligheter skulle vi då
  inte få, att beskriva människorna och världen på ett sådant sätt att de och den skulle få akuta problem med att återhämta sig om de och den vägrar att förändra sig!

  Roland

  SvaraRadera
 36. Neoliberal Agendafre maj 30, 12:03:00 fm

  "Det är ingen som tar dig på allvar längre"

  Varför inte?

  Jag jobbar ofta 60 timmars veckor, älskar mitt jobb.

  Hade jag gjort samma sak på min fritid, men det är 20 timmar obetalt. Ganska dumt. Bökigt med två arbetsgivare, bäst vore en legalisering av längre arbetsveckor.

  SvaraRadera
 37. Birger, ja det är de nog lite småbittra. Men de (MP talar om framtiden. Fridolin talar om att kunna se sina barn i ögonen... Vad ska han säga? Farsan var lite småbitter på de som sa liknande saker. Vi konkurrerade. Ni vet "ungar" det var konkurrens som var ledordet då.

  Det är därför ni och jag, nu står här i ruinerna och undrar, vad fan var det som hände? Det är därför Birgitta Ohlsson står bredvid oss och skriker fattar ni inte det är kommunisternas fel.

  Birger ta ett snack med Fridolin! och med Schyman samt med Sjöstedt.
  Be honom sluta upp med att säga "vi socialister". Be honom göra det för alla barns skull.

  Annars återföds vi nog som apor Roland. Skojar bara det tror jag inte :)

  Lisbeth

  SvaraRadera
 38. Automation kommer teoretiskt att slå ut marknadsekonomin till slut.

  En person som äger ett "McDonalds" där alla hamburgare görs enbart av robotar kommer att slå ut alla McDonalds där människor arbetar, eftersom det är billigare när man har automatiserat.

  Applicerar vi detta tänk på ALL arbete i samhället kan denna "Hamburgar-kung" utöka sitt område till Handel, Transport, Industri etc.

  Det finns INGA lagar eller regleringar som Tvingar denna påhittade magnat att kompensera samhället för tappad skattintäkt.

  Tvärtom kan en sådan "hamburgar-kung" göra skatteavdrag genom investeringskostnader i ytterligare automation och robotar i andra områden.

  Till slut har vi en global värld där en enda person äger ALLA fabriker, butiker etc. eftersom först till kvarn gäller.

  Nu är detta bara ett resonemang och inte verklighet, men det speglar bra vart vårt samhälle är på väg.

  Hela jordens befolkning får plats i delstaten TEXAS i U.S så någon överbefolkning är svårt att prata om som ursäkt för att ett sådant scenario sker.

  Istället behöver vi reglera hur stora tillgångar som 1% av jordens befolkning får äga, att 1% eller 0,0001% kan äga hela världens industrier är inte en saga, vi är väl på väg dit med 1% som äger över 80% av jordens tillgångar, mätt i dollar.

  SvaraRadera
 39. Okej Birger, Steg 3 är kanske inte moget att tala arbetstid. Men en del av Steg 3:s medlemmar kan vara det. Bra.

  Vore det i så fall otänkbart att ni, som kan, ville bjuda in Löfven till samtal?

  Gt

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.